Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer.

anställd på Ants vid sin dator
Foto: Ants Tech Recruiters

På Ants är 30 procent av utvecklarna från andra länder och här med ett arbetstillstånd.

Porträtt, Carl-Johan Hamilton, vice vd på Ants Tech Recruiters

Carl-Johan Hamilton är bekymrad över att det tillfälliga tapp i arbetstillfällen som sker nu på sikt kommer att hota kompentensförsörjningen inom IT än mer.

Foto: Ants Tech Recruiters

Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.

Ants Tech Recruiters med sina dryga 60 anställda är vana att jobba med hög efterfrågan och har de senaste åren vuxit med ca. 30 procent per år. Verksamheten består av att hyra ut IT-konsulter och framgångssagan har bestått av att hitta nya strategier för hur man löser den akuta kompetensbristen inom IT-världen. Förra kvartalet var det starkaste i företagets historia och tappet på 30 procent för innevarande kvartal är ett resultat av att krisens effekter nu på allvar drabbar tech-branschen där konsultverksamheter är särskilt sårbara.

– Vi har sett en dramatisk utveckling de senaste veckorna för ungefär två tredjedelar av våra kunder. Många tech-företag arbetar med produkter där efterfrågan helt har försvunnit. Främst inom hotell- och resebranschen där efterfrågan på tekniska lösningar som bokningssystem nu är obefintlig. Även nya innovativa start-ups, finansierade av riskkapital, har fått se sina satsningar pausade. I fordonsindustrin som förutom egna anställda sysselsätter ett stort antal konsulter slog krisen till över en natt. Många konsulter lämnade arbetet på fredag för att på måndag inte längre ha ett uppdrag att gå tillbaka till.

Carl-Johan Hamilton är bekymrad över att de tillfälliga tapp i arbetstillfällen som sker nu på sikt kommer att hota kompentensförsörjningen inom IT än mer. Arbetskraftsinvandring är helt avgörande för Stockholms län och står för 1,65 procent av antalet sysselsatta i länet. Nationellt är mer än vart fjärde arbetstillstånd utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, i Stockholm är siffran nästan en tredjedel.

– Arbetstillstånd krävs för de som kommer från länder utanför EU/EES och med det följer krav. Tillfälliga varsel som sker nu kombinerat med att det kan vara svårt att hitta jobb mitt under krisen leder till att annars mycket eftertraktad arbetskraft måste lämna landet. Bara på Ants Tech Recruiters så är 30 procent av de utvecklare vi rekryterar från andra länder här på ett arbetstillstånd.

Som reglerna ser ut så har en person med arbetstillstånd tre månader på sig att hitta nytt arbete om denne förlorar sitt jobb. Med korttidspermitteringarna som introducerats nu är regelverket fortfarande oklart vad som gäller för de med arbetstillstånd.

– Digitaliseringstrycket kommer inte att minska, tvärtom ser vi ett mycket större tryck nu i krisen så efterfrågan finns där. Därför känns det oroväckande att en tillfällig oro på marknaden leder till varsel som i sin tur kan leda till kompetensutvisningar. När krisen är över och återhämtning sker kommer vi ha ett ännu större bekymmer med kompetensbristen då vi på nytt måste starta processen med att locka hit arbetskraft. Logistiska svårigheter till följd av krisen kan också sätta stopp för de som precis beviljats eller redan har arbetstillstånd att komma till Sverige. Reglerna säger att man måste vara på plats senast fyra månader efter beslut har beviljats vilket kan bli svårt med de resealternativ och restriktioner som är aktuella nu.  

Läget är allvarligt men Carl-Johan Hamilton ser också stora möjligheter för branschen att komma ur krisen starkare. För att lyckas krävs att det fortsättningsvis satsas på utbildning och omställningsprogram för nästa generations IT-utvecklare kombinerat med att hitta lösningar för att behålla utländsk arbetskraft under krisen.

– När IT-bubblan sprack var det många som tvekade på att utbilda sig vilket bidrog till det kompetensglapp vi ser idag. Nu finns ett gyllene tillfälle att satsa på kompetensutveckling för de som är korttidspermitterade. Vidare borde myndigheterna ta tillfället i akt för att fortsätta utveckla sina digitala tjänster, en möjlighet som finns nu när annars svårrekryterad nyckelkompetens kan finnas tillgänglig. Att vi idag har möjlighet att jobba hemifrån i den utsträckning vi har beror på att myndigheterna gjort stora beredskapssatsningar på den digitala fronten med bland annat utbyggnad av fiber, det bör de fortsätta med även i kris.  

På Ants Tech Recruiters arbetar samtliga anställda hemifrån sedan en månad tillbaka och Carl-Johan är positivt överraskad över hur bra det fungerar. Att leda på distans är utmanande men så länge det finns rutiner som dagliga avstämningar, morgonmöten och fikapauser så fungerar det under en period.  

Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters, ledamot i IT- och Telekomföretagens styrelse och aktiv som ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Han driver också podden Techrekpodden, en intervjupodcast som berör digitaliseringen och vad den innebär för olika typer av företag och avdelningar inom tech-branschen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Avgörande läge för besöksnäringen

CORONAKRISEN "Innan krisen var orderböckerna fulla, nu är allt avbokat. Vi befinner oss i ett chocktillstånd", det säger Lotta Boman som driver Sigtunahöjden, en hotell- och konferensanläggning i centrala Sigtuna, och hon är inte ensam. Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars visar att företag inom besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

”Vår verksamhet kan komma att upphöra”

CORONAKRISEN Tobias Ellenius som driver Ellenius Buss AB i Sigtuna är en av många företagare som vittnar om hur hårt coronakrisen slår mot företagen. "I fredags blev jag tvungen att gå ut med ett varsel på 18 av våra 31 anställda. De åtgärder som regeringen presenterade kan förhoppningsvis rädda resterande persona", säger han.
NYHET Publicerad:

”Med dagens regler överlever vi inte”

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun är många företag direkt eller indirekt kopplade till Arlanda och besöksnäringen. I Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars framgår det att företag inom transportsektorn och besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.