NYHET20 december 2016

Topptalang hotas av utvisning

När iranska Nina forskade vid KTH handplockades hon av företagaren Rutger Gyllenram. Efter flera år i Sverige hotas hon nu av utvisning på grund av en minimal administrativ miss. ”Nina har en kompetens som är helt unik och vital för mitt företag. Istället för att ta tillvara den, hotas hon med utvisning”, säger Rutger Gyllenram.

Foto: Ben Smith

Nu har Migrationsverket beslutat att Nina får stanna kvar i Sverige. Läs mer

Nina kom till Sverige 2009 för att läsa sin master i metallurgi, efter att ha avlagt sin kandidatexamen vid Irans toppuniversitet. Under presentationen av hennes mastersarbete satt Rutger Gyllenram i publiken, och insåg direkt att Nina hade en begåvning som han behövde i sitt företag. Han erbjöd henne arbete när hennes forskningsprojekt var klart.

I oktober 2013 fick Nina arbetstillstånd för sitt kommande arbete för Rutger Gyllenram på Kobolde & Partners. Samtidigt var hon doktorand på KTH och hon ville bli klar med sin licentiatexamen. Men hennes forskning var beroende av en tredje part som inte levererade uppgifter i tid, och därför försenades hennes forskning. Nina och hennes nyblivna arbetsgivare kom överens om att hon fick avsluta sin forskning under tiden som hon arbetade deltid på Kobolde & Partners, för att komma in i arbetet.

När Nina hade arbetat i två år sökte hon nytt arbetstillstånd i augusti 2015. Då stötte hon på patrull. 16 månader senare har fortfarande inget beslut fattats, men Migrationsverket har hotat med att utvisa Nina. Det på grund av en bagatellartad arbetsgivarmiss.

Problemet var att hon hade börjat arbeta deltid i oktober, och först efter några månader gick in på heltid. När anställningen blev en heltidstjänst började Rutger Gyllenram betala in pensionsförsäkringspremierna.

– Vi började betala in avgifterna när Nina började på heltid. Det här är en administrativ miss från min sida som arbetsgivare och det ska inte ligga henne till last. Jag betalar gärna böter eller retroaktiv ersättning, men att hon trots det riskerar att utvisas är rent hysteriskt, säger Rutger Gyllenram.

Under åren på Kobolde & Partners har Nina utvecklat sin kompetens inom metallurgi, och är idag den som har bäst förståelse för företagets optimeringsalgoritmer.

– Hon har en kunskap som ingen annan här har. Hon är ansvarig för optimeringsalgoritmerna och arbetar djupt inne i matematiska räknesnurror för att få fram rätt råvarumått. Det är en spetskompetens som jag har handplockat henne för och som inte växer på träd, säger Rutger Gyllenram.

Nu riskerar Kobolde & Partners att gå miste om en stor marknad. Företaget, som är ett innovations- och utvecklingsföretag i framkant inom metallurgisk industri, satsar stort på marknaden i Iran. Eftersom Nina kommer från landet, så talar hon språket, har kunskap om de sociala koderna och det komplicerade politiska systemet, menar Rutger Gyllenram.

– Hon har varit i Iran åt oss ett par gånger, och höll på att bygga upp ett mycket värdefullt närverk där. Hon kan hjälpa oss att navigera i ett ovant klimat men nu har hon inte kunnat lämna Sverige på över ett år, vilket gör att kontakterna snabbt svalnar.

Det påverkar företaget att inte kunna satsa på en så betydelsefull region, på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider och det stelbenta regelverket för arbetskraftsinvandrare.

– Vi har lagt Iran på is. Det är jättetråkigt eftersom det är en mycket stor och starkt växande marknad som håller på att tina rejält efter en lång tid av sanktioner. Vi går definitivt miste om marknadsfördelar internationellt på grund av utvisningshotet mot Nina.

Nina har hunnit rota sig efter många år i Sverige, talar obekymrat svenska och äger en lägenhet i Stockholm.

– Det känns mycket konstigt att jag kan tvingas från Sverige, det är inte rätt. Jag har betalat skatt sedan jag kom och har ett arbete som är beroende av min kunskap, en kunskap jag faktiskt fick här. Jag vill tacka för min utbildning genom att ge tillbaka min kunskap till Sverige, säger hon.

Rutger Gyllenram är uppgiven över sättet Nina har blivit behandlad på.

– Jag upprörs verkligen över hur vi behandlar våra experter, som om de vore brottslingar. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar, att först erbjuda personer som Nina en utbildning, men sedan kasta ut dem när de väl kan börja arbeta. Migrationsverket sänker värdet på våra medarbetare.

Både Rutger och Nina hoppas nu på positiva besked från Migrationsverket.

– Vi har skickat in alla kompletterande papper och hoppas på en positiv utveckling av denna tråkiga historia. Myndigheterna har inte alls velat samarbeta, eller ens förklara vilken typ av kompletterande uppgifter de behöver. Det är inte klokt att det går till såhär, säger han.

Nina heter egentligen något annat.

ArbetskraftsinvandringArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist