Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 maj 2020

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.

Foto: MIKAEL LUNDGREN UMEA

Det är markägare i fjällnära skog i Västerbottens inland som har fått rätt i mark- och miljööverdomstolen. Detta är andra gången de fått rätt, men mark- och miljödomstolens dom överklagades av Skogsstyrelsen. Enligt mark- och miljööverdomstolens dom ska ägaren kompenseras för den skog som skyddas genom avverkningsförbud.

– Från början till slut har hela detta ärende varit en segsliten påfrestande process för alla som äger skog som kategoriseras som fjällnära. Mot bakgrund av de tydliga domarna kan vi bara hoppas att berörda skogsägare nu får lägga detta ofrivilliga processande mot staten bakom sig, säger Jonas Eriksson.

Den rättsliga processen har pågått under flera års tid och osäkerheten för skogsägarna har varit stor. Trots att skogsbruket har utvecklats mycket positivt de senaste årtiondena, inte minst tack vare utvecklingen av certifieringssystem, har ingen varit fri från risken att få sin skog skyddsklassad av olika anledningar. Skogsstyrelsen har fram till den 9 juni 2020 på sig att överklaga domen till Högsta domstolen.

– Det vore intressant med en kostnadskalkyl över vad dessa processer och övriga fjällnära mål kommer att kosta oss skattebetalare. Pengar som istället hade kunnat bidra med naturvårdsnytta istället för konflikter, lidande och ett skadat förtroende för myndigheten säger Jonas Eriksson.

Mats Andersson
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Skogsägare har tvingats leva med en stor ovisshet över ingrepp från staten, som över en natt kan göra skogen ekonomiskt värdelös. Det är därför på tiden att det blivit klart och tydligt att de skogsägare som drabbas genom att få sin skog obrukbar också ersätts ekonomiskt, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Skogen och äganderätten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist