Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet. Och inte minst för samhällsekonomin i stort”. Det säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.

Jonas Berg, Ica-handlare
Foto: Sören Andersson

"Jag har med egna ögon sett hur människor växer och utvecklas tack vare sitt arbete", säger ica-handlaren Jonas Berg, som har ambitionen att minska utanförskapet genom att anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden.

Ända sedan Jonas Berg byggde och startade sin Ica Maxi-butik i Södertälje 2005 har han haft ambitionen att minska utanförskapet genom att anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett samarbete med Södertälje kommun och andra myndigheter (kallat K2-projektet) har så många som 500 personer varit lärlingar eller praktikanter hos honom genom åren.

– Jag har med egna ögon sett hur människor växer och utvecklas tack vare sitt arbete, även om arbetet inte motsvarar den utbildning de har fått i sitt hemland. För vissa kan detta mycket väl vara första steget till det arbete de är utbildade inom. Att som nyanländ få in en fot på arbetsmarknaden betyder extremt mycket. Och det måste ske snabbt. Ju längre en person är arbetslös desto mer demoraliserande är det, säger han.

Lista: Det här måste regeringen göra NU

Långsiktig politisk lösning krävs

Jonas Berg anser att det går alldeles för långsamt att få ut människor i arbete i dag. Orsaken är ett trögrörligt politiskt system där den offentliga debatten präglas av kortsiktiga lösningar och politiskt käbbel.

– Situationen har blivit extraordinärt ansträngd efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Det krävs en bred politisk uppgörelse och den bör omfatta alla demokratiskt valda partier. Perspektivet ska vara långsiktigt, minst tio år, säger han.

Det är företagarna som politikerna måste lyssna på, anser Jonas Berg. Det är där tillväxt och jobb skapas. Men han upplever att politiken är på väg i motsatt riktning. När den rödgröna regeringen valde att fördubbla arbetsgivaravgifterna så innebar det ett avbräck vad gäller nyanställningar för många branscher.

– För oss har det varit kännbart. Vi fick ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor. Det är pengar som hade kunnat användas till vidareutveckling som skulle kunna leda till fler jobb, säger Jonas Berg.

Han nämner också rot och rut-avdragen som lyckade reformer, som snabbt och effektivt öppnade upp för en bransch med så kallade enkla jobb, utan krav på högre utbildning.

– Men även här har regeringen visat det dåliga omdömet att försämra för företagare som skapar nya värdefulla arbetstillfällen, säger Jonas Berg.

Lärlingssystem en god lösning

En effektiv åtgärd för att få ut människor i arbete är praktikplatser och lärlingssystem, anser Jonas Berg. Han tar Tyskland som exempel, där lärlingssystemet har en lång tradition och anses vara skälet till den låga arbetslösheten där.

– Hade vi möjlighet att anställa människor under en lärlingsperiod till väsentligt lägre lön skulle många fler företagare våga ge unga människor eller nyanlända chansen att arbeta. Men det tar dessvärre stopp hos fackförbunden, som är rädda för konkurrens om lönen, säger Jonas Berg.

LO gynnar endast de som har jobb

Tack vare det goda samarbetet med Södertälje kommun har Jonas Berg ändå hittat sätt att ge dessa människor chansen. Men det borde bli enklare för alla företag. Den största kritiken vill han rikta till LO, som han anser sitter fast i gamla låsta strukturer som snarare hindrar än hjälper människor att få arbete.

– LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson säger sig vilja få så många i arbete som möjligt, men hans linje gynnar framförallt infödda svenska 55-åriga män. Det är märkligt att han inte inser att den stora potentiella arbetskraften kan bli hans framtida medlemmar, säger Jonas Berg. 

Det är också fackförbunden som har bidragit till mycket av det regelkrångel sätter hinder i vägen för anställningar, menar Jonas Berg.

– Det finns 15 varianter av anställningsformer, olika formulär behöver fyllas i, regler för sjukfrånvaro kräver enormt mycket administration och lagen om anställningsskydd innebär ett stort administrativt ansvar för arbetsgivaren.

– Vi står inför en svår situation, men det går att vända den till vår fördel. Politikerna måste bara börja samsas, och lyssna till dem som har möjlighet att skapa jobben, säger Jonas Berg.

Henrik Sjögren

EFTERLYSES: 340 000 NYA JOBB

Regeringens mål är att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att klara det behövs 340 000 nya jobb.

Mycket måste göras, och det är bråttom. Här listar vi de mest akuta åtgärderna som politikerna behöver ta tag i på kampanjsajten  www.svensktnaringsliv.se/340000/

Även om Sverige har en hög sysselsättningsgrad står fortfarande alldeles för många utanför. Särskilt svårt att få ett jobb är det för nyanlända med bristande utbildning. Regeringen tar inte tag i problemet på allvar, utan gör det istället svårare och dyrare för företagen att anställa.

Det krävs politiska reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny rapport: Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSBRIST Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen. ”Dialogen mellan branschen och utbildningssektorn fungerar alldeles för dåligt”, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler riktiga jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Färre fattiga med fler jobb

KOMMENTAR Två tredjedelar av ökningen av andelen med låg ekonomisk standard i Sverige sedan 2008 beror på att utrikes födda har svårt att få jobb, visar nya beräkningar, skriver Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Wetterlings yxfabrik satsar på integration

INTEGRATION På Wetterlings yxfabrik jobbar tre nyanlända killar från Eritrea, tillsammans med sina nio svenska kollegor. Den lyckade integrationen har väckt uppmärksamhet på håll, berättar vd Johan Ståhlberg. "Vi har blivit ambassadörer i konsten att ta bort fördomar. Företag och kommuner kommer hit på studiebesök".
NYHET Publicerad:

Sömnad ger jobb åt nyanlända flyktingar

INTEGRATION När idén att anställa nyanlända flyktingar i verksamheten kom upp såg företaget Svenskt Tenn till att den blev verklighet. Vd Maria Veerasamy berättar om en lång väg mot ett lyckat resultat.
NYHET Publicerad:

IT-branschen skriker efter kompetens – nu utvisas nyckelmedarbetare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det fattas 30 000 it-specialister i Sverige, och inom fem år kommer det att saknas över 70 000. Trots det utvisas Safinaz Awad, som flydde från Syrien och fick jobb som it-specialist. Det slår hårt mot arbetsgivaren Sweet Systems. "Man blir bestört på flera plan. Vi är runt 60 medarbetare och behöver varenda en", Klas-Magnus Hilberth, grundare.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på att fler kommer i arbete

DEBATT Bakom Sveriges internationellt sett låga arbetslöshet, gömmer sig en hög arbetslöshet för stora grupper. Inte minst för nyanlända och lågutbildade. Lyckas vi få 100 000 personer i arbete, kan vi öka skatteintäkterna med 29 miljarder kronor netto. För att nå dit måste mer göras. Därför presenterar vi fem reformer för att få fler i arbete, skriver vd Carola Lemne och chefsekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

Vill anställa nyanlända – stoppas av regelkrångel

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att stiga, och låg i augusti på 22 procent. Fack och arbetsgivare förhandlar just nu för att bryta den allt mer akuta situationen. Björn Jonzon driver hotell och konferens och vill anställa nyanlända– men hindras av regelkrångel och höga ingångslöner.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna välkomnar samtal om etableringsanställning

KOMMENTAR Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om etableringsanställningar med sina motparter. Det är ett besked som Svenskt Näringsliv har efterfrågat under en längre tid och välkomnar.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare slipper ligga ute med pengar

ARBETSMARKNAD Trygghetsfonden TSL:s nya verksamhetsmodell innebär att arbetsgivare slipper ligga ute med pengar under omställningsarbetet.
NYHET Publicerad:

Dags att skrota Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv konstaterar att dagens Arbetsförmedling inte behövs. Förtroendet är kört i botten.  Det är dags att skilja ut myndighetsutövning från utföraruppdrag, ha koll på kostnader och öka effektiviteten, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Handlare vill anställa fler

ARBETSMARKNAD Daniel Özer driver en ICA-butik där det finns massor av arbetsuppgifter. Han skulle gärna anställa fler personer om det inte var så dyrt med personal. Det är olyckligt menar Daniel Özer som gärna tar ansvar för att fler kommer i arbete.
NYHET Publicerad:

Hela listan: Så många jobb saknas i ditt län

340 000 NYA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb. Här är hela listan på hur många jobb som saknas – län för län.
NYHET Publicerad:

Bättre matchningar på arbetsmarknaden genom transparens

ARBETSMARKNAD Rätt insats till rätt person ska vara vägledande för matchningen på arbetsmarknaden om Svenskt Näringsliv får bestämma. I en ny rapport föreslås bland annat större transparens i arbetet kring en persons anställningsbarhet.
NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Fler enkla jobb kräver samarbete

DEBATT Vi är redo att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Samtidigt måste LO och regeringen ta sitt ansvar. Det krävs reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom, skriver företrädare för fem medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver genomgripande reformer”

NY RAPPORT Personer med svag utbildningsbakgrund möter stora etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport. "Vi ser en situation idag där insider-outsider problematiken ökar. Sverige behöver genomföra ett antal genomgripande reformer som ökar jobbchanserna", säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.