Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer.

anställd på Ants vid sin dator
Foto: Ants Tech Recruiters

På Ants är 30 procent av utvecklarna från andra länder och här med ett arbetstillstånd.

Porträtt, Carl-Johan Hamilton, vice vd på Ants Tech Recruiters

Carl-Johan Hamilton är bekymrad över att det tillfälliga tapp i arbetstillfällen som sker nu på sikt kommer att hota kompentensförsörjningen inom IT än mer.

Foto: Ants Tech Recruiters

Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.

Ants Tech Recruiters med sina dryga 60 anställda är vana att jobba med hög efterfrågan och har de senaste åren vuxit med ca. 30 procent per år. Verksamheten består av att hyra ut IT-konsulter och framgångssagan har bestått av att hitta nya strategier för hur man löser den akuta kompetensbristen inom IT-världen. Förra kvartalet var det starkaste i företagets historia och tappet på 30 procent för innevarande kvartal är ett resultat av att krisens effekter nu på allvar drabbar tech-branschen där konsultverksamheter är särskilt sårbara.

– Vi har sett en dramatisk utveckling de senaste veckorna för ungefär två tredjedelar av våra kunder. Många tech-företag arbetar med produkter där efterfrågan helt har försvunnit. Främst inom hotell- och resebranschen där efterfrågan på tekniska lösningar som bokningssystem nu är obefintlig. Även nya innovativa start-ups, finansierade av riskkapital, har fått se sina satsningar pausade. I fordonsindustrin som förutom egna anställda sysselsätter ett stort antal konsulter slog krisen till över en natt. Många konsulter lämnade arbetet på fredag för att på måndag inte längre ha ett uppdrag att gå tillbaka till.

Carl-Johan Hamilton är bekymrad över att de tillfälliga tapp i arbetstillfällen som sker nu på sikt kommer att hota kompentensförsörjningen inom IT än mer. Arbetskraftsinvandring är helt avgörande för Stockholms län och står för 1,65 procent av antalet sysselsatta i länet. Nationellt är mer än vart fjärde arbetstillstånd utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, i Stockholm är siffran nästan en tredjedel.

– Arbetstillstånd krävs för de som kommer från länder utanför EU/EES och med det följer krav. Tillfälliga varsel som sker nu kombinerat med att det kan vara svårt att hitta jobb mitt under krisen leder till att annars mycket eftertraktad arbetskraft måste lämna landet. Bara på Ants Tech Recruiters så är 30 procent av de utvecklare vi rekryterar från andra länder här på ett arbetstillstånd.

Som reglerna ser ut så har en person med arbetstillstånd tre månader på sig att hitta nytt arbete om denne förlorar sitt jobb. Med korttidspermitteringarna som introducerats nu är regelverket fortfarande oklart vad som gäller för de med arbetstillstånd.

– Digitaliseringstrycket kommer inte att minska, tvärtom ser vi ett mycket större tryck nu i krisen så efterfrågan finns där. Därför känns det oroväckande att en tillfällig oro på marknaden leder till varsel som i sin tur kan leda till kompetensutvisningar. När krisen är över och återhämtning sker kommer vi ha ett ännu större bekymmer med kompetensbristen då vi på nytt måste starta processen med att locka hit arbetskraft. Logistiska svårigheter till följd av krisen kan också sätta stopp för de som precis beviljats eller redan har arbetstillstånd att komma till Sverige. Reglerna säger att man måste vara på plats senast fyra månader efter beslut har beviljats vilket kan bli svårt med de resealternativ och restriktioner som är aktuella nu.  

Läget är allvarligt men Carl-Johan Hamilton ser också stora möjligheter för branschen att komma ur krisen starkare. För att lyckas krävs att det fortsättningsvis satsas på utbildning och omställningsprogram för nästa generations IT-utvecklare kombinerat med att hitta lösningar för att behålla utländsk arbetskraft under krisen.

– När IT-bubblan sprack var det många som tvekade på att utbilda sig vilket bidrog till det kompetensglapp vi ser idag. Nu finns ett gyllene tillfälle att satsa på kompetensutveckling för de som är korttidspermitterade. Vidare borde myndigheterna ta tillfället i akt för att fortsätta utveckla sina digitala tjänster, en möjlighet som finns nu när annars svårrekryterad nyckelkompetens kan finnas tillgänglig. Att vi idag har möjlighet att jobba hemifrån i den utsträckning vi har beror på att myndigheterna gjort stora beredskapssatsningar på den digitala fronten med bland annat utbyggnad av fiber, det bör de fortsätta med även i kris.  

På Ants Tech Recruiters arbetar samtliga anställda hemifrån sedan en månad tillbaka och Carl-Johan är positivt överraskad över hur bra det fungerar. Att leda på distans är utmanande men så länge det finns rutiner som dagliga avstämningar, morgonmöten och fikapauser så fungerar det under en period.  

Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters, ledamot i IT- och Telekomföretagens styrelse och aktiv som ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Han driver också podden Techrekpodden, en intervjupodcast som berör digitaliseringen och vad den innebär för olika typer av företag och avdelningar inom tech-branschen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rekordlågt förtroendet för kommunala upphandlingar

SOMMARKRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SOMMARKRÖNIKA "Krisen har gjort det uppenbart hur viktiga företagen är som skapare av välstånd. Företagen producerar de varor och tjänster som vi behöver, och därtill skapas jobb och skatteintäkter till välfärden". Det skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, i sin sommarkrönika och pekar på att det finns en rad strukturella problem i ekonomin som synliggjorts under krisen, inte minst på skattesidan.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Sigtuna hårt drabbad av pandemin

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun sysselsätter sig drygt 30% av de förvärvsarbetande invånarna inom resenäringen och besöksnäringen. I slutet av mars hade de båda näringsgrenarna förlorat ungefär 98% av sin kundkrets. ”Jag vill hävda att Sigtuna tillhör en av de kommuner som just nu är hårdast drabbad av denna pandemi, just på grund av att vi är så beroende av två branscher som i princip är nedlagda.” säger Olov Holst kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.