Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2020

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.

Skogsbranschen påverkas nu av att den utländska arbetskraften som brukar vara i Sverige för planteringsjobb under sommarsäsongen inte har möjlighet att komma.Foto: Eduard Goricev
Erik Viklund menar att rådande situation är oroande på både kort och lång sikt. Just nu är problemet att få hit arbetskraft allvarligt och längre fram kommer det bli en fråga om överlevnad för flera av entreprenaderna.
Foto: Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog märker tydligt av bristen på säsongsarbetare.

– Denna situation vi befinner oss i är oroande på både kort och lång sikt. På kort sikt är problemet att få hit arbetskraft allvarligt eftersom det hotar entreprenadernas möjlighet att genomföra de arbeten som är planerade den närmaste tiden. På lång sikt är det allvarligt eftersom det blir en fråga om överlevnad för flera av entreprenaderna om de inte kan genomföra de planerade jobben, säger Erik Viklund, skogsvårdschef och samordningsansvarig på Mellanskog i Uppsala.

Det är bland annat svårigheterna för utländsk personal att resa till Sverige som ställer till det för företagen inom de gröna näringarna. Hittar företagen inte arbetskraft riskerar sektorn omfattande produktionsminskningar. Svårigheten för utländsk personal att komma till Sverige riskerar även få konsekvenser i skogsnäringen, som bland annat har behov av personal som kan nyplantera träd. Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering, enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Det ser också lite olika ut för olika delar av landet. Exempelvis så har de södra delarna i Sverige, vars säsong börjar tidigare på året, haft lättare i sin personalrekrytering då en del säsongsarbetare kom hit innan coronakrisen nådde Sverige på allvar. De nordligare regionernas framtid är därför mer osäker, säger Erik Viklund.

LRF vill bland annat att Arbetsförmedlingen och andra omställningsaktörer bidrar till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där personalbehov finns. Dessutom föreslår de ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.

Lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk går nu in i den delen av året som kräver många säsongsanställda. Jan Andersson som är projektledare för ”Mer mat fler jobb” som Arbetsförmedlingen genomför tillsammans med LRF, menar att behoven är stora.

– Förhoppningen är att många av de som nu varslas kan växla över till lantbruks- och trädgårdsnäringarna. Vanliga exempel på säsongsjobb är inom trädgård, både friland, växthus och bär. Åretruntjobb är till exempel inom livsmedelsproduktionen; slaktare, styckare, bagare samt djurskötare. Samtliga har stort rekryteringsbehov, säger Jan Andersson i ett uttalande på Arbetsförmedlingens hemsida.

På Mellanskog arbetar man för fullt med att underlätta för entrepernaderna att rekrytera, bland annat med branschsamordning via sajten gröna jobb och lättnader i certifieringsreglerna så att entreprenaderna får en bredare bas att rekrytera från.

– Vi för även kommunikation mellan olika entreprenader och regioner för att vid möjlighet kunna allokera resurser som kanske behövs bättre på andra ställen, berättar Erik Viklund.

Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringslivs regionchef i Uppsalaregionen, hoppas på att samhället snabbt kan ställa om så att företagen får tag på rätt kompetens.

– Flexibilitet på arbetsmarknaden är alltid viktigt, och nu mer än någonsin. Tyvärr är det många som nu varslas och permitteras, men samtidigt finns det branscher med större behov. Där behöver politikerna se över vad de kan göra för att det ska finnas folk med kompetens och incitament nog att ta dessa jobb. Det gröna näringslivet är viktigt här i Uppsala län står för 2 procent av bruttoregionalprodukten. Bara skogsindustrin och dess medarbetare här i länet finansierar 700 jobb i offentlig sektor.

Kompetensförsörjning
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist