"Har vi ingen personal, har vi inga företag"

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 69 procent av de företagare som i Uppsala län försökt rekrytera ny personal, upplever svårigheter under rekryteringsprocessen. Det visar den rekryteringsenkät Demoskop presenterar på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppsalaföretagaren Mattias Jansson, delägare av ytskiktsföretaget BBM, är en av de som stött på svårigheter vid personalrekrytering.

Mattias Jansson.

Mattias Jansson.

Sedan företaget övergick i familjens ägor år 1993, har BBM expanderat. Från att då ha bestått av fjorton golvläggare, till att idag vara verksamma även inom plattsättning och avjämning med över 50 medarbetare. Med ett växande företag följer också behovet av effektiv och välfungerande rekrytering.

Närmare 70 procent av de tillfrågade i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät anger att svårigheterna är kopplade till brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, attityd eller utbildningsnivå. Enligt undersökningen hanteras situationerna oftast genom att anställda, såväl som ledningen, får gå upp i arbetstid. Som de tre vanligaste konsekvenserna av rekryteringsproblematiken lyfts neddragen produktion, avböjda uppdrag och sämre lönsamhet. Bland de rekryteringsvägar som fungerat bäst nämns bland andra sociala medier och informella nätverk.

Mattias berättar att rekryteringen för BBM idag huvudsakligen sker genom privata kontaktnät, via lärlingsprogram på yrkesgymnasier och det privata vuxenutbildning- och matchningsföretaget Lernia. Samarbetet med Lernia innebär att BBM tar emot lärlingar som aktivt sökt utbildning på området och har hittills har visat sig vara mest effektivt.

– Lärlingarna vi tar emot från matchningsföretaget är väldigt motiverade! De vet att en bra praktik kan leda till jobb. Men I nuläget söker vi mer arbetskraft än vad samarbetet genererar och mycket av vår rekrytering sker idag slumpmässigt, via kontakter och bekanta. Vi tar in de som visar intresse och ger internutbildningar här.

I ett försök att effektivisera rekryteringen av personer som uppfyller företagets kriterier, utvidgade Mattias sökandet med Arbetsförmedlingens matchningstjänst Platsbanken.

– Det här är första gången jag använder tjänsten. Erfarenheterna jag fått inger en känsla av att många sökande inte är intresserade av att faktiskt få jobbet i slutändan. I de ansökningar där det visas ett mer renodlat intresse, är det istället många som inte uppfyller kriterierna.

En brist på arbetssökande med efterfrågad erfarenhet har medfört att BBM:s kompetens- och erfarenhetskrav istället kommit att handla om egenskaper såsom grundläggande arbetsmoral, hantverkarförmågor och en god inställning. Trots detta uppstår utmaningar när personalstyrkan ska utvidgas. Erfarenheterna med Arbetsförmedlingen fick Mattias att uppmärksamma aspekter som behöver växlas upp för att rekryteringsprocessen ska effektiviseras.

– Tjänsten har potential att bli riktigt bra. Plattformen är lätthanterlig och utformad så att jag smidigt kan formulera annonser och få en översikt över ansökningsprocessen. Men vi behöver ett effektivare och förfinat matchningssystem! Idag får jag ansökningar från personer som helt saknar erfarenhet från branschen eller som av andra anledningar faller bort.

Mattias berättar om anställningsannonser där kriterier begränsats till att sökande ska ha en bra inställning, körkort och vara bosatta i närområdet. Många ansökningar faller bort direkt då de inte uppfyller angivna kriterier. Å andra sidan verkar många kandidater aldrig föreslås.

– Vi får in ansökningar från personer bosatta i såväl Örebro som Umeå. Den här typen av jobb brukar inte få personer att flytta sådana sträckor. I min senaste annons föll över en tredjedel av de sökande bort direkt, bara med anledning av geografiska faktorer. Det förekommer också situationer där personer med aktiva platsannonser redan har anställts när de kontaktas. Samtidigt finns troligen fler potentiella kandidater, som faktiskt är bosatta i närområdet, kör bil och som har rätt inställning, som vi inte matchas med.

Idag får man på BBM lägga resurser på att granska inaktuella ansökningar. Kompetensbrist och ineffektiv rekrytering har medfört att företaget får göra större interna utbildningssatsningar och begränsa antalet uppdrag de kan lägga anbud på. För att effektivisera matchningen, lyfter Mattias behovet av att det tekniska systemet förfinas, alternativt att mer mänsklig kontakt och samordning måste till i processen. Därutöver lyfter Mattias ytterligare ett område där en insats från branschen är nödvändig. Det handlar om att sprida mer information om golvbranschen på gymnasieskolorna.

– Vi måste tänka nytt för att vända en paradox i branschen. Vi menar att det saknas personal, samtidigt har skolorna svårt att få ut eleverna på arbetsplatser. Har vi ingen personal, har vi inga företag. Det är vårt ansvar att vara ute mer och informera på skolorna om golvläggarinriktningen, att visa att vi finns.

Mattias framhäver även vikten av att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats. Idag har BBM byggt upp ett internt system där nyanställda tilldelas en kontaktperson inom varje arbetsområde. Ambitionen är att det ska skapa en extra trygghet och garanti för att alla får den utbildning de behöver.

– Från vårt håll handlar det om att erbjuda en bra utbildningsplan, tillsammans med tydlig projektstyrning och uppföljning. Viktigast av allt är också att montörerna får känna yrkesstolthet. Att de ska känna att vi på prioriterar kvalitet framför kvantitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Uppsalaregionen får godkänt

FÖRETAGSKLIMAT När Uppsalaregionens företag sätter ett sammanfattande betyg på sina kommuners förmåga att vara företagarkommun får alla kommuner som lägst betyget godkänt, 3,0, på en sexgradig skala. Bäst betyg får Knivsta, 3,7.
NYHET Publicerad:

Lärorik resa i företagsam Uppsalaregion

FÖRETAGSKLIMAT "Alla företagare har berättat om för- och nackdelar vilket har givit oss en hel del att tänka på. Trots att man har olika verksamheter så har man ändå vissa saker gemensamt, det är något viktigt att ta med sig, säger Solveig Zander", riksdagsledamot för Centerpartiet som i  måndags, tillsammans med andra riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd deltog på Svenskt Näringslivs ”Företagsamma resa” där första stoppet var på Lindvalls rosteri i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Martina Mähl från Uppsala är Årets unga ledare

UNG FÖRETAGSAMHET I år har drygt 1130 gymnasieelever i Uppsala län drivit ett UF-företag och i början av veckan var åtta UF-företag från länet och tävlade i årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet. Två fullspäckade dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö avslutades med en galamiddag där vinnarna presenterades. En av dem var Martina Mähl från Uppsala som kammade hem det fina priset ”Årets unga ledare”.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Uppsala län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att ta bort onödiga handelshinder"

GEMENSAM MARKNAD Den 26 maj går Europaparlamentsvalet av stapeln. Svenskt Näringslivs vision är ett välmående och konkurrenskraftigt Europasamarbete. Det är avgörande för ett land som Sverige, där EU i allt större utsträckning kommit att bli hemmamarknaden. Hur skulle egentligen svenska företagare drabbas av ett utträde ur EU? Hur förbereder man sig på en brexit? Och, i vilken riktning borde EU gå? Vi har frågat företagare i Uppsalaregionen och så här svarade Magnus Sörenson, VD på Marine Jet Power i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på kompetens blir allt värre bland maskinentreprenörer. Därför storsatsar branschorganisationen på egna utbildningscenter runtom i landet. Gymnasie- och vuxenutbildning finns på elva orter i landet. Senaste tillskottet är ME-skolan i Bålsta som invigdes av Ebba Busch-Thor.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter. Malena Ranch (MP) som är ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala menar att utmaningarna är i primärvården är de samma oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet och vill nu skapa bättre forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan privata och offentliga vårdcentraler. "Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet", säger Ranch.
NYHET Publicerad:

Utebliven förlängning av arbetstillstånd bromskloss i verksamheten

INSÄNDARE "Min fru är ursprungligen från Thailand och några av hennes släktingar har arbetat i vårt företag i flera år. Nu har vi fått besked från Migrationsverket att det kan dröja sex månader innan arbetstillstånden kan förlängas. Min verksamhet är beroende av mina anställdas kompetens. Hur kan detta vara möjligt?" Det skriver Per Sandström, Syltkrukan AB i Månkarbo, i denna insändare.
NYHET Publicerad:

Tänk om...

GÄSTKRÖNIKA "...det fanns ett friluftsområde i Uppsala som hade en hemsida där du kunde boka långfärdsskridskor, se badvattentemperatur, isförhållanden och öppettider. Kanske boka upp en picknickkorg med hembakat bröd och lammkorv från bondgården bredvid. Allt ekologiskt och närodlat." Så inleder  Jonathan Tigrar, GO Adventure Uppsala sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Mässa för framtidens entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET I onsdags gick årets UF-mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln på IFU arena i Uppsala. De stora lokalerna fylldes av 720 unga entreprenörer, redo att visa sina framgångar och kanske kamma hem ett och annat pris. Tina Brahimzadeh, som är skolinformatör på Ung Företagsamhet menar att mässan är ett utmärkt tillfälle för hela samhället att ta del av den resa skoleleverna gör med sina företag. Att driva ett UF-företag ökar inte bara chanserna för att driva företag senare i livet, det är för många också en betydande personlig resa.
NYHET Publicerad:

Från oslipad diamant till juvel

STARTUP Det Uppsala-baserade co-working space:et BASE10 har i flera år nu varit en kreativ och öppen plats för stadens startups och allmänt kreativa, tech-intresserade människor. Efter ett par år i lokaler på Klostergatan i Uppsala låter VD, Jason Dainter nu meddela att den ”fysiska huben” flyttar in i sprillans nya lokaler i kontorsbyggnaden Juvelen i november i år.