NYHET7 juli 2021

Dags att bryta mönster? 

Åter är sommaren här. För många innebär det semester. För andra innebär det högsäsong med många timmars jobb på dygnets alla timmar. Pandemin påverkar oss alla och det är med försiktighet i takt med vaccinationer som vi tar oss an världen och vår omgivning med längtan till någon form av normalitet.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Vi har senaste året tvingats tänka om och göra saker på ett annat sätt. Jag tror att det finns en positiv kraft i det att ta med oss framåt – att våga göra saker på ett annat sätt. Gamla hjulspår, sätt att göra saker på, kanske kan få en annan riktning?  

Jag återkommer alltid vid möten med kommuner och företagare om vikten av dialog, förståelse och handlingskraft. Att som politiker och tjänsteperson försöka förstå företagarens visioner och idéer som de så ivrigt vill förverkliga med hjälp av till exempel nödvändiga tillstånd. Att som företagare kunna lita på att myndighetspersonen hjälper till att förenkla så mycket som möjligt och göra processerna smidiga i den djungel av lagar och regelverk som omger företagaren. När förtroendet och förståelsen för den ömsesidiga vinsten är på plats – så ger det utdelning för både jobben och samhället i sin helhet.  

Min känsla är att förståelsen för företagens betydelse i vårt samhälle har ökat under pandemin. Vi på Svenskt Näringsliv fortsätter att arbeta för att den insikten även får genomslag i konkreta åtgärder och reformer som underlättar för företagen. De förslag till reformer som var viktiga före pandemin är minst lika viktiga nu. Det behövs en långsiktig reformagenda som säkerställer att vi får en hållbar tillväxt.  

Företagsklimatet i Västernorrland 

Högt på agendan och alltid prioriterat är jobbet med att långsiktigt arbeta för ett förbättrat företagsklimat i länets alla kommuner. Svaren från årets enkät speglar att flera kommuner på riktigt ”knäckt koden” och är i en mycket positiv spiral på väg i rätt riktning. När väl alla kommuner knäckt koden så ser jag framför mig att Västernorrland kommer kunna konkurrera ännu starkare såväl nationellt som internationellt med sin dragningskraft. Vi är på god väg men det finns mer att önska för att nå dit. Här är en nyckel att inte gå i gamla hjulspår utan att våga jobba över gränserna, både inom offentliga organisationer som över geografiska både synliga och osynliga gränsdragningar. Toppa det med en konstruktiv möjlighetsgörande dialog med företagare så är vi på god väg.  

LAS och kompetensförsörjning  

Den digitalisering och globalisering vi ser nu och inte minst upplevt under pandemin ställer enorma krav på svenska företag. Samtidigt som vi ser en ökad arbetslöshet så upplever många företag svårigheter i sin kompetensförsörjning och de efterfrågar nya kompetenser för att kunna utveckla sin verksamhet. De spelregler som sattes på 70-talet inom arbetsrätten är helt enkelt inte hållbara i den tid vi nu befinner oss.  

Glädjande var det därför när regeringen och samarbetspartierna i början av juni kom med sitt förslag om att reformera arbetsrätten (LAS). Förslaget är baserat på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ingick i december. En del i förslaget gör att det blir bättre förutsättningar att i en uppgång eller nedgång behålla och utveckla kompetens.  

Vårt opinionsarbete  

Vi är den näringslivsorganisation som med trovärdighet driver och påverkar förutsättningarna för företag i Sverige så att det blir enklare att äga, starta och utveckla företag. Vi kan konstatera att Sverige är i behov av reformer och att politiken har en viktig uppgift kommande år att vara möjliggörare för företagen. Vi har samlat de viktigaste reformerna för mandatperioden 2022-2026 och med dem som en del i vårt arbete framöver kommer vi driva opinionen för ett bättre företagsklimat.  

Till sist vill jag önska er alla en trevlig sommar och hoppas att ni har möjlighet att njuta av er ledighet. Tillsammans med mina kollegor på regionkontoret i Västernorrland ser vi fram emot hösten och vårt fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat i länet.  

Soliga sommarhälsningar  

Anna Hedensjö Johansson  
Regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland  

Läs mer

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist