Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming

Svenskt Näringslivs miljöexperter Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming.

Miljöexpert: ”Hållbarhet behöver vara lönsamt”

NYHET Publicerad

CIRKULÄR EKONOMI Miljöfrågan är viktig för både företag och kunder. Både i Sverige, på EU-nivå och runt om i världen pågår arbete med att skapa en så kallad ”cirkulär ekonomi”, där resurser i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och utnyttjas åter. I Malmö presenterade Svenskt Näringslivs miljöexperter Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming hur näringslivet ser på de kommande utmaningarna. "Hållbarhetsfrågan kräver nya affärsmodeller och stora förändringar som måste ske successivt då olika förutsättningar råder lokalt och nationellt", säger Jenny Svärd ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Under våren 2019 är det tänkt att Svenskt Näringsliv ska släppa en rapport om hur näringslivet ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Ett stort antal branschorganisationer har varit inblandade i processen. Ett av de företag som ofta lyfts fram som ett föregångsexempel inom cirkulär ekonomi är Godsinlösen AB i Staffanstorp, som bland annat tar hand om produkter från försäkringsärenden.

– Cirkulär ekonomi är trenden som kommer att växa, men det måste få ta tid. Idag är det endast sju procent av Sveriges befolkning som känner till begreppet, säger Christian Jansson grundare av Godsinlösen AB.

Christian Jansson

Christian Jansson, Godsinlösen AB.

Miljöfrågan rör alla och den kräver att alla bidrar. Idag råder en linjär ekonomi där naturresurser utvinns, förädlas och efter användning blir avfall. Det handlar inte om att sluta producera eller använda saker, utan förändra hur vi producerar och återvinner.

– Cirkulär ekonomi är den ekonomiska modellen för vår fortlevnad. Många har svårt att ta till sig hur viktig klimatfrågan är, men när effekterna av vårt levnadssätt märks kommer fler att reagera och frågan kommer att uppmärksammas, säger Christian Jansson.

Ett annat företag som presenterade sig vid seminarier var Paxxo. Detta Malmöföretag har specialiserat sig på miljövänliga sopsäckssystem och avfallslösning. Henrik Petérs, vd på Paxxo AB instämmer i att det måste få ta tid att ställa om.

– Alla kriser tar lång tid innan de når gemene man. Man måste undvika att använda resurser i onödan, och därefter dela och minimera resurserna som finns, säger Henrik Petérs.

Henrik Peters Paxxo sopsäckar

Henrik Petérs, Paxxo AB.

Han menar dock att vissa regeländringar hade kunnat underlätta. Exempelvis hade Henrik Petérs gärna sett en märkning på alla produkter som visar hur de ska källsorteras. Det hade underlättat då folk slängt rätt produkt i rätt kärl.

– Bioplast är en jättebra uppfinning men slängs den med vanlig plast förstörs den vanliga plasten och allt går förlorat. En tydlig märkning hade underlättat, säger Henrik Petérs.

Ett av de företag som ligger långt fram i arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi är Ikea. Redan 2030 är målet att företag ska vara klimatpositiva, d.v.s. bidra till en bättre miljö. Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på Ikea, vill samtidigt se ett större tryck från politiken.

– Sverige har legat långt fram i miljöfrågan, men vi sackar efter. Vi behöver bättre regelverk och en lagstiftning som inte hindrar företagen, utan främjar ett miljöperspektiv. Ett exempel är avfallslagstiftningen som gör det krångligt att vidareanvända produkter istället för att klassificera det som avfall, säger hon.

I Svenskt Näringslivs kommande rapport tas lönsamhet upp som en avgörande punkt.

– För att arbetet med cirkulär ekonomi ska ta fart på riktigt inom näringslivet krävs det att företagen tjänar på det och att det är lönsamt. De flesta företag har en ambition att bidra till en bättre miljö, men det blir komplicerat när regelverken är motstridiga, säger Jenny Svärd.

I Svenskt Näringslivs rapport tas dialogen mellan företag, beslutsfattare och myndigheter upp som en avgörande punkt för att föra frågan framåt. Under fredagens seminarium kunde konstateras att företagarna instämmer att dialog är grundläggande för att förhindra regelkrångel. 

Läs mer
  • Godsinlösen AB grundades av Christian Jansson och Patrik Zalewski år 2012. Företaget har 60 anställda med huvudkontor i Staffanstorp. De tar till vara på resurser som andra tänkt slänga. Samarbetar med e-handelsbolag, transportbolag och försäkringsbolag för att reparera och återbruka fungerande produkter. Läs tidigare artikel om Godsinlösen HÄR på vår hemsida.

  • Paxxo AB är ett familjeföretag grundat i Malmö där Henrik Petérs är vd. De har utvecklat ett sopsystem som minskar utsläppen samtidigt som det bidrar till bättre hygien. Dessutom tillverkar de världens starkaste sopsäckar. Läs tidigare artikel om Paxxo HÄR på vår hemsida.

Fakta

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med cirkulära resursflöden och är motsatsen till en linjär ekonomi.

Cirkulär ekonomi kan bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Avfall ses som en resurs och produkter designas för att kunna återbrukas och återvinnas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.
NYHET Publicerad:

Skånska företagares förväntningar om framtiden svalnar

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Företagen i Skåne är inget undantag och det är till och med så att de är mer pessimistiska i sina bedömningar av konjunkturen jämfört med snittet för riket.  
NYHET Publicerad:

Malmös näringslivsdirektör: ”Vi måste arbeta med hur vi som kommun möter näringslivet” 

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och nytillträdde näringslivsdirektör Micael Nord tillsammans med ett 40-tal företagare för att diskutera Malmös företagsklimat och framtidsvision.  
NYHET Publicerad:

Hallå där, Christina Chukman!

UNG FÖRETAGSAMHET Svenskt Näringsliv välkomnar Christina Chukman som ny regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. ”Att få möjligheten att arbeta med något så viktigt som Ung Företagsamhet, är en fantastisk möjlighet. Det är otroligt kul att få leda arbetet i en så samhällsnyttig verksamhet” säger hon. 
NYHET Publicerad:

Gymnasieelever hjälper till att lösa utmaningar på arbetsplatsen

SKOLA På Thorén Business School i Malmö vill man närma sig näringslivet genom att arbeta med casebaserad undervisning. ”Eleverna uppskattar att få göra något utöver det vanliga där de får träffa spännande personer och kanske möta nya förebilder för framtiden”, säger läraren Emma Larsson.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Johan Henriksson

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Johan Henriksson som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne. Hans uppgift är mot att minska avståndet mellan skola och näringsliv, bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Benjamin Hausel

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne välkomnar en ny studentmedarbetare – Benjamin Hausel! Vi bad honom att svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre. 
NYHET Publicerad:

Skånes kommuner siktar på företagsklimat i toppklass

RANKING Den 24 september släpptes Svenskt Näringslivs årliga kommunranking över det lokala företagsklimatet. I år hamnade tre skånska kommuner på topp 10-listan över var i landet det är bäst att starta och driva företag. Vid rankingsläppet samlades representanter för kommuner tillsammans med företagare för att inspireras av framgångsexempel med temat “Med sikte mot toppen”. 
NYHET Publicerad:

Höganäs har Sveriges näst bästa företagsklimat

RANKING Höganäs har länge legat i toppskiktet i Svenskt Näringslivs ranking men 2019 blir det hittills bästa året för Höganäs lokala företagsklimat. I Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet blir kommunen den i Skåne med det bästa företagsklimatet samtidigt som man placerar sig på andraplaceringen i Sverige. "Näringslivsarbetet har blivit något som genomsyrar hela kommunen", säger näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron.