Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming

Svenskt Näringslivs miljöexperter Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming.

Miljöexpert: ”Hållbarhet behöver vara lönsamt”

NYHET Publicerad

CIRKULÄR EKONOMI Miljöfrågan är viktig för både företag och kunder. Både i Sverige, på EU-nivå och runt om i världen pågår arbete med att skapa en så kallad ”cirkulär ekonomi”, där resurser i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och utnyttjas åter. I Malmö presenterade Svenskt Näringslivs miljöexperter Jenny Svärd och Maria Sunér Fleming hur näringslivet ser på de kommande utmaningarna. "Hållbarhetsfrågan kräver nya affärsmodeller och stora förändringar som måste ske successivt då olika förutsättningar råder lokalt och nationellt", säger Jenny Svärd ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Under våren 2019 är det tänkt att Svenskt Näringsliv ska släppa en rapport om hur näringslivet ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Ett stort antal branschorganisationer har varit inblandade i processen. Ett av de företag som ofta lyfts fram som ett föregångsexempel inom cirkulär ekonomi är Godsinlösen AB i Staffanstorp, som bland annat tar hand om produkter från försäkringsärenden.

– Cirkulär ekonomi är trenden som kommer att växa, men det måste få ta tid. Idag är det endast sju procent av Sveriges befolkning som känner till begreppet, säger Christian Jansson grundare av Godsinlösen AB.

Christian Jansson

Christian Jansson, Godsinlösen AB.

Miljöfrågan rör alla och den kräver att alla bidrar. Idag råder en linjär ekonomi där naturresurser utvinns, förädlas och efter användning blir avfall. Det handlar inte om att sluta producera eller använda saker, utan förändra hur vi producerar och återvinner.

– Cirkulär ekonomi är den ekonomiska modellen för vår fortlevnad. Många har svårt att ta till sig hur viktig klimatfrågan är, men när effekterna av vårt levnadssätt märks kommer fler att reagera och frågan kommer att uppmärksammas, säger Christian Jansson.

Ett annat företag som presenterade sig vid seminarier var Paxxo. Detta Malmöföretag har specialiserat sig på miljövänliga sopsäckssystem och avfallslösning. Henrik Petérs, vd på Paxxo AB instämmer i att det måste få ta tid att ställa om.

– Alla kriser tar lång tid innan de når gemene man. Man måste undvika att använda resurser i onödan, och därefter dela och minimera resurserna som finns, säger Henrik Petérs.

Henrik Peters Paxxo sopsäckar

Henrik Petérs, Paxxo AB.

Han menar dock att vissa regeländringar hade kunnat underlätta. Exempelvis hade Henrik Petérs gärna sett en märkning på alla produkter som visar hur de ska källsorteras. Det hade underlättat då folk slängt rätt produkt i rätt kärl.

– Bioplast är en jättebra uppfinning men slängs den med vanlig plast förstörs den vanliga plasten och allt går förlorat. En tydlig märkning hade underlättat, säger Henrik Petérs.

Ett av de företag som ligger långt fram i arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi är Ikea. Redan 2030 är målet att företag ska vara klimatpositiva, d.v.s. bidra till en bättre miljö. Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på Ikea, vill samtidigt se ett större tryck från politiken.

– Sverige har legat långt fram i miljöfrågan, men vi sackar efter. Vi behöver bättre regelverk och en lagstiftning som inte hindrar företagen, utan främjar ett miljöperspektiv. Ett exempel är avfallslagstiftningen som gör det krångligt att vidareanvända produkter istället för att klassificera det som avfall, säger hon.

I Svenskt Näringslivs kommande rapport tas lönsamhet upp som en avgörande punkt.

– För att arbetet med cirkulär ekonomi ska ta fart på riktigt inom näringslivet krävs det att företagen tjänar på det och att det är lönsamt. De flesta företag har en ambition att bidra till en bättre miljö, men det blir komplicerat när regelverken är motstridiga, säger Jenny Svärd.

I Svenskt Näringslivs rapport tas dialogen mellan företag, beslutsfattare och myndigheter upp som en avgörande punkt för att föra frågan framåt. Under fredagens seminarium kunde konstateras att företagarna instämmer att dialog är grundläggande för att förhindra regelkrångel. 

Läs mer
  • Godsinlösen AB grundades av Christian Jansson och Patrik Zalewski år 2012. Företaget har 60 anställda med huvudkontor i Staffanstorp. De tar till vara på resurser som andra tänkt slänga. Samarbetar med e-handelsbolag, transportbolag och försäkringsbolag för att reparera och återbruka fungerande produkter. Läs tidigare artikel om Godsinlösen HÄR på vår hemsida.

  • Paxxo AB är ett familjeföretag grundat i Malmö där Henrik Petérs är vd. De har utvecklat ett sopsystem som minskar utsläppen samtidigt som det bidrar till bättre hygien. Dessutom tillverkar de världens starkaste sopsäckar. Läs tidigare artikel om Paxxo HÄR på vår hemsida.

Fakta

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med cirkulära resursflöden och är motsatsen till en linjär ekonomi.

Cirkulär ekonomi kan bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Avfall ses som en resurs och produkter designas för att kunna återbrukas och återvinnas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler lokala åtgärder behövs för att mota krisen

CORONA Allt fler företag påverkas av coronakrisen. Mer än sju av tio företag i Skåne upplever nu att försäljningen har minskat. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Krisen tvingade Altitude Meetings att ställa om

FÖRETAGSAMHET Få företag är oberörda av den kris som följt i coronavirusets spår, men vissa branscher drabbas hårdare än andra. Altitude Meetings i Malmö arrangerar möten, konferenser och events och har på kort tid tappat i stort sett alla bokningar i sina lokaler. Nu paketerar de om sina erbjudanden för att fungera digitalt. "Det viktiga är att inte stanna upp utan att fortsätta framåt, om än i andra former", säger vd Yasemin Arhan Modéer.
NYHET Publicerad:

Läget är akut – nu måste jobben räddas

KOMMENTAR De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen drabbar oss i ett rasande tempo, med varsel, permitteringar och konkurser. Nu behövs åtgärder, i ett lika högt tempo. Snabbhet måste gå före perfektion, som Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke påpekade på en presskonferens häromdagen. Det handlar om att rädda jobben och företagen.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så vill länsstyrelsen mildra krisen

CORONA Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen i Skåne har redan implementerat en del förslag, och fler är på gång.
NYHET Publicerad:

Det gör Skånes kommuner för att stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet Skåne lanserar digital tävlingsdag med anledning av corona

NYTT FORMAT I tider då många aktiviteter och fysiska möten ställs in behöver vi hitta nya lösningar för att kunna leverera saker i ett passande format. Då passar Ung Företagsamhet på att ställa om hela sin tävlingsdag i Skåne till ett digitalt format. 
NYHET Publicerad:

Lokala åtgärder mot coronakrisen

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder. 
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Samverkan i en tid av oro

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Skåne behöver fler företagsamma kvinnor! 

FÖRETAGSAMHET I  Skåne är 12 procent av befolkningen företagsamma. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 7,8 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna. 
NYHET Publicerad:

Här är Skånes mest företagsamma kommuner

FÖRETAGSAMHET Skåne har landets sjätte högsta företagsamhet. Båstad har länets mest företagsamma befolkning medan andelen företagsamma personer ökat mest i Perstorp, Vellinge och Ängelholms kommun. Samtidigt minskar företagsamheten bland de yngre och befinner sig nu på en historiskt låg nivå. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Inställt vårmöte för NSD Södra regionen

KONFERENS Arbetsgruppen för NSD Södra regionen har beslutat att inte arrangera något möte för medlemmarna under våren 2020.
NYHET Publicerad:

Ta chansen att påverka företagsklimatet i din kommun!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företag i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så att vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och din kommun.
NYHET Publicerad:

Så påverkas ditt företag av Brexit

BREXIT Vad innebär Brexit rent konkret för dig som företagare? Vi hjälper dig att på ett tidseffektivt sätt få koll på vad du som handlar med, eller investerar i, Storbritannien behöver göra för att förbereda dig för kommande förändringar. 
NYHET Publicerad:

Lantbrukare om den tidskrävande ansökningsprocessen: “Oacceptabelt”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen att stanna i sin utveckling istället för att expandera. Mattias Espert, Smågris Syd AB och Making Bacon AB utanför Trelleborg, menar att myndigheter borde se mer positivt på nyetableringar i vissa områden för en levande landsbygd med jobb och infrastruktur, istället för att se det som en belastning för samhället. 
NYHET Publicerad:

Svedala och Skurup deltar i program för att utveckla företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Svedala och Skurup är två av elva kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning, startar nu under våren.
NYHET Publicerad:

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.