Lena Wallentheim, Lars Johnsson, Stefan Larsson och Sandra Holm

Deltagare från Hässleholms kommun var bl.a. Lena Wallentheim (S), oppositionsråd, Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Stefan Larsson, tillväxtchef och Sandra Holm, näringslivsutvecklare.

Nu börjar resan mot ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hässleholms företagsklimat har gått från plats 68 år 2009 till att förra året hamna på plats 255. Nu siktar kommunen på ett förbättrat klimat för företagen i Hässleholm. Företagen och tjänstemän lyfter samarbete, vision och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Även om årets enkätsvar på Svenskt Näringslivs undersökning visar att Hässleholms kommun har fått ett bättre resultat än förra året, så pekar enkätsvaren på ett resultat för vad som räknas som under godtagbart. Resultaten var underlag för dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare som diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättra företagsklimatet i kommunen. 

– Det har varit ett par dystra år gällande rankingen. Hässleholm har goda förutsättningar, inte minst från vårt geografiska läge, tillgång till mark och många engagerade lokala aktörer, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler företagsbesök

Under året har kommunen gjort ca 70 företagsbesök, något oppositionsråd Lena Wallentheim (S) skulle vilja ägna mer tid åt. Det är bra att politikerna kommer ut och möter kommunens företagare, menar hon. 

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun.

– Vi får helt enkelt ta oss i kragen och ägna oss ännu mer åt företagen i Hässleholms kommun. Vårt mål är att komma ut till företagen och samtala med dem. Det är viktigt för att företagsamheten ska växa här, säger Lena Wallentheim (S), oppositionsråd.

Låt framtidens aktörer ta plats 

Jimmy Håkansson från Nyföretagarcentrum i Hässleholm tryckte på unga företagares roll i kommunen, och menar att ett fokusteam borde införas med djupare fokus i vad som behövs för att utveckla kommunen. 

Jimmy Håkansson, NyföretagarCentrum Hässleholm

Jimmy Håkansson, NyföretagarCentrum Hässleholm

– Jag tror att Hässleholm behöver ett ”dream team” – företagare i 35-årsåldern som är mitt uppe i karriären och i utvecklingen av sina verksamheter. Det är här vi har framtiden. Ett fokusteam med dem för djupare fokus i vad som behövs och hur vi utvecklar kommunen skulle vara bra, säger Jimmy Håkansson.

150 nya arbetstillfällen 

Under 2020 kommer en underhållsdepå för Öresundstågen att ta i drift i Hässleholm. De 150 nya jobben som depån beräknas skapa är en enorm möjlighet för Hässleholms tillväxt och medborgare, menar Madeleine Leth, samordnare Hässleholms kommun.

– Detta skapar nya och attraktiva arbetstillfällen, ökar tillväxten och företag skapar nya affärsmöjligheter. Detta sätter Hässleholm på kartan som den knutpunkt och mötesplats vi är och vill stärka framöver, säger Madeleine Leth. 

Jakten på en vision

En återkommande diskussionspunkt var bristen på en uppdaterad vision för kommun och för näringslivet, något både företagare och tjänstemän menar skulle underlätta arbetet mot en mer positiv attityd till företagandet i kommunen. 

– Det har stor betydelse vilken uppfattning kommunen har för företagen. Jag tycker att det saknas en samsyn på var vi är på väg och tror att en gemensam samsyn i de stora frågorna kommer lyfta kommunens lokala företagsklimat. Dessutom har det varit en hel del negativ publicitet i media kring kommunen och dess agerande i olika frågor. I det fallet tror jag det är lätt att man svarar utifrån sin roll som privatperson och inte som företegare, säger Göran Berg, Swedsafe.  

Jan-Olof Olofsson och Robert Olsson

Jan-Olof Olofsson, verksamhetsansvarig gymnasieskolan i Hässleholm, och Robert Olsson, HR-chef på Bergendahl Food AB.

Robert Olsson från Bergendahls Food menar att företagen själva också har en viktig uppgift i att sprida en positiv bild av Hässleholm och varför fler företag borde flytta dit. 

– Vi företagare måste också börja sprida den positiva bilden av Hässleholm. Ett konkret exempel skulle kunna vara att vi under våra företagspresentationer väljer att presentera varför vi är i just Hässleholm, säger Robert Olsson, HR-chef på Bergendahls Food.

– En bidragande faktor till kommunens sjunkande företagsklimatresultat handlar om attityder till företagande. Eftersom attityder inte är statiska kommer vi nu börja resan mot ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun, avslutar Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Läs mer i bifogade presentationer och underlag från dagen nedan. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.
NYHET Publicerad:

Skånska företagares förväntningar om framtiden svalnar

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Företagen i Skåne är inget undantag och det är till och med så att de är mer pessimistiska i sina bedömningar av konjunkturen jämfört med snittet för riket.  
NYHET Publicerad:

Malmös näringslivsdirektör: ”Vi måste arbeta med hur vi som kommun möter näringslivet” 

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och nytillträdde näringslivsdirektör Micael Nord tillsammans med ett 40-tal företagare för att diskutera Malmös företagsklimat och framtidsvision.  
NYHET Publicerad:

Hallå där, Christina Chukman!

UNG FÖRETAGSAMHET Svenskt Näringsliv välkomnar Christina Chukman som ny regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. ”Att få möjligheten att arbeta med något så viktigt som Ung Företagsamhet, är en fantastisk möjlighet. Det är otroligt kul att få leda arbetet i en så samhällsnyttig verksamhet” säger hon. 
NYHET Publicerad:

Gymnasieelever hjälper till att lösa utmaningar på arbetsplatsen

SKOLA På Thorén Business School i Malmö vill man närma sig näringslivet genom att arbeta med casebaserad undervisning. ”Eleverna uppskattar att få göra något utöver det vanliga där de får träffa spännande personer och kanske möta nya förebilder för framtiden”, säger läraren Emma Larsson.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Johan Henriksson

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Johan Henriksson som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne. Hans uppgift är mot att minska avståndet mellan skola och näringsliv, bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Benjamin Hausel

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne välkomnar en ny studentmedarbetare – Benjamin Hausel! Vi bad honom att svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre. 
NYHET Publicerad:

Skånes kommuner siktar på företagsklimat i toppklass

RANKING Den 24 september släpptes Svenskt Näringslivs årliga kommunranking över det lokala företagsklimatet. I år hamnade tre skånska kommuner på topp 10-listan över var i landet det är bäst att starta och driva företag. Vid rankingsläppet samlades representanter för kommuner tillsammans med företagare för att inspireras av framgångsexempel med temat “Med sikte mot toppen”. 
NYHET Publicerad:

Höganäs har Sveriges näst bästa företagsklimat

RANKING Höganäs har länge legat i toppskiktet i Svenskt Näringslivs ranking men 2019 blir det hittills bästa året för Höganäs lokala företagsklimat. I Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet blir kommunen den i Skåne med det bästa företagsklimatet samtidigt som man placerar sig på andraplaceringen i Sverige. "Näringslivsarbetet har blivit något som genomsyrar hela kommunen", säger näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron.