NYHET25 maj 2021

Bättre lokalt företagsklimat i länet

Företagsklimatet i Stockholms län bli bättre. I 15 av länets kommuner ger företagen ett högre betyg på det sammanfattande omdömet än 2020. Bara i fem kommuner är betyget lägre än i fjol. Trots förbättringen tycker fortfarande 16 procent av företagen i länet att företagsklimatet i deras kommuner inte är godtagbart. 

I 15 av länets kommuner ger företagen ett högre betyg på det sammanfattande omdömet än 2020. Bara i fem kommuner är betyget lägre än i fjol. Foto: Mostphoto
Jessica Drugge tror att många kommuntjänstemän och kommunpolitiker har fått en helt ny förståelse för företagande och företagens verklighet under ett år av kris
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Den positiva utvecklingen är på sätt och vis paradoxal mot bakgrunden att många företag har ett tufft år under pandemin. Samtidigt har krisen på många håll krävt en ökad dialog mellan företagen och kommunledningarna och samtliga kommuner sjösatte i pandemins inledning stödåtgärder för att hjälpa de lokala företagen att klara sig genom krisen.

– Redan innan sommaren 2020 hade 26 av 26 kommuner i länet presenterat kommunala stödåtgärder för sina lokala företag. Jag tror att många kommuntjänstemän och kommunpolitiker har fått en helt ny förståelse för företagande och företagens verklighet under ett år av kris, säger Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv Stockholm.

En fjärdedel av de nästan 3700 svarande företagen uppger att de påverkas negativt av brottslighet och otrygghet och den frågan är den högst prioriterade för att förbättra det lokala företagsklimatet i Stockholms län.

Fråga om brottslighet och otrygghet prioriteras högst av företagen när det gäller att förbättra det lokala företagsklimatet i Stockholms län berättar Anna Wallin.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Idag polisanmäler endast hälften av företagen brott vid varje tillfälle. Därför ser vi positivt på att kommunerna nu börjar göra egna undersökningar på hur näringslivet påverkas. Det är viktigt att kommunerna för dialog med företagen i dessa frågor, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv Stockholm. 

Högt upp på företagens önskelista står också bättre dialog mellan företag och beslutsfattare och bättre förståelse för företagande bland kommunernas tjänstemän.

– Företagen kommer ofta i kontakt med kommunen i tillsyns- eller tillståndsärenden. Det är viktigt att kommunens tjänstemän aktivt arbetar med att korta handläggningstider och hjälper till att lotsa företagen genom hela processen, säger Olle Karstorp, regionchef, Svenskt Näringsliv Stockholm.

Den fråga som företagen i Stockholms län ger det allra lägsta betyget rör kommunernas upphandlingar. På den sexgradiga skalan där 3 är godtagbart är snittbetyget i år 2,5 och bara tre kommuner får godkänt.

60 procent av företagen uppger att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling, det är därför extra viktigt att kommunerna prioriterar frågan menar Nathalie Johansson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– I Stockholms län svarar 60 procent av företagen att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling, det är en stor andel företag som kan räkna det offentliga till sin kundbas. Det är därför extra viktigt att kommunerna prioriterar frågan. Upplands Väsby, Sollentuna och Danderyd får alla betyg tre eller över på den sexgradiga skalan i enkäten vilket räknas som godtagbart. Bäst betyg i årets enkät av det lokala företagsklimatet på frågan upphandling får Upplands Väsby, säger Nathalie Johansson, näringslivpolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv Stockholm.

Läs mer på foretagsklimat.se

Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist