NYHET24 januari 2022

Språket avgörande faktor när Texor anställer nyanlända

Arbetslösheten bland utrikes födda är betydligt högre än för inrikes födda. På Texor i Lycksele har anställning av flera med annan bakgrund än svensk blivit ett viktigt och positivt tillskott till företaget. 

”Jargongen blir annorlunda när människor med olika erfarenheter och bakgrunder jobbar tillsammans och vi lär oss mycket av varandra”, säger Josef Alenius, vd Texor. Foto: Gabriella Blom Alenius

Den anrika mekaniska verkstaden Texor AB går som tåget. Företaget har legotillverkning av rostfria produkter med i första hand kunder i läkemedelsbranschen. Nu arbetar de för högtryck när de bygger maskiner som tillverkar vaccinet för covid-19. 

Texor har runt 60 anställda och omsatte nästan 300 miljoner 2021. För att hitta arbetskraft har de bland annat ett bra samarbete med Lernia samt lärlingsprogrammet (industri) på Tannbergsskolan som innebär att eleverna får lön under sin lärlingstid. Det var via lärlingsprogrammet som de för drygt tre år sedan anställde en nyanländ kille från Afghanistan. 

– Det var en anställning som blev lyckad och det fungerade väldig bra. Via honom upptäckte vi sedan att han hade flera kompisar som också behövde jobb, säger vd Josef Alenius. 

Annan jargong 

Att utrikes födda har svårt att hitta sysselsättning visar Svenskt Näringslivs sammanställning kring arbete, utanförskap och kompetenskris. Sverige är det land i EU som har näst störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. 17,7 procentenheter lägre är sysselsättningsgraden bland utrikes födda.  

Texor har idag sju anställda med annan bakgrund än svensk, både kvinnor och män, och den ökade mångfalden på företaget har påverkat arbetsklimatet positivt. 

– Jargongen blir annorlunda när människor med olika erfarenheter och bakgrunder jobbar tillsammans och vi lär oss mycket av varandra, säger Josef Alenius. 

Viktigt med språket 

Det är framför allt personer från Syrien, Afghanistan och Bosnien som hittat till Texor. Josef Alenius menar att människor med utländsk bakgrund ska ses som en resurs och att svenska språket borde få ännu större prioritet i arbetet med att få fler i arbete. 

– Hos oss ser vi att språket har väldigt stor betydelse för att det ska fungera. Vi jobbar i team och då måste vi kunna kommunicera. Det innebär inte att du måste kunna perfekt svenska men viljan att lära dig måste finnas, säger han. 

Att sätta sig in i vad som gäller när du anställer en nyanländ tror Alenius kan vara ett hinder för arbetsgivare. 

– Det finns generellt en okunskap och ju mindre företag du är desto mindre tid har du att reda ut vad som gäller. Men den som tar sig tid och reder ut hur till exempel stödpaketen fungerar har mycket att vinna. 

Få sökande till industriprogrammet 

Med högkonjunktur i företaget skulle Texor kunna växa med minst tio anställda till, men det är svårt att hitta CNC- och svetsoperatörer. 

– Efterfrågan finns och vi har både lokaler och maskiner för att öka produktionen, men personal saknas, säger Josef Alenius. 

Tyvärr är dessutom industriprogrammet på gymnasiet i Lycksele vilande på grund av för få sökanden. Därför gör företagarna nu en satsning för att få fler elever att söka. 

– Vi har bland annat haft öppet hus här hos oss och vi gör besök på skolorna för att berätta vilket bra jobb det här är. Vi hoppas på bättre utfall till våren så att industriprogrammet kommer igång till hösten igen. 

KompetensutvecklingKompetensförsörjning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist