Topptalang hotas av utvisning

NYHET Publicerad

ARBETSKRAFTSINVANDRING När iranska Nina forskade vid KTH handplockades hon av företagaren Rutger Gyllenram. Efter flera år i Sverige hotas hon nu av utvisning på grund av en minimal administrativ miss. ”Nina har en kompetens som är helt unik och vital för mitt företag. Istället för att ta tillvara den, hotas hon med utvisning”, säger Rutger Gyllenram.

Rutger Gyllenram
Foto: Ben Smith

Nu har Migrationsverket beslutat att Nina får stanna kvar i Sverige. Läs mer

Nina kom till Sverige 2009 för att läsa sin master i metallurgi, efter att ha avlagt sin kandidatexamen vid Irans toppuniversitet. Under presentationen av hennes mastersarbete satt Rutger Gyllenram i publiken, och insåg direkt att Nina hade en begåvning som han behövde i sitt företag. Han erbjöd henne arbete när hennes forskningsprojekt var klart.  

I oktober 2013 fick Nina arbetstillstånd för sitt kommande arbete för Rutger Gyllenram på Kobolde & Partners. Samtidigt var hon doktorand på KTH och hon ville bli klar med sin licentiatexamen. Men hennes forskning var beroende av en tredje part som inte levererade uppgifter i tid, och därför försenades hennes forskning. Nina och hennes nyblivna arbetsgivare kom överens om att hon fick avsluta sin forskning under tiden som hon arbetade deltid på Kobolde & Partners, för att komma in i arbetet.

När Nina hade arbetat i två år sökte hon nytt arbetstillstånd i augusti 2015. Då stötte hon på patrull. 16 månader senare har fortfarande inget beslut fattats, men Migrationsverket har hotat med att utvisa Nina. Det på grund av en bagatellartad arbetsgivarmiss.

Problemet var att hon hade börjat arbeta deltid i oktober, och först efter några månader gick in på heltid. När anställningen blev en heltidstjänst började Rutger Gyllenram betala in pensionsförsäkringspremierna.  

– Vi började betala in avgifterna när Nina började på heltid. Det här är en administrativ miss från min sida som arbetsgivare och det ska inte ligga henne till last. Jag betalar gärna böter eller retroaktiv ersättning, men att hon trots det riskerar att utvisas är rent hysteriskt, säger Rutger Gyllenram.

Under åren på Kobolde & Partners har Nina utvecklat sin kompetens inom metallurgi, och är idag den som har bäst förståelse för företagets optimeringsalgoritmer.

– Hon har en kunskap som ingen annan här har. Hon är ansvarig för optimeringsalgoritmerna och arbetar djupt inne i matematiska räknesnurror för att få fram rätt råvarumått. Det är en spetskompetens som jag har handplockat henne för och som inte växer på träd, säger Rutger Gyllenram.

Nu riskerar Kobolde & Partners att gå miste om en stor marknad. Företaget, som är ett innovations- och utvecklingsföretag i framkant inom metallurgisk industri, satsar stort på marknaden i Iran. Eftersom Nina kommer från landet, så talar hon språket, har kunskap om de sociala koderna och det komplicerade politiska systemet, menar Rutger Gyllenram.

– Hon har varit i Iran åt oss ett par gånger, och höll på att bygga upp ett mycket värdefullt närverk där. Hon kan hjälpa oss att navigera i ett ovant klimat men nu har hon inte kunnat lämna Sverige på över ett år, vilket gör att kontakterna snabbt svalnar.

Det påverkar företaget att inte kunna satsa på en så betydelsefull region, på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider och det stelbenta regelverket för arbetskraftsinvandrare.

– Vi har lagt Iran på is. Det är jättetråkigt eftersom det är en mycket stor och starkt växande marknad som håller på att tina rejält efter en lång tid av sanktioner. Vi går definitivt miste om marknadsfördelar internationellt på grund av utvisningshotet mot Nina. 

Nina har hunnit rota sig efter många år i Sverige, talar obekymrat svenska och äger en lägenhet i Stockholm.

– Det känns mycket konstigt att jag kan tvingas från Sverige, det är inte rätt. Jag har betalat skatt sedan jag kom och har ett arbete som är beroende av min kunskap, en kunskap jag faktiskt fick här. Jag vill tacka för min utbildning genom att ge tillbaka min kunskap till Sverige, säger hon.

Rutger Gyllenram är uppgiven över sättet Nina har blivit behandlad på.

– Jag upprörs verkligen över hur vi behandlar våra experter, som om de vore brottslingar. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar, att först erbjuda personer som Nina en utbildning, men sedan kasta ut dem när de väl kan börja arbeta. Migrationsverket sänker värdet på våra medarbetare.

Både Rutger och Nina hoppas nu på positiva besked från Migrationsverket.

– Vi har skickat in alla kompletterande papper och hoppas på en positiv utveckling av denna tråkiga historia. Myndigheterna har inte alls velat samarbeta, eller ens förklara vilken typ av kompletterande uppgifter de behöver. Det är inte klokt att det går till såhär, säger han.

Nina heter egentligen något annat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

ARBETSMARKNAD Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige locka de bästa forskarna

FOU Svensk forskning håller hög kvalitet men når inte världsklass. För att lyfta krävs mer spetskompetens och ett utökat samarbete med näringslivet. Det hävdar fyra internationellt erkända forskare på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Så når svensk forskning toppen igen

FOU Svensk forskning och utveckling har hamnat på efterkälken på grund av hårdare internationell konkurrens och ökade samhällsutmaningar. För att återigen sätta Sverige på kartan som ledande forskningsnation efterfrågar näringslivet ökat inflytande och skattelättnader i regeringens kommande forskningsproposition.
NYHET Publicerad:

Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning

KOMMENTAR IVA har presenterat en ny FoU-barometer. Den visar på en skriande kompetensbrist bland svenska forskningsföretag. Fyra av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att få tag på forskande personal, enligt undersökningen.
NYHET Publicerad:

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

ARBETSMARKNAD Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

”Viktiga förslag för svensk forskning från Liberalerna”

KOMMENTAR Liberalerna presenterar ett reformpaket för att Sverige ska ta igen förlorad mark inom forskning och utveckling. Bra, att partiet lyfter viktiga framtidsfrågor för svensk ekonomi och välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Europeisk forskning får inte tappa näringslivsfokus

KOMMENTAR Signaler om minskat inflytande för näringslivet i EU:s forskningsprogram oroar. Det borde vara tvärtom. Annars riskerar Europa att hamna på efterkälken i jämförelse med omvärlden, anser Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.