NYHET16 december 2020

Ett mörkt bokslut för 2020

Året då coronaviruset drog in över Sverige och Sörmlands län har inte lämnat någon oberörd. Oro och ovisshet har varit den röda tråden. Oro för människor, verksamheter, företag, jobb och ekonomi. Och en total ovisshet om framtiden. Restriktioner gavs som resulterade i att flera verksamheter som hotell, restauranger, event och konferenser i det närmaste fick näringsförbud. Andra branscher som industri, sällanköpshandel och persontransporter drabbades också hårt. Omsättning och lönsamhet försvann i ett nafs. 

För de många företagare i länet har 2020 inneburit ovisshet om framtiden och krävt stor förmåga att ställa om och tänka nytt för att överleva.

Sällan har det varit svårare att planera och fatta beslut. Från första stund har Svenskt Näringsliv stått på barrikaderna med en mängd förslag till åtgärder för att rädda jobben och företagen. Många av dem har vi fått gehör för. För att skapa förståelse för vad pandemin betytt för företagen har vi i våra egna kanaler och via media lyft många exempel på blödande företag. Vi har haft tät kontakt med beslutsfattare på riks, regional och lokal nivå för att visa vilket krisläge det har varit för vissa företag, och vilka åtgärder som krävs för att få så många företag som möjligt att rida ut stormen. Precis som pandemin slår olika hårt mot olika individer, yngre klarar sig bättre än äldre och sköra, slår pandemin också olika hårt mot företagen. En del av näringslivet har klarat sig riktigt bra och några företag går faktiskt bättre än någonsin i pandemin. Det ska vi vara glada för.

Fler behöver få upp ögonen för vad företag betyder för vår välfärd och varför företag behöver bra villkor för att kunna växa och anställa.

Lika viktigt som att lyfta de företag som har det tufft har det varit att visa på den enorma kraft som finns i entreprenörskapet. Vi har under året imponerats av och hyllat företag som anpassat sig och ställt om för att möta en ny verklighet på ett imponerande sätt.

Högsta prioritet under krisen har självklart varit att skydda människors liv och hälsa. Viktigt att komma ihåg är att det är möjligt för att det finns företag och människor som anställts i de företagen som betalar skatt. De skatterna bekostar den livsnödvändiga vården och omsorgen, och det är därför Svenskt Näringsliv kallar företagen för välfärdsskaparna. För att få alla att förstå sambandet mellan företagande och välfärd. Hoppas att du påminner om det sambandet i dina samtal med din personal, med beslutsfattare, vänner och bekanta. Fler behöver få upp ögonen för vad företag betyder för vår välfärd och varför företag behöver bra villkor för att kunna växa och anställa. Inte bara för sitt eget bästa utan för allas bästa. Pandemin har fått fler att förstå det.

Vi avslutar året med en historisk uppgörelse om LAS, Kommunal och IF Metall ansluter till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om en reformerad arbetsrätt. Därmed står en stor majoritet av LO:s medlemmar bakom överenskommelsen. Nu är det upp till regering och riksdag att så fort som möjligt säkerställa att överenskommelsen blir verklighet.

CoronaÅret 2020krönikaSofia SjöströmSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist