Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet. Och inte minst för samhällsekonomin i stort”. Det säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.

Jonas Berg, Ica-handlare
Foto: Sören Andersson

"Jag har med egna ögon sett hur människor växer och utvecklas tack vare sitt arbete", säger ica-handlaren Jonas Berg, som har ambitionen att minska utanförskapet genom att anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden.

Ända sedan Jonas Berg byggde och startade sin Ica Maxi-butik i Södertälje 2005 har han haft ambitionen att minska utanförskapet genom att anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett samarbete med Södertälje kommun och andra myndigheter (kallat K2-projektet) har så många som 500 personer varit lärlingar eller praktikanter hos honom genom åren.

– Jag har med egna ögon sett hur människor växer och utvecklas tack vare sitt arbete, även om arbetet inte motsvarar den utbildning de har fått i sitt hemland. För vissa kan detta mycket väl vara första steget till det arbete de är utbildade inom. Att som nyanländ få in en fot på arbetsmarknaden betyder extremt mycket. Och det måste ske snabbt. Ju längre en person är arbetslös desto mer demoraliserande är det, säger han.

Lista: Det här måste regeringen göra NU

Långsiktig politisk lösning krävs

Jonas Berg anser att det går alldeles för långsamt att få ut människor i arbete i dag. Orsaken är ett trögrörligt politiskt system där den offentliga debatten präglas av kortsiktiga lösningar och politiskt käbbel.

– Situationen har blivit extraordinärt ansträngd efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Det krävs en bred politisk uppgörelse och den bör omfatta alla demokratiskt valda partier. Perspektivet ska vara långsiktigt, minst tio år, säger han.

Det är företagarna som politikerna måste lyssna på, anser Jonas Berg. Det är där tillväxt och jobb skapas. Men han upplever att politiken är på väg i motsatt riktning. När den rödgröna regeringen valde att fördubbla arbetsgivaravgifterna så innebar det ett avbräck vad gäller nyanställningar för många branscher.

– För oss har det varit kännbart. Vi fick ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor. Det är pengar som hade kunnat användas till vidareutveckling som skulle kunna leda till fler jobb, säger Jonas Berg.

Han nämner också rot och rut-avdragen som lyckade reformer, som snabbt och effektivt öppnade upp för en bransch med så kallade enkla jobb, utan krav på högre utbildning.

– Men även här har regeringen visat det dåliga omdömet att försämra för företagare som skapar nya värdefulla arbetstillfällen, säger Jonas Berg.

Lärlingssystem en god lösning

En effektiv åtgärd för att få ut människor i arbete är praktikplatser och lärlingssystem, anser Jonas Berg. Han tar Tyskland som exempel, där lärlingssystemet har en lång tradition och anses vara skälet till den låga arbetslösheten där.

– Hade vi möjlighet att anställa människor under en lärlingsperiod till väsentligt lägre lön skulle många fler företagare våga ge unga människor eller nyanlända chansen att arbeta. Men det tar dessvärre stopp hos fackförbunden, som är rädda för konkurrens om lönen, säger Jonas Berg.

LO gynnar endast de som har jobb

Tack vare det goda samarbetet med Södertälje kommun har Jonas Berg ändå hittat sätt att ge dessa människor chansen. Men det borde bli enklare för alla företag. Den största kritiken vill han rikta till LO, som han anser sitter fast i gamla låsta strukturer som snarare hindrar än hjälper människor att få arbete.

– LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson säger sig vilja få så många i arbete som möjligt, men hans linje gynnar framförallt infödda svenska 55-åriga män. Det är märkligt att han inte inser att den stora potentiella arbetskraften kan bli hans framtida medlemmar, säger Jonas Berg. 

Det är också fackförbunden som har bidragit till mycket av det regelkrångel sätter hinder i vägen för anställningar, menar Jonas Berg.

– Det finns 15 varianter av anställningsformer, olika formulär behöver fyllas i, regler för sjukfrånvaro kräver enormt mycket administration och lagen om anställningsskydd innebär ett stort administrativt ansvar för arbetsgivaren.

– Vi står inför en svår situation, men det går att vända den till vår fördel. Politikerna måste bara börja samsas, och lyssna till dem som har möjlighet att skapa jobben, säger Jonas Berg.

Henrik Sjögren

EFTERLYSES: 340 000 NYA JOBB

Regeringens mål är att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att klara det behövs 340 000 nya jobb.

Mycket måste göras, och det är bråttom. Här listar vi de mest akuta åtgärderna som politikerna behöver ta tag i på kampanjsajten  www.svensktnaringsliv.se/340000/

Även om Sverige har en hög sysselsättningsgrad står fortfarande alldeles för många utanför. Särskilt svårt att få ett jobb är det för nyanlända med bristande utbildning. Regeringen tar inte tag i problemet på allvar, utan gör det istället svårare och dyrare för företagen att anställa.

Det krävs politiska reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Bussbolag sätter nyanlända i förarsätet

INTEGRATION Västanhede Trafik i Avesta var i stort behov av fler busschaufförer, tack vare en vunnen upphandling. Att större delen av de rekryterade chaufförerna var nyanlända var inget hinder. Fyra år senare jobbar företaget fortfarande med integration.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.