"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.

Mattias Jansson.

Mattias Jansson.

Sedan företaget övergick i familjens ägor år 1993, har BBM expanderat. Från att då ha bestått av fjorton golvläggare, till att idag vara verksamma även inom plattsättning och avjämning med över 50 medarbetare. Med ett växande företag följer också behovet av effektiv och välfungerande rekrytering.

Närmare 70 procent av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät anger att svårigheterna är kopplade till brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, attityd eller utbildningsnivå. Enligt undersökningen hanteras situationerna oftast genom att anställda, såväl som ledningen, får gå upp i arbetstid. Som de tre vanligaste konsekvenserna av rekryteringsproblematiken lyfts neddragen produktion, avböjda uppdrag och sämre lönsamhet. Bland de rekryteringsvägar som fungerat bäst nämns bland andra sociala medier och informella nätverk.

Mattias berättar att rekryteringen för BBM idag huvudsakligen sker genom privata kontaktnät, via lärlingsprogram på yrkesgymnasier och det privata vuxenutbildning- och matchningsföretaget Lernia. Samarbetet med Lernia innebär att BBM tar emot lärlingar som aktivt sökt utbildning på området och har hittills har visat sig vara mest effektivt.

– Lärlingarna vi tar emot från matchningsföretaget är väldigt motiverade! De vet att en bra praktik kan leda till jobb. Men I nuläget söker vi mer arbetskraft än vad samarbetet genererar och mycket av vår rekrytering sker idag slumpmässigt, via kontakter och bekanta. Vi tar in de som visar intresse och ger internutbildningar här.

I ett försök att effektivisera rekryteringen av personer som uppfyller företagets kriterier, utvidgade Mattias sökandet med Arbetsförmedlingens matchningstjänst Platsbanken.

– Det här är första gången jag använder tjänsten. Erfarenheterna jag fått inger en känsla av att många sökande inte är intresserade av att faktiskt få jobbet i slutändan. I de ansökningar där det visas ett mer renodlat intresse, är det istället många som inte uppfyller kriterierna.

En brist på arbetssökande med efterfrågad erfarenhet har medfört att BBM:s kompetens- och erfarenhetskrav istället kommit att handla om egenskaper såsom grundläggande arbetsmoral, hantverkarförmågor och en god inställning. Trots detta uppstår utmaningar när personalstyrkan ska utvidgas. Erfarenheterna med Arbetsförmedlingen fick Mattias att uppmärksamma aspekter som behöver växlas upp för att rekryteringsprocessen ska effektiviseras.

– Tjänsten har potential att bli riktigt bra. Plattformen är lätthanterlig och utformad så att jag smidigt kan formulera annonser och få en översikt över ansökningsprocessen. Men vi behöver ett effektivare och förfinat matchningssystem! Idag får jag ansökningar från personer som helt saknar erfarenhet från branschen eller som av andra anledningar faller bort.

Mattias berättar om anställningsannonser där kriterier begränsats till att sökande ska ha en bra inställning, körkort och vara bosatta i närområdet. Många ansökningar faller bort direkt då de inte uppfyller angivna kriterier. Å andra sidan verkar många kandidater aldrig föreslås.

– Vi får in ansökningar från personer bosatta i såväl Örebro som Umeå. Den här typen av jobb brukar inte få personer att flytta sådana sträckor. I min senaste annons föll över en tredjedel av de sökande bort direkt, bara med anledning av geografiska faktorer. Det förekommer också situationer där personer med aktiva platsannonser redan har anställts när de kontaktas. Samtidigt finns troligen fler potentiella kandidater, som faktiskt är bosatta i närområdet, kör bil och som har rätt inställning, som vi inte matchas med.

Idag får man på BBM lägga resurser på att granska inaktuella ansökningar. Kompetensbrist och ineffektiv rekrytering har medfört att företaget får göra större interna utbildningssatsningar och begränsa antalet uppdrag de kan lägga anbud på. För att effektivisera matchningen, lyfter Mattias behovet av att det tekniska systemet förfinas, alternativt att mer mänsklig kontakt och samordning måste till i processen. Därutöver lyfter Mattias ytterligare ett område där en insats från branschen är nödvändig. Det handlar om att sprida mer information om golvbranschen på gymnasieskolorna.

– Vi måste tänka nytt för att vända en paradox i branschen. Vi menar att det saknas personal, samtidigt har skolorna svårt att få ut eleverna på arbetsplatser. Har vi ingen personal, har vi inga företag. Det är vårt ansvar att vara ute mer och informera på skolorna om golvläggarinriktningen, att visa att vi finns.

Mattias framhäver även vikten av att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats. Idag har BBM byggt upp ett internt system där nyanställda tilldelas en kontaktperson inom varje arbetsområde. Ambitionen är att det ska skapa en extra trygghet och garanti för att alla får den utbildning de behöver.

– Från vårt håll handlar det om att erbjuda en bra utbildningsplan, tillsammans med tydlig projektstyrning och uppföljning. Viktigast av allt är också att montörerna får känna yrkesstolthet. Att de ska känna att vi på prioriterar kvalitet framför kvantitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

ÅTGÄRDER I KRISTIDER Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

"Vi är inte rädda för att göra fel"

KOMMUNER SOM GÖR Norrtälje kommun har agerat snabbt och kraftfullt för att hjälpa sina företag i coronatider. "Man kan inte bara sitta och vara passiv. Har vi gjort fel får vi rätta till det i efterhand", säger Bino Drummond som är kommunstyrelsens ordförande.