NYHET15 januari 2024

Värmländska företag: Så blir upphandling mer attraktivt

Varje år utannonseras offentliga upphandlingar till ett värde av 800 miljarder kronor. Totalt genomför landets kommuner nästan 13 000 upphandlingar årligen. Trots att offentliga upphandlingar är en stor potentiell marknad för många företag och ett sätt för kommuner att bespara skattemedel, är anbuden få. Vi har frågat företagen varför.

Foto: Canva

I Sverige omsätter den offentliga sektorns utannonserade upphandlingar varje år drygt 800 miljarder kronor och räknar man samman samtliga av landets kommuners upphandlingar uppgår de till 13 000 till antalet årligen. Då räknas inte ens alla direktupphandlingar in.

Upphandlande myndigheter måste vara medvetna om att förenkling är viktigt och att varje krav, oavsett avsikt, försvårar möjligheterna för inte minst små företag att vara med och konkurrera. I slutändan drabbar det ju även kommunernas effektivitet och besparingspotential negativt.
Anna Hedberg
Regionchef

Upphandlingarna handlar om allt från vardagliga varor som material till skolor, livsmedel till skolor/äldreboenden och till avancerade tjänster som innovativa IT-lösningar i omsorgen. Totalt köper en genomsnittlig kommun varor och tjänster för omkring en tredjedel av budgeten. Hur väl upphandlingen fungerar och hur många företag som vill vara med och konkurrera om uppdragen har därför stor påverkan på både användandet av skattemedel och företagsklimatet lokalt. För det är helt enkelt så att när myndigheten upphandlar på rätt sätt så väljer fler företag att lägga anbud. Och när fler företag är med ökar också chansen att få bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris.

Vad säger företagen i Värmland om upphandling?

Offentliga inköp är en stor potentiell marknad för de värmländska företagen. Trots det inkommer det enligt nationell statistik endast en till två anbud i 43 procent av upphandlingarna. Med andra ord är det bristande konkurrens i nästan hälften av alla upphandlingar.

Svenskt Näringsliv undersöker varje år företagsklimatet i landets kommuner. En av frågorna företagen får besvara är hur de upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I Värmland ger företagen ett underkänt betyg, 2,98 på en 6-gradig skala.

- Offentlig upphandling är en svår process men rätt använt kan det vara en positiv kraft i näringslivsarbetet, men då måste det bli mer attraktivt att lämna anbud. Att för få företag vill vara med i upphandlingar innebär tyvärr bristande konkurrens, sämre affärer för kommunerna och missade möjligheter för företagen, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Administrationen är allt för omfattande enligt företagen

Under det fjärde kvartalet 2023 ställdes frågor om offentlig upphandling i Svenskt Näringslivs regionala Företagarpanel Värmland. Totalt svarade 182 företag där 51 procent av dem uppger att de någon gång har deltagit i offentlig upphandling.

Enligt undersökningen finns det främst två anledningar till att värmländska företag inte väljer att lämna anbud i offentlig upphandling;

  1. 1.
    Administrationen är allt för omfattande
  2. 2.
    Det är för stort fokus på låga priser

Många företag anger även att de bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten i förhållande till vilken tid som behöver tas i anspråk för att lämna ett komplett anbud.

- Regelkrångel får aldrig vara ett hinder för näringslivet att delta i offentliga affärer. Upphandlande myndigheter måste vara medvetna om att förenkling är viktigt och att varje krav, oavsett avsikt, försvårar möjligheterna för inte minst små företag att vara med och konkurrera. I slutändan drabbar det ju även kommunernas effektivitet och besparingspotential negativt, menar Anna Hedberg.

Det krävs för att fler företag ska lämna anbud

Enligt de tillfrågade företagen var den viktigaste faktorn för att de ska börja lämna, eller öka antalet anbud, i offentliga upphandlingar att kommunerna inte ensidigt fokuserar på pris utan även på kvalitet. Många företag efterfrågar mer relevanta krav och mindre storlek på upphandlingarna. Dessutom lyfter företagen en bristande uppföljning och utvärdering, vilket på sikt riskerar att skada förtroendet för offentlig sektor som affärspartner.

- Ska upphandlingar kunna fokusera mer på kvalitet istället för pris så måste kommunerna ha bättre kunskap och kunna sätta upp rätt kvalitetskrav. Då måste man ta hjälp av företagen t ex i tidiga dialoger innan man annonserar. Det tar tid och kräver framförhållning men i gengäld ger det både ett förbättrat samarbete med det lokala näringslivet och bättre upphandlingar, avslutar Anna Hedberg .

Offentlig upphandlingUpphandlingLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist