NYHET7 juni 2022

”Involvera företagen mer för att lösa bristen på kompetens” 

Mer än 200 000 personer lever i utanförskap i Skåne, samtidigt har företagen svårt att hitta arbetskraft som har rätt kompetens eller erfarenhet. Problemet har dessutom förvärrats. 

Foto: Mostphotos och Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB


Svenskt Näringsliv har nu presenterat sin årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner, där mer än 30 000 företagare runt om i Sverige berättar hur de upplever att förutsättningarna är för att bedriva företag just där de bor. En av de delar som får sämst betyg är kompetensförsörjning, vilken i Skåne sammantaget får betyget 2,77. Detta är en bit under rikssnittet och även under 3,0 - den siffra som anses stå för ”godtagbart”.  

– Situationen skiljer sig förstås en del i Skånes alla 33 kommuner och företagen i kommuner runt Malmö, Lund och Helsingborg upplever situationen som något bättre, men långt ifrån bra. Med den potential som Skåne via sitt läge har, borde resultaten vara mycket bättre, säger Johan Dalén som chef för Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne.  

Även rekryteringar till arbeten med låga krav på formell kompetens misslyckas, trots att mer än 200 000 människor i Skåne lever i utanförskap. En lösning är att kommunerna stärker dialogen med företagen för att tillsammans analysera vilka ytterligare utbildningsinsatser som behövs.
Johan Dalén, regionchef


Problemet har flera dimensioner. När företagens rekryteringsförsök misslyckas för att man inte hittar rätt folk, tappar de också möjligheter att växa. Investeringar ställs in, expansioner blir inte av. Både företagen och samhället förlorar i intäkter. Men matchningsproblemen handlar också om alla de som skulle vilja ha ett jobb, men som utan en egen försörjning stannar kvar i ett utanförskap.  


Svenskt Näringslivs granskning visar att hela tre av tio försök att anställa misslyckas för att företagen inte hittar rätt person. Svårast är det när det gäller klassiska hantverksyrken, men även rekryteringar till arbeten som har låga krav på formell kompetens misslyckas, trots att mer än 200 000 människor i Skåne lever i utanförskap. En lösning på detta är att kommunerna stärker dialogen med företagen för att tillsammans kunna analysera vilka ytterligare utbildningsinsatser som behövs, menar Johan Dalén.  

– Det är de facto företagen som vet vad för arbetskraft som behövs och de borde därför involveras betydligt mer. Därtill måste det bli mer lönsamt att jobba; att gå på bidrag ska inte kunna konkurrera ut ett arbete ur ett lönsamhetsperspektiv för den enskilde. Sen skulle jag gärna se att vi förstärkte Öresundsintegrationen för att bättre kunna utnyttja varandras arbetsmarknadsregioner, avslutar Johan Dalén.   

Susanne Ydstedt

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist