NYHET22 januari 2019

Miljöexpert: ”Hållbarhet behöver vara lönsamt”

Miljöfrågan är viktig för både företag och kunder. Både i Sverige, på EU-nivå och runt om i världen pågår arbete med att skapa en så kallad ”cirkulär ekonomi”, där resurser i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och utnyttjas åter. I Malmö presenterade Svenskt Näringslivs miljöexperter Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming hur näringslivet ser på de kommande utmaningarna. "Hållbarhetsfrågan kräver nya affärsmodeller och stora förändringar som måste ske successivt då olika förutsättningar råder lokalt och nationellt", säger Jenny Svärd ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Under våren 2019 är det tänkt att Svenskt Näringsliv ska släppa en rapport om hur näringslivet ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Ett stort antal branschorganisationer har varit inblandade i processen. Ett av de företag som ofta lyfts fram som ett föregångsexempel inom cirkulär ekonomi är Godsinlösen AB i Staffanstorp, som bland annat tar hand om produkter från försäkringsärenden.

– Cirkulär ekonomi är trenden som kommer att växa, men det måste få ta tid. Idag är det endast sju procent av Sveriges befolkning som känner till begreppet, säger Christian Jansson grundare av Godsinlösen AB.

Christian Jansson, Godsinlösen AB.

Miljöfrågan rör alla och den kräver att alla bidrar. Idag råder en linjär ekonomi där naturresurser utvinns, förädlas och efter användning blir avfall. Det handlar inte om att sluta producera eller använda saker, utan förändra hur vi producerar och återvinner.

– Cirkulär ekonomi är den ekonomiska modellen för vår fortlevnad. Många har svårt att ta till sig hur viktig klimatfrågan är, men när effekterna av vårt levnadssätt märks kommer fler att reagera och frågan kommer att uppmärksammas, säger Christian Jansson.

Ett annat företag som presenterade sig vid seminarier var Paxxo. Detta Malmöföretag har specialiserat sig på miljövänliga sopsäckssystem och avfallslösning. Henrik Petérs, vd på Paxxo AB instämmer i att det måste få ta tid att ställa om.

– Alla kriser tar lång tid innan de når gemene man. Man måste undvika att använda resurser i onödan, och därefter dela och minimera resurserna som finns, säger Henrik Petérs.

Henrik Petérs, Paxxo AB.

Han menar dock att vissa regeländringar hade kunnat underlätta. Exempelvis hade Henrik Petérs gärna sett en märkning på alla produkter som visar hur de ska källsorteras. Det hade underlättat då folk slängt rätt produkt i rätt kärl.

– Bioplast är en jättebra uppfinning men slängs den med vanlig plast förstörs den vanliga plasten och allt går förlorat. En tydlig märkning hade underlättat, säger Henrik Petérs.

Ett av de företag som ligger långt fram i arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi är Ikea. Redan 2030 är målet att företag ska vara klimatpositiva, d.v.s. bidra till en bättre miljö. Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på Ikea, vill samtidigt se ett större tryck från politiken.

– Sverige har legat långt fram i miljöfrågan, men vi sackar efter. Vi behöver bättre regelverk och en lagstiftning som inte hindrar företagen, utan främjar ett miljöperspektiv. Ett exempel är avfallslagstiftningen som gör det krångligt att vidareanvända produkter istället för att klassificera det som avfall, säger hon.

I Svenskt Näringslivs kommande rapport tas lönsamhet upp som en avgörande punkt.

– För att arbetet med cirkulär ekonomi ska ta fart på riktigt inom näringslivet krävs det att företagen tjänar på det och att det är lönsamt. De flesta företag har en ambition att bidra till en bättre miljö, men det blir komplicerat när regelverken är motstridiga, säger Jenny Svärd.

I Svenskt Näringslivs rapport tas dialogen mellan företag, beslutsfattare och myndigheter upp som en avgörande punkt för att föra frågan framåt. Under fredagens seminarium kunde konstateras att företagarna instämmer att dialog är grundläggande för att förhindra regelkrångel.

Läs mer

Paxxo AB är ett familjeföretag grundat i Malmö där Henrik Petérs är vd. De har utvecklat ett sopsystem som minskar utsläppen samtidigt som det bidrar till bättre hygien. Dessutom tillverkar de världens starkaste sopsäckar. Läs tidigare artikel om Paxxo HÄR på vår hemsida.

Fakta

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med cirkulära resursflöden och är motsatsen till en linjär ekonomi.

Cirkulär ekonomi kan bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Avfall ses som en resurs och produkter designas för att kunna återbrukas och återvinnas.

Miljö och hållbar tillväxt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist