NYHET6 oktober 2021

Konkurrenskraftigt elpris avgörande för Lamiroc

Sedan 1953 har Lamiroc, som tillverkar högtryckslaminat, varit verksamt i Nordmalings kommun. Sällan tidigare har elpriset varit ett sådant problem för företaget.

”Vi har länge haft ett konkurrenskraftigt och stabilt elpris som har skapat en trygghet i produktionen, men den konkurrensfördelen är tyvärr på väg att försvinna”, säger Fredric Åkerblom.

Lamiroc är den enda svenska tillverkaren av högtryckslaminat. Företagets produkter används till alltifrån fasader till dörrar och bänkskivor. Vd Fredric Åkerblom säger att han är glad över att det har gått att behålla produktionen i Sverige så länge.

– Vi som företag vill naturligtvis bidra med arbetstillfällen och är stolta över att ha gjort det i så många år. I nuläget är vi nio personer som arbetar i Nordmaling.

Men han säger att produktionen bara är möjlig att behålla i Sverige så länge bolaget kan vara konkurrenskraftigt.

– Vi har våra konkurrenter framförallt i Östeuropa och Asien. Det är tillverkare som generellt har lägre personalkostnader, sämre arbetsmiljökrav och lägre omkostnader i övrigt. Vi har länge haft ett konkurrenskraftigt och stabilt elpris som har skapat en trygghet i produktionen, men den konkurrensfördelen är tyvärr på väg att försvinna. Svängningarna i elpriserna gör det svårt för oss att hålla en jämn nivå på våra priser vilket i slutändan landar på kunden.

Höjda elpriser minskar marginaler

Han berättar att elpriset i Sverige är en helt avgörande faktor för att Lamiroc ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga.

– För oss är elen en extremt stor omkostnad. Vi har ett högt effektuttag på 750 kWh, så det blir dyra elfakturor. Vi har försökt optimera vår elanvändning så mycket det går för att minska omkostnaderna, men till sist är det bara att betala vad det kostar.

Företaget har också sett över alternativa lösningar.

– Vi har vridit och vänt på alla möjligheter. Bland annat har vi funderat på att bli självförsörjande genom att installera en biopanna. Då skulle vi veta hur mycket vi ska betala varje månad och att elen är stabil, men det är en väldigt kostsam investering.

Ett medvetet miljöarbete och arbete för att minska utsläpp är för Lamiroc liksom för många andra svenska företag en självklarhet.

– Vi försöker naturligtvis jobba så smart vi kan, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi håller exempelvis på att ställa om de fordon vi använder till att vara eldrivna. Men svenska företag kan bara vara miljövänliga så länge det inte påverkar konkurrenskraften negativt.

Undrar hur politikerna har tänkt

Han undrar bland annat hur tankarna gick innan beslutet om stängda kärnkraftsreaktorer fattades.

– Det framstår inte som om man har tänkt över hur stängda kärnkraftsreaktorer skulle påverka svenska industrier, vilka är helt beroende av ett lågt och stabilt elpris.

Han säger att större hänsyn måste tas till hur politiska beslut påverkar svenska företag.

– Visst kan man fatta beslut som känns bra för stunden, men man bör inse att det får konsekvenser för oss företagare. Om elen blir för dyr kommer vi inte att kunna konkurrera med utländska företag. Så enkelt är det tyvärr. Får man inte ordning på elsituationen är risken att svenska företag tvingas i konkurs alternativt tvingas flytta produktionen utomlands, avslutar Fredric Åkerblom.

Projekt Kraftsamling ElförsörjningEl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist