NYHET21 mars 2023

Hos Martin & Servera ryms 40 nationaliteter under ett tak

Med sina drygt 400 anställda är Martin & Servera Enköpings största arbetsgivare. ”Vi har anställt 100 personer under förra året” säger platschef Afrim Shulemaja. Och trenden fortsätter.

”Samtliga chefer är ansvariga för att känna till och arbeta utifrån de riktlinjer som styr vårt mångfaldsarbete”, säger Afrim Shulemaja.Foto: Privat

Martin & Servera-gruppen är en av Sveriges störta grossister för storkök. Bland kunderna finns allt ifrån restauranger, bagerier, snabbmatskedjor till offentliga verksamheter. Afrim Shulemaja är platschef på anläggningen i Enköping, ett av koncernenens fyra lager i Sverige. Trots det rådande konjunkturläget ser han inga tendenser på att deras anställningstakt kommer att minska.

­– Vi hade en nedgång personalmässigt under covidpandemin men i april förra året exploderade marknaden för oss och vi anställde 100 personer under 2022. Detta var så klart en utmaning att både hitta rätt kompetens och behålla den.

Som ett led i kompetensförsörjningen och en möjlighet att få tillgång till 100 procent av den potentiella arbetsmarknaden jobbar Martin & Servera aktivt med mångfald och inkludering.

– Vi vill att vår organisation ska spegla våra kunder och samhället i stort. Vi är därför stolta över att representeras av ca 40 nationaliteter och att ungefär var tredje medarbetare på chefsposition har utländsk bakgrund, säger Afrim som själv kom till Sverige från Kosovo i slutet av 80-talet.

I hela koncernen ser man en rad fördelar med att ha så många olika nationaliteter i verksamheten. Extra tydlig blir det i arbetet med förbättringar, där mångfalden ger en tydlig öppenhet för nya idéer och infallsvinklar.

– Värdet av ett brett kompetensnät är enormt. Någon som exempelvis jobbat som bilmekaniker kanske kan bidra genom att fixa våra truckar, burar eller annan utrustning. Men vi måste också göra jobbet att kartlägga den ”dolda” kompetensen för att hitta allas potential, konstaterar Afrim.

Det är inte bara enkelt att vara en mångkulturell arbetsplats menar Afrim som har sett många kulturkrockar och missförstånd under åren.

– Vi har insett att grundläggande kunskap i det svenska språket måste vara ett krav för våra medarbetare. Det handlar främst om säkerheten för alla anställda. I arbete med bl.a höglyftstruckar, som är väldigt tunga, kan det bli väldigt stora skador när något går fel och kommunikationen inte fungerar. Kan vi snabbt erbjuda de som kommer till vårt land bra SFI-utbildning och en ordentlig introduktion av den svenska samhället så gynnar det alla, både individer och näringsliv. För jobb finns det, säger Afrim.

För Martin & Servera är det viktigt att ha bred strategi för sin kompetensförsörjning. En del i det är att hitta samarbeten med skolor och yrkesutbildningar.

– Hittills har vi främst sökt oss till fordonsutbildningarna för att lösa bristen på chaufförer. Vi tar även emot elever från LIA-utbildningar, till exempel har vi nyligen anställt en logistikutvecklare som gjort sin LIA-praktik hos oss.

Afrim påpekar också vikten av att kommunen måste se till att Enköping är en attraktiv plats att leva och bo i för att säkerställa företagens kompetensbehov i framtiden.

– Jag tror att vi behöver ha bättre dialog om hur företagen i kommunen ska klara kompetensförsörjningen framåt, oavsett om det gäller vilka utbildningar kommun ska satsa på eller planer för bostäder och kollektivtrafik, avslutar Afrim Shulemaja.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist