Topptalang hotas av utvisning

NYHET Publicerad

ARBETSKRAFTSINVANDRING När iranska Nina forskade vid KTH handplockades hon av företagaren Rutger Gyllenram. Efter flera år i Sverige hotas hon nu av utvisning på grund av en minimal administrativ miss. ”Nina har en kompetens som är helt unik och vital för mitt företag. Istället för att ta tillvara den, hotas hon med utvisning”, säger Rutger Gyllenram.

Rutger Gyllenram
Foto: Ben Smith

Nu har Migrationsverket beslutat att Nina får stanna kvar i Sverige. Läs mer

Nina kom till Sverige 2009 för att läsa sin master i metallurgi, efter att ha avlagt sin kandidatexamen vid Irans toppuniversitet. Under presentationen av hennes mastersarbete satt Rutger Gyllenram i publiken, och insåg direkt att Nina hade en begåvning som han behövde i sitt företag. Han erbjöd henne arbete när hennes forskningsprojekt var klart.  

I oktober 2013 fick Nina arbetstillstånd för sitt kommande arbete för Rutger Gyllenram på Kobolde & Partners. Samtidigt var hon doktorand på KTH och hon ville bli klar med sin licentiatexamen. Men hennes forskning var beroende av en tredje part som inte levererade uppgifter i tid, och därför försenades hennes forskning. Nina och hennes nyblivna arbetsgivare kom överens om att hon fick avsluta sin forskning under tiden som hon arbetade deltid på Kobolde & Partners, för att komma in i arbetet.

När Nina hade arbetat i två år sökte hon nytt arbetstillstånd i augusti 2015. Då stötte hon på patrull. 16 månader senare har fortfarande inget beslut fattats, men Migrationsverket har hotat med att utvisa Nina. Det på grund av en bagatellartad arbetsgivarmiss.

Problemet var att hon hade börjat arbeta deltid i oktober, och först efter några månader gick in på heltid. När anställningen blev en heltidstjänst började Rutger Gyllenram betala in pensionsförsäkringspremierna.  

– Vi började betala in avgifterna när Nina började på heltid. Det här är en administrativ miss från min sida som arbetsgivare och det ska inte ligga henne till last. Jag betalar gärna böter eller retroaktiv ersättning, men att hon trots det riskerar att utvisas är rent hysteriskt, säger Rutger Gyllenram.

Under åren på Kobolde & Partners har Nina utvecklat sin kompetens inom metallurgi, och är idag den som har bäst förståelse för företagets optimeringsalgoritmer.

– Hon har en kunskap som ingen annan här har. Hon är ansvarig för optimeringsalgoritmerna och arbetar djupt inne i matematiska räknesnurror för att få fram rätt råvarumått. Det är en spetskompetens som jag har handplockat henne för och som inte växer på träd, säger Rutger Gyllenram.

Nu riskerar Kobolde & Partners att gå miste om en stor marknad. Företaget, som är ett innovations- och utvecklingsföretag i framkant inom metallurgisk industri, satsar stort på marknaden i Iran. Eftersom Nina kommer från landet, så talar hon språket, har kunskap om de sociala koderna och det komplicerade politiska systemet, menar Rutger Gyllenram.

– Hon har varit i Iran åt oss ett par gånger, och höll på att bygga upp ett mycket värdefullt närverk där. Hon kan hjälpa oss att navigera i ett ovant klimat men nu har hon inte kunnat lämna Sverige på över ett år, vilket gör att kontakterna snabbt svalnar.

Det påverkar företaget att inte kunna satsa på en så betydelsefull region, på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider och det stelbenta regelverket för arbetskraftsinvandrare.

– Vi har lagt Iran på is. Det är jättetråkigt eftersom det är en mycket stor och starkt växande marknad som håller på att tina rejält efter en lång tid av sanktioner. Vi går definitivt miste om marknadsfördelar internationellt på grund av utvisningshotet mot Nina. 

Nina har hunnit rota sig efter många år i Sverige, talar obekymrat svenska och äger en lägenhet i Stockholm.

– Det känns mycket konstigt att jag kan tvingas från Sverige, det är inte rätt. Jag har betalat skatt sedan jag kom och har ett arbete som är beroende av min kunskap, en kunskap jag faktiskt fick här. Jag vill tacka för min utbildning genom att ge tillbaka min kunskap till Sverige, säger hon.

Rutger Gyllenram är uppgiven över sättet Nina har blivit behandlad på.

– Jag upprörs verkligen över hur vi behandlar våra experter, som om de vore brottslingar. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar, att först erbjuda personer som Nina en utbildning, men sedan kasta ut dem när de väl kan börja arbeta. Migrationsverket sänker värdet på våra medarbetare.

Både Rutger och Nina hoppas nu på positiva besked från Migrationsverket.

– Vi har skickat in alla kompletterande papper och hoppas på en positiv utveckling av denna tråkiga historia. Myndigheterna har inte alls velat samarbeta, eller ens förklara vilken typ av kompletterande uppgifter de behöver. Det är inte klokt att det går till såhär, säger han.

Nina heter egentligen något annat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad ny praxis hindrar kompetensutvisningar

KOMMENTAR Migrationsöverdomstolens nya domar är efterlängtade och inger hopp för många. Sannolikt kommer domarna att leda till att färre arbetskraftsinvandrare tvingas lämna sina jobb och Sverige på grund oavsiktliga misstag, skriver Amelie Berg och Patrik Karlsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Danyar vinner i Migrationsöverdomstolen – Domen blir ny praxis

DOM Danyar Mohammed hotades av utvisning för en lönemiss på 460 kronor. Nu vinner han i Migrationsöverdomstolen, som slår fast att han får stanna i Sverige. Domen blir ny praxis. ”Jag är så glad över det här beskedet”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Regeringen vill inte ha högkompetenta arbetskraftsinvandrare här"

ENTREPRENÖR GRANSKAR Ning såg en god vän utvisas efter fyra år i Sverige, på grund av en tidigare arbetsgivares misstag. Det fick honom att starta en sajt som samlar vittnesmål från arbetskraftsinvandrare som hotas av samma öde. ”Budskapet är att den svenska regeringen inte vill ha arbetskraftsinvandrare här”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Första gången LO går med på sänkta lönekostnader"

ETABLERINGSJOBB Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att hitta en bra lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett färdigt förslag, etableringsjobben, som är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. ”För första gången på över hundra år säger LO att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb”, säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

ESS kan växla upp forskningen inom industrin

KOMMENTAR Potentialen för Sverige som kunskapsnation är enorm, och uppbyggnaden av European Spallation Source (ESS) i Lund kan hjälpa till att lösa komplexa problem inom svensk industri. Men vi får inte missa chansen. Nu måste regeringen växla upp, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Dags för regeringen ta ansvar för etableringsjobben

ARBETSMARKNAD Fack och arbetsgivare är överens om etableringsjobb. Men för att anställningarna ska bli verklighet krävs att även regeringen tar sin del av ansvaret, anser vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Lägre arbetskraftskostnader ger jobb utan förkunskaper

ARBETSMARKNAD Säkerhetsföretaget Cubsec anställer medarbetare i parti och minut. Ett 50-tal bara det senaste året. Med lägre arbetskraftskostnader är vd Andreas Gyllestrand övertygad att han kan anställa personer utan förkunskaper till jobb som inte blir utförda. 
NYHET Publicerad:

”Svaghetstecken att LO inte samlat sig om etableringsanställningarna”

ARBETSMARKNAD LO går vidare med etableringsanställningarna. Men redan nu har flera LO-förbund valt att ställa sig utanför överenskommelsen. Det är ett svaghetstecken att LO-förbunden inte är överens, menar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jämtlands tillväxt stärks av utländsk arbetskraft

KRÖNIKA Arbetskraftsinvandrare bidrar med 150 miljoner årligen i produktions- och skatteintäkter i Jämtland. Nu vill flera politiska partier begränsa arbetskraftsinvandringen, något näringslivet vänder sig emot. Vårt välstånd har stärkts av vår öppenhet gentemot omvärlden, skriver Ola Toftegaard, regionchef Jämtland, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Kommer kompetensutvisningarna att fortsätta?

KOMMENTAR Lagrådet har avstyrkt socialförsäkringsutskottets förslag om ny lagstiftning kring kompetensutvisningarna. Men förändringen är nödvändig för att komma tillrätta med de orättfärdiga utvisningarna, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om kompetensutvisningarna

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger idag ja till Alliansens motion om kompetensutvisningarna. Om inte remissinstanserna har kraftiga invändningar mot Alliansens förslag kommer en ny lagstiftning träda ikraft redan den 1 december.
NYHET Publicerad:

Nyckelmedarbetare bor i tvåa – riskerar utvisning

KOMPETENSUTVISNING Än en gång riskerar Johan Wiklund, vd för Clipsource, att mista en nyckelmedarbetare på grund av Migrationsverkets stelbenta regelverk. Orsaken? Medarbetaren med familj bor i en tvåa. Fru och barn kan komma att utvisas, vilket gör att han inte heller vill stanna. Tidningen Entreprenör fortsätter granskningen av kompetensutvisningar.
NYHET Publicerad:

Migrationsverket stoppar allt fler toppstudenter

ENTREPRENÖR GRANSKAR Mer än dubbelt så många utländska studenter fick avslag på sin ansökan att studera på svenska lärosäten förra året jämfört med året innan, visar statistik från Migrationsverket. Men trots att lärosätena vittnar om en skärpt bedömning hänvisar verket bara till ”förbättrade rutiner”. Lärosätena går miste om miljontals kronor och Sverige får dåligt rykte bland internationella toppstudenter.
NYHET Publicerad:

”Kompetensutvisningarna är katastrof och komplett vansinne”

KOMPETENSUTVISNINGAR På två veckor har Jörgen Eng, vd för techföretaget Dynamo Consulting, tvingats säga hejdå till två av sina bästa programmerare. Kompetent personal utvisas för bagatellartade fel. Nu varnar han för att Sveriges rykte snabbt försämras i internationella programmerarkretsar, vilket gör det ännu svårare att hitta den svårflörtade kompetensen.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare utesluter inte lagstiftning om lägre lön

ARBETSMARKNAD Alliansen vill införa inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Svenskt Näringsliv ser flera positiva inslag i förslaget. Misslyckas samtalen om förenklade anställningsformer mellan arbetsmarknadens parter återstår endast lagstiftning, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Migrationsverket backar – Said kan få stanna

REGELKRÅNGEL Said Elambayev uppfyller alla kriterier för att få ett arbetstillstånd. Det imponerar inte på Migrationsverket som avslagit hans begäran. Efter fel i hanteringen tar myndigheten upp fallet på nytt. För arbetsgivaren LVR väcks hoppet att få behålla en nyckelmedarbetare.
NYHET Publicerad:

Stjärntalangen ger upp efter kampen mot Migrationsverket

ARBETSKRAFTSINVANDRING Tayyab Shabab har under flera år varit hett eftertraktad för sin spetskompetens inom IT. Men en miss av en tidigare arbetsgivare ledde till att Migrationsverket gav besked om utvisning. Han har sedan tagit fallet vidare till Migrationsdomstolen men beslutet kvarstod. Nu lämnar han Sverige för jobb i Tyskland.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Regeringens jobbpolitik ett slag i luften

KOMMENTAR Sverige är långt ifrån att vinna EM-guld i jobbskapande. Regeringens jobbprogram floppar. Konstgjorda åtgärder bidrar inte till att pressa ner arbetslösheten i tillräcklig utsträckning. Det som behövs är riktiga jobb, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Bagatell stänger dörren till arbetstillstånd

ARBETSKRAFTSINVANDRING Ylwa Källgren har med ljus och lykta sökt efter en kvalificerad medarbetare som klarar hantverket. När hon äntligen hittar en tillräckligt bra sömmerska stoppar rigorös byråkrati och komplicerade regler henne från att anställa. I över ett halvår har företaget tvingats gå på sparlåga samtidigt som Zhanar Sarsenbayeva och hennes barn är fast i Kazakstan.