NYHET30 oktober 2023

Givande utbyte för värmländska upphandlare

Förra veckan arrangerade Svenskt Näringsliv och Byggföretagen ett möte mellan Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl och upphandlare från de värmländska kommunerna. Vid årets möte var fokus på bygg och entreprenadupphandlingar.

Foto: Canva

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det Lokala företagsklimatet är upphandling den fråga som får bland de lägsta betygen, även bland de kommuner som har ett gott företagsklimat.

Över 18500 upphandlingar utannonserades i Sverige 2022. Ändå avstår många företag från att lämna anbud. De anser att chansen att vinna en upphandling är alldeles för liten och jobbet med anbudshandlingarna alltför krångligt.

- Det tyder på att upphandling är en svår fråga för många företag och det ryms även mycket åsikter om hur en upphandling ska utföras eller brister i tidigare upphandlingar, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Carin Hansdotter, bransch-och föreningsansvarig på Byggföretagen i Värmland/Örebro presenterade en rad frågor som kan uppstå när man läser ett upphandlingsunderlag bl a om kravställningen är tydlig och relevant.

- Därför är det oerhört viktigt att underlaget är tydligt och enkelt så företagen verkligen förstår vad upphandlande myndighet frågar efter. Annars kan de ju inte lägga ett bra anbud. För att veta om kommunen upphandlat rätt och betalat för det man upphandlat är det nödvändigt med uppföljning av upphandlingar, konstaterar Carin Hansdotter.

I samband med det så förespråkade Ellen Hausel Heldahl begreppet kategoristyrning.

- Kategoristyrning är ju ett sätt att styra inköpsorganisationen. Genom det tvärfunktionella arbetssättet kan man arbeta mer strategiskt och målinriktat med kommunens inköp. Det i sin tur leder till både besparingar och ökad effektivitet för kommunen. Kategoristyrning är inte heller något som bara stora kommuner kan införa, utan lämpar sig lika väl på mindre kommuner, säger Ellen Hausel Heldahl.

Offentlig upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist