NYHET27 januari 2022

ICA-handlaren som satsar på integration 

På ICA Maxi Birsta talas 23 olika språk bland de anställda. ”Vårt företag ska spegla samhället och vi lyckas rätt bra. Men i lunchrummet är det bara svenska som gäller”, säger ICA-handlaren Tomas Emanuelz. 

Lea Cruz Sabina, Seri Ongsara och Azad Nader Kader arbetar på ICA Maxi Birsta tillsammans med butiksägaren Tomas Emanuelz. Integration främjar verksamheten på många sätt, säger ICA-handlaren. Bland annat kan det leda till att butiken får kunskap om exakt vilken typ av produkter som är efterfrågade av kunder med utländsk bakgrund och butiken kan hitta de rätta leverantörerna. Foto: Katarina Lövgren

Tidigt bestämde sig ledningen för ICA Maxi Birsta att företaget skulle vara öppet för mångfald och integration. Tomas Emanuelz har två enkla förklaringar till den strategin. 

– Det främjar vår verksamhet och det ger en bra magkänsla. Vi har 170 anställda och tycker det är helt naturligt att vår organisation är en spegel av omgivningen och våra kunder. När vi rekryterar tänker vi därför inte bara på språk och kulturell bakgrund, utan också på fördelningen mellan kvinnor och män och på äldre och yngre medarbetare, säger Tomas Emanuelz. 

Den som anställs och inte har svenska som förstaspråk behöver inte kunna flytande svenska, men ska kunna göra sig förstådd på svenska och vara införstådd med att det är svenska som gäller i lunchrummet. 

– Många som börjat hos oss har övat upp svenskan allt eftersom. Det är tydligt vilken viktig roll det spelar att ingå i ett sammanhang där man får en naturlig språkträning, säger Tomas Emanuelz.  

För att undvika onödiga kulturkrockar gäller också regeln att diskussioner om religion och politik inte hör hemma på arbetsplatsen.  

Jag tyckte det var svårt med språket i början, men min handledare när jag gjorde praktik i butiken var envis och fick mig att prata mycket svenska, berättar Lea Cruz Sabina som ursprungligen kommer från Filippinerna. 
Foto: Katarina Lövgren

Många undersökningar kan samstämmigt peka på att mångfald gynnar ett företags tillväxt. Tomas Emanuelz känner till detta, men kan inte ta fram konkreta bevis på att det stämmer för hans företag. 

– Det viktiga är att det känns att vi gör rätt. Ett av våra mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och eftersom vi har låg personalomsättning ser jag det som ett tecken på att våra medarbetare trivs. 

När Svenskt Näringsliv besöker ICA Maxi Birsta träffar vi tre medarbetare som kommit till Sverige från andra länder och som kan berätta om hur det gått att komma in på arbetsmarknaden. 

– Jag är gift med en svensk kvinna och har haft tur som fått hennes hjälp att hitta vägar fram. Men man måste börja någonstans och för mig var tidningsbud det första jobbet. Det var inte mitt drömjobb, men det gjorde att jag fick en start. Sedan stöttade min fru mig att ta körkort och då blev jag mer flexibel och fick jobb inom handeln, säger Seri Ongsara som ursprungligen kommer från Thailand. 

– Jag bodde först i Härnösand men flyttade till Sundsvall när jag fick praktikplats på ICA Maxi. Sedan blev det sommarjobb och vikariat och efter två år en fast tjänst. Jag tyckte det var svårt med språket i början, men min handledare var envis och fick mig att prata mycket svenska, berättar Lea Cruz Sabina som kommer från Filippinerna. 

– Jag och min fru kommer från Kurdistan och i vårt hem har vi kvar den kulturen vi är uppväxta med. Men för att det ska fungera här på jobbet pratar jag och tänker som svenskarna gör, säger Azad Nader Kader. 

– Tänk så här, skjuter Seri Ongsara in, i Sverige är det kallt och den som är van vid sol och värme får anpassa sig genom att köpa mössa och jacka. På samma sätt måste man anpassa sig med allt annat om man ska komma in på arbetsmarknaden. 

Tomas Emanuelz tror att praktikplatser kan hjälpa fler med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. 

– För vår del har praktik varit en bra modell att lotsa in medarbetare. Tidigare har också Arbetsförmedlingen fått skicka hit en handledare med en grupp som fått känna på hur det är att jobba i vår miljö och förstå vilka krav som ställs, säger han.  

Mångfald
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist