"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.

Mattias Jansson.

Mattias Jansson.

Sedan företaget övergick i familjens ägor år 1993, har BBM expanderat. Från att då ha bestått av fjorton golvläggare, till att idag vara verksamma även inom plattsättning och avjämning med över 50 medarbetare. Med ett växande företag följer också behovet av effektiv och välfungerande rekrytering.

Närmare 70 procent av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät anger att svårigheterna är kopplade till brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, attityd eller utbildningsnivå. Enligt undersökningen hanteras situationerna oftast genom att anställda, såväl som ledningen, får gå upp i arbetstid. Som de tre vanligaste konsekvenserna av rekryteringsproblematiken lyfts neddragen produktion, avböjda uppdrag och sämre lönsamhet. Bland de rekryteringsvägar som fungerat bäst nämns bland andra sociala medier och informella nätverk.

Mattias berättar att rekryteringen för BBM idag huvudsakligen sker genom privata kontaktnät, via lärlingsprogram på yrkesgymnasier och det privata vuxenutbildning- och matchningsföretaget Lernia. Samarbetet med Lernia innebär att BBM tar emot lärlingar som aktivt sökt utbildning på området och har hittills har visat sig vara mest effektivt.

– Lärlingarna vi tar emot från matchningsföretaget är väldigt motiverade! De vet att en bra praktik kan leda till jobb. Men I nuläget söker vi mer arbetskraft än vad samarbetet genererar och mycket av vår rekrytering sker idag slumpmässigt, via kontakter och bekanta. Vi tar in de som visar intresse och ger internutbildningar här.

I ett försök att effektivisera rekryteringen av personer som uppfyller företagets kriterier, utvidgade Mattias sökandet med Arbetsförmedlingens matchningstjänst Platsbanken.

– Det här är första gången jag använder tjänsten. Erfarenheterna jag fått inger en känsla av att många sökande inte är intresserade av att faktiskt få jobbet i slutändan. I de ansökningar där det visas ett mer renodlat intresse, är det istället många som inte uppfyller kriterierna.

En brist på arbetssökande med efterfrågad erfarenhet har medfört att BBM:s kompetens- och erfarenhetskrav istället kommit att handla om egenskaper såsom grundläggande arbetsmoral, hantverkarförmågor och en god inställning. Trots detta uppstår utmaningar när personalstyrkan ska utvidgas. Erfarenheterna med Arbetsförmedlingen fick Mattias att uppmärksamma aspekter som behöver växlas upp för att rekryteringsprocessen ska effektiviseras.

– Tjänsten har potential att bli riktigt bra. Plattformen är lätthanterlig och utformad så att jag smidigt kan formulera annonser och få en översikt över ansökningsprocessen. Men vi behöver ett effektivare och förfinat matchningssystem! Idag får jag ansökningar från personer som helt saknar erfarenhet från branschen eller som av andra anledningar faller bort.

Mattias berättar om anställningsannonser där kriterier begränsats till att sökande ska ha en bra inställning, körkort och vara bosatta i närområdet. Många ansökningar faller bort direkt då de inte uppfyller angivna kriterier. Å andra sidan verkar många kandidater aldrig föreslås.

– Vi får in ansökningar från personer bosatta i såväl Örebro som Umeå. Den här typen av jobb brukar inte få personer att flytta sådana sträckor. I min senaste annons föll över en tredjedel av de sökande bort direkt, bara med anledning av geografiska faktorer. Det förekommer också situationer där personer med aktiva platsannonser redan har anställts när de kontaktas. Samtidigt finns troligen fler potentiella kandidater, som faktiskt är bosatta i närområdet, kör bil och som har rätt inställning, som vi inte matchas med.

Idag får man på BBM lägga resurser på att granska inaktuella ansökningar. Kompetensbrist och ineffektiv rekrytering har medfört att företaget får göra större interna utbildningssatsningar och begränsa antalet uppdrag de kan lägga anbud på. För att effektivisera matchningen, lyfter Mattias behovet av att det tekniska systemet förfinas, alternativt att mer mänsklig kontakt och samordning måste till i processen. Därutöver lyfter Mattias ytterligare ett område där en insats från branschen är nödvändig. Det handlar om att sprida mer information om golvbranschen på gymnasieskolorna.

– Vi måste tänka nytt för att vända en paradox i branschen. Vi menar att det saknas personal, samtidigt har skolorna svårt att få ut eleverna på arbetsplatser. Har vi ingen personal, har vi inga företag. Det är vårt ansvar att vara ute mer och informera på skolorna om golvläggarinriktningen, att visa att vi finns.

Mattias framhäver även vikten av att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats. Idag har BBM byggt upp ett internt system där nyanställda tilldelas en kontaktperson inom varje arbetsområde. Ambitionen är att det ska skapa en extra trygghet och garanti för att alla får den utbildning de behöver.

– Från vårt håll handlar det om att erbjuda en bra utbildningsplan, tillsammans med tydlig projektstyrning och uppföljning. Viktigast av allt är också att montörerna får känna yrkesstolthet. Att de ska känna att vi på prioriterar kvalitet framför kvantitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tänk om...

GÄSTKRÖNIKA "...det fanns ett friluftsområde i Uppsala som hade en hemsida där du kunde boka långfärdsskridskor, se badvattentemperatur, isförhållanden och öppettider. Kanske boka upp en picknickkorg med hembakat bröd och lammkorv från bondgården bredvid. Allt ekologiskt och närodlat." Så inleder  Jonathan Tigrar, GO Adventure Uppsala sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Mässa för framtidens entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET I onsdags gick årets UF-mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln på IFU arena i Uppsala. De stora lokalerna fylldes av 720 unga entreprenörer, redo att visa sina framgångar och kanske kamma hem ett och annat pris. Tina Brahimzadeh, som är skolinformatör på Ung Företagsamhet menar att mässan är ett utmärkt tillfälle för hela samhället att ta del av den resa skoleleverna gör med sina företag. Att driva ett UF-företag ökar inte bara chanserna för att driva företag senare i livet, det är för många också en betydande personlig resa.
NYHET Publicerad:

Från oslipad diamant till juvel

STARTUP Det Uppsala-baserade co-working space:et BASE10 har i flera år nu varit en kreativ och öppen plats för stadens startups och allmänt kreativa, tech-intresserade människor. Efter ett par år i lokaler på Klostergatan i Uppsala låter VD, Jason Dainter nu meddela att den ”fysiska huben” flyttar in i sprillans nya lokaler i kontorsbyggnaden Juvelen i november i år.
NYHET Publicerad:

Knivsta har länets högsta företagsamhet

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar att Uppsala län har den femte högsta företagsamheten i landet men tyvärr också att Uppsala är ett av få län där företagsamheten går tillbaka jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Ryktet om citybutikens död är starkt överdrivet

HANDELN I Uppsala härskar ingen butiksdöd i stadskärnan. H&M storsatsar, mindre, snabbfotade butiker effektiviserar och krymper ytor. Resultatet: en pulserande innerstad. "Tryggheten är grundläggande för att folk ska vilja vara i stan, därför har vi ett fokus på det, säger Lisa Thörn, vd för Uppsala Citysamverkan.
NYHET Publicerad:

Irriterande människor

KRÖNIKA "Det blir ofta kulturkrockar och onödigt gnissel när företagare möter kommuners tjänstemän. Företagaren vill så snabbt som möjligt ta sig igenom djungeln av lagar och regler för att förverkliga sin idé. Och tjänstemannen, som ju faktiskt bara gör sitt jobb, upplevs inte sällan i det sammanhanget som en synnerligen irriterande och osmidig figur med bedövande mycket makt." Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Bekymmersamt för industriföretag utan EU

GEMENSAM MARKNAD EU:s inre marknad är en grundbult för många svenska företag. 65 procent av verkstadsföretaget Habias försäljning går till andra EU-medlemmar, är ett exempel. ”Ett svenskt utträde skulle vara mycket bekymmersamt, säger vd Johan Holmstedt.
NYHET Publicerad:

"Utan ett EU skulle vi haft det mycket krångligare"

GEMENSAM MARKNAD 40 procent av exporten går till länder inom EU. En smidig gränsövergång är viktig, eftersom biotechföretaget Mercodias produkter måste förvaras kallt. Vd Mona Österberg berättar om fördelarna med unionen.
NYHET Publicerad:

Långsamma processer och bristande förståelse hindrar företag att växa

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2006 har Mattias Sjökvists Åkeri AB varit verksamma i tätorten Alunda i Östhammars kommun. Under flera år har åkeriets grundare, Mattias, försökt hitta möjligheter för att kunna expandera verksamheten och samtidigt tillhandahålla lokaler för fler aktörer som vill etablera sig på orten. Men, när han vänt sig till kommunen för att omsätta plan till handling har gensvaret varit svalt.
NYHET Publicerad:

Vad ska du bli när du blir stor?

KRÖNIKA "Vi kan med jämna mellanrum höra politiker påtala vikten av att fler väljer att bli företagare. Sverige behöver helt enkelt fler företagare som kan skapa fler jobb. Men om man nu identifierat detta som ett önskvärt scenario, att fler ska välja just företagarbanan, varför ser man då inte till att alla unga får upp just det alternativet på sitt smörgåsbord?" Det skriver Anna-Lena Holmström i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hög press på schyssta åkare

TRANSPORTBRANSCHEN Idag är svensk åkerinäring pressad. Utmaningar så som osund konkurrens, miljö och chaufförbrist präglar åkeribranschen och lämnar små marginaler för företagarna. Likväl hade inte samhället klarat många dagar utan lastbilar på vägarna. Maria Lindh, Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, berättar om åkeribranschens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet på Westerlundska ger högst lön

GYMNASIEVAL Ungefär 4 000 niondeklassare i Uppsala län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Drönare tar UF-företaget till nya höjder

UNG FÖRETAGSAMHET Det har bara gått en termin sedan UF-året kickade igång för gymnasieeleverna, men för ett UF-företag skulle julavslutningen på idrottsgymnasiet Celsiusskolan bjuda på tidig utdelning. Det hade blivit dags att kora vinnarna av ”årets affärsplan” i Uppsala Län, detta med motiveringen: “En affärsplan som genomsyras av högflygande planer och hög kvalitetsmedvetenhet. Företaget ger sin väl definierade målgrupp möjlighet att se och sälja sig själva utifrån ett helt nytt perspektiv. The sky is the limit.”
NYHET Publicerad:

”Vi behöver fristående aktörer för att klara tillväxten”

VÄLFÄRD Med en hög tillväxt och ung befolkning, möter Knivsta kommun ett tilltagande behov av förskole- och skolverksamheter. Fram till 2025 beräknas de bland annat behöva 50–60 nya förskoleavdelningar. Fristående aktörer föreslås som en del av lösningen. "I ett försök att öka antalet förskoleplatser har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utforska privata aktörers intresse för att bygga och bedriva förskole- och skolverksamheter i Knivsta", säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt kommunalråd i Knivsta kommun.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter hindrar företagens kompetensförsörjning

SKATTER Rekrytering av ny kompetens skapar allt större problem, ett exempel på det utspelade sig för ett par veckor sedan då Spotify föll stort på börsen med hänvisning till just kompetensförsörjningen. Detta är en av konsekvenserna som drabbar företag på grund av att våra marginalskatter är högst i världen och hindrar företag från att anställa. Lars Erfäldt på Zetterbergs industri i Östervåla menar att dessa skatter hindrar tillväxten och lparadoxalt nog leder till förlorade skatteintäkter.
NYHET Publicerad:

Ny företagarförening i Älvkarleby med sikte på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I år placerades Älvkarleby på 241:e plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en förbättring från föregående år, men enligt Jennie Edenby behövs nytänk för att ett fungerande företagarklimat ska bli verklighet i kommunen. Med Älvkarlebys företagarförening är Jennies ambition att kunna erbjuda just det, nytänk.
NYHET Publicerad:

”Vi måste tänka framåt”

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting. "Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!", säger Lotta.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

DEBATT I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Det behövs mer näringsliv i skolorna

UTBILDNING "Tyvärr fungerar ej yrkesutbildningssystemet tillfredsställande idag", konstaterar Theresa Östman från Grillby & F100 Rör AB, ett av många företag som har svårt att hitta rätt medarbetare. Problematiken bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, ofta på grund av svårigheter att hitta personer med relevant utbildning och rätt kompetens. En av de större utbildningsgrupperna som efterfrågas är de som erhållit en examen från en yrkesutbildning, både gymnasial och eftergymnasial.