NYHET6 maj 2022

”Att anmäla är fullkomligt lönlöst” 

Varje år kostar brott mot företag i Västerbotten 2 miljarder kronor, och över 3 000 företagare i länet har drabbats av något brott det senaste året. Näringslivet kräver fler förebyggande åtgärder och ökade insatser från polisen. 

Foto: TT Bild
Alexander Berglund
Foto: Privat

I snitt kostar brotten i länet 300 000 kronor per företagare varje år, och alldeles för lite har hänt för att förebygga brottsligheten mot företag. Kartläggning, statistik, uppföljning, tydligare ansvar och fler polisresurser är några av de förändringar Svenskt Näringsliv vill se.  

Alexander Berglund är vd på två Elon-butiker i Skellefteå – Elon Bogorden och Elon på söder. Han berättar att de återkommande drabbas av stölder, skadegörelse och bedrägeriförsök och att kostnaderna för dessa brott ofta är höga.  

Polisen behöver mer resurser 

För att hindra att brott sker har Elon bland annat investerat i avancerade inbrottslarm, de låser alltid in sina bilar i garage och har inte produkter synliga i skyltfönster. Alla brott mot butikerna polisanmäls, men Alexander Berglund upplever att polisen saknar tillräckligt med resurser. 

– Anmälan leder tyvärr sällan till några åtgärder, vilket inte handlar om vilja från deras sida utan om att de tvingas prioritera, säger han. 

Han skulle vilja se att polisen fick ökade resurser för att jobba mot företagare. 

– Dels skulle straffen vara hårdare på inbrott, stöld och hot, men det måste också till fler poliser och ett tätare samarbete med oss företagare, säger han. 

Psykiskt lidande 

Enligt statistiken anmäls inte ens hälften av brotten mot svenska företag och endast en av åtta företagare är nöjda med polisens insatser.  

Andreas Olofsson, som driver Skellefteå Taxi AB, upplever att brotten har ökat, men att de samtidigt fortfarande känner sig relativt förskonade om de jämför med liknande företag i storstadsregionerna. Hans bild är dock att polisens organisation kring brott mot företagare måste ses över. 

– Att anmäla är fullkomligt lönlöst och personligen är jag bekymrad över att mängdbrott regelmässigt nedprioriterat av polisen, säger han. 

Enligt Andreas Olofsson är det psykiska lidandet av att utsättas för brott ett lika stort problem som den ekonomiska kostnaden. 

– Det är svårt att omsätta obehag och psykiskt lidande i pengar. Faktiska kostnader utgörs för oss ofta av sjukskrivningskostnader och rehabiliteringsåtgärder, säger han. 

Bokningssystemet blev hackat 

Katarina Lindahl

En typ av brott som blir allt vanligare, även i Västerbotten, är it-relaterade brott. När danska bokningssystemet Techotel sommaren 2021 hackades drabbades cirka 9 000 hotell varav Hotell Lappland i Lycksele var ett av dem. Hotellchef Katarina Lindahl berättar att personalkostnaderna blev kännbara. 

– Det var bolaget Techotel som fick ta den stora smällen, men vi blev under en period tvungna till manuell hantering av alla bokningar vilket gjorde att personalkostnaderna ökade, säger hon. 

Investeringar i nya servrar och stärkta rutiner kring hur den här typen av kris ska hanteras var i efterhand två direkta följder av händelsen.  

– De brott vi drabbas av har hittills inte hindrat oss från att gasa på som vanligt, men säkerheten måste hela tiden höjas för att vara redo när något händer, säger Katarina Lindahl. 

Önskar mer förebyggande arbete 

Monica Falkner
Foto: Privat

Utanförskap är ett annat samhällsproblem som i hög grad påverkar brottsligheten mot företagare. I Västerbotten är över 31 000 personer i arbetsför ålder inte självförsörjande. Monica Falkner, som driver ST Reklam & Tryck AB samt Inovativa AB i Storuman, beskriver tillvaron i samhället som trygg och säger att brottslighet i dagsläget inte är något stort problem för dem. Men för att det ska fortsätta vara så önskar hon att det förebyggande arbetet ska bli bättre. 

– Jag skulle vilja att brotten förebyggs genom ännu mer lokalt arbete och att det börjar redan i skolan och i tidiga åldrar. Det behövs en större samverkan mellan myndigheter, polis, skola och näringsliv så att medborgare blir upplysta kring vad det faktiskt kostar samhället när den här typen av brott sker, säger hon. 

Brott mot företagBrott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist