NYHET22 mars 2022

TSL hjälper nio av tio uppsagda till nytt jobb inom ett år

Trygghetsfonden (TSL) erbjuder stöd till uppsagda personer som behöver hjälp att hitta ett nytt jobb. TSL är en stiftelse som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och ingår som en del av medlemskapet i Svenskt Näringsliv. Mats Georgsson, som är leveranschef på Trygghetsfonden TSL region Stockholm, redogör för deras arbete. 

I region Stockholm får åtta av tio får ett nytt jobb via TSL inom ett år och lika många tycker att de får ett lika bra eller bättre jobb. Foto: Mostphotos

– Vi är en omställningsorganisation som hjälper uppsagda personer att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget eller börja studera. Vi hjälper även företag och fack lokalt att konstruktivt jobba med omställning. Därutöver finns vi till för att underlätta den strukturomvandling som är viktig för konkurrenskraften, säger Mats Georgsson.

”Hos oss får man individuellt stöd och hjälp av några av Sveriges bästa jobbcoacher”, säger Mats Georgsson.
Foto: TSL

70 000 företag i Sverige med två miljoner medarbetare omfattas av TSL:s insatser.

– Först och främst måste arbetsplatsen ha ett kollektivavtal med ett LO-förbund. För de medarbetare som är aktuella behöver man vara tillsvidareanställd på uppsägningsdagen, jobbat minst 16 timmar i veckan och varit anställd i minst 12 månader. Stödet gäller fram till man är 65år säger Mats Georgsson.

Stöden och utbildningsinsatserna är helt kostnadsfria, både för företagen och de anställda. Detta samtidigt som de omfattar flera olika delar, där framgångsfaktorn i insatserna är att de helt anpassas efter individens behov.

– Man får ett individuellt stöd och hjälp av några av Sveriges bästa jobbcoacher. Framgångsfaktorn är att stödet anpassas helt efter varje individs behov. Exempel på delar som kan finnas med är hjälp med att skriva jobbansökan och CV. Men även träning för arbetsintervju, kartläggning av kompetens och kunskap. Utöver det finns det även möjligheter till utbildning och valideringsinsatser. Man kan även få stöd i myndighetskontakter med exempelvis Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Detta stöd är väldigt värdefullt och något man tar med sig hela livet, säger Mats Georgsson.

Jobbcoacherna och medarbetarna identifierar tillsammans den svagaste länken för att sedan kunna lägga det primära fokuset där. Det är med bakgrund i detta som resultaten av insatserna är väldigt positiva.

– I region Stockholm ser vi att åtta av tio får ett nytt jobb inom ett år och lika många tycker att de får ett lika bra eller bättre jobb. Nio av tio är nöjda med stödet de fått, berättar Mats Georgsson. 

Trygghetsfonden TSL arbetar även med att stärka företagens konkurrenskraft, där projektet Kompetens för konkurrenskraft initierades i samband med coronapandemin som medförde historiskt stora varsel och permitteringar.  

– Projektet Kompetens för konkurrenskraft, är riktat gentemot de branscher som påverkats negativt av pandemin. Projektet innefattar kortare utbildningsinsatser och det syftar till att stärka kompetensen hos de anställda och i förlängningen stärka kompetensen hos företagen, säger Mats Georgsson.

OmställningKompetensförsörjning
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist