NYHET18 november 2020

Kvinnorna tar plats i golvbranschen

Genom att införa jämställdhet som obligatoriskt ämne på ledarutbildningar, bygga upp kvinnliga nätverk, och diskutera, diskutera, diskutera har Golvkedjan fått den mansdominerade golvbranschen att tänka nytt för att attrahera fler kvinnor.

Även om bilden av en svensk hantverkare som en vit medelålders svensk fortfarande lever kvar så börjar den krackelera allt eftersom kvinnorna blir fler. I dagsläget är 54 av Golvkedjans montörer kvinnor. Från 2018 till 2019 ökade de med 17 procent.

– Många insåg att de bara inte tänkte på att försöka anställa fler kvinnliga montörer eftersom inställningen alltid har varit att golvläggare är ett mansjobb, säger Golvkedjans vd Lars-Åke Lidén.

”Arbetsgivare som kan attrahera fler kvinnor och uppnå en jämnare balans får en effektivare och bättre fungerande arbetsplats”, säger Lars-Åke Lidén.
Foto: Sara Ravid

Golvkedjan består av 46 golv- och plattsättningsföretag runt om i Sverige, främst större företag. De har totalt 1900 anställda varav de flesta är montörer, främst golvläggare och plattsättare.

– Golvbranschen är en typiskt manlig bransch. Det är få kvinnor inom byggbranschen över huvud taget och för golvläggare, plattsättare, el- och vvs-montörer är läget inte bättre – kanske till och med sämre.

För tre år började Golvkedjan att aktivt diskutera hur jämställdheten kunde ökas. Då var kompetensbristen en starkt pådrivande faktor. Byggbranschen gick på högvarv och det var svårt att rekrytera och behålla duktiga personer.

Lars-Åke Lidén vände sig till medlemsföretagen och frågade varför de bortser från 50 procent av befolkningen när de har så svårt att få tag på duktiga personer att anställa – något som är affärskritiskt för de flesta. Men de kunde inte ge något riktigt svar.

Det blev starten på en ny satsning där första steget var att diskutera med företagsledare om deras intresse och förutsättningar för att anställa fler kvinnor.

– Åsikterna var lika många som det finns företagsledare men de flesta var positiva.

Egentligen är det inte en branschgrej utan en samhällsgrej
Lars-Åke Lidén, vd

I de utbildningar som kedjekontoret håller för olika yrkesgrupper inom sfären lades jämställdhet till som ett obligatoriskt moment. Först ut var företagsledarutbildningarna.

– Responsen var försiktigt positiv, kan man säga. Även om det kanske fanns de som tyckte att det var onödigt politiskt korrekt att prata om det här så var det var aldrig någon som uttryckte det.

Även i ledarskapsutbildningarna för 40–50 arbetsledare varje år lades ett obligatoriskt jämställdhetspass in. Nästa steg var att föra in det som ett ämne även i utbildningarna i personligt ledarskap som 300–400 montörer går varje år. Parallellt med det byggdes också kvinnliga nätverk upp internt, både för tjänstemän och montörer.

Enligt Lars-Åke Lidén verkar jämställdhet vara något av en generationsfråga.

– För de mellan 20 och 40 år är det en icke-fråga att ta in fler kvinnor i branschen. De förstår inte varför det diskuteras – alla vet ju att det är bra med blandade grupper. Flera av de som är över 55 år kan däremot ha en annan inställning. De har växt upp under andra förutsättningar.

Varje år ordnar Golvkedjan en utbildning utomlands och dit får företagen skicka sina bästa montörer. För två år genomfördes den enbart för kvinnliga montörer som en markering för att få ut budskapet om jämställdhetssatsningen och för att uppmärksamma och uppmuntra de kvinnliga montörerna.

När det är 3–4 kvinnliga montörer på samma arbetsplats tycks det som att de stannar längre
Lars-Åke Lidén

– Vi ville få dem att känna att de inte är ensamma även om de kanske är enda kvinnan på företaget där de jobbar. Jag trodde att det skulle mötas av kritik men det var ingen som opponerade sig.

En av Golvkedjans lärdomar är att försöka att inte bara anställa en kvinna utan flera.

– När det är 3–4 kvinnliga montörer på samma arbetsplats tycks det som att de stannar längre. Som enda kvinna kan det lätt kännas lite för ensamt.

Det finns ett stort värde i att bredda rekryteringsbasen och tänka in även kvinnliga montörer, konstaterar han.

– Egentligen är det inte en branschgrej utan en samhällsgrej. De flesta håller med om att homogena arbetsplatser inte är bra – blandat är bäst. De arbetsgivare som kan attrahera fler kvinnor och uppnå en jämnare balans får en effektivare och bättre fungerande arbetsplats.

Något som förvånat Lars-Åke Lidén är att satsningen inte har mött större motstånd.

– Jag blev positivt överraskad över att inte fler har varit skeptiska. I stället har det mötts med stor öppenhet, vidsynthet och en insikt om att det är en viktig fråga som vi behöver tänka till på.

Även om bilden av en svensk hantverkare som en vit medelålders svensk man fortfarande lever kvar är han övertygad om att den snabbt krackelerar allt eftersom det blir fler kvinnor i branschen. I dagsläget är 54 av Golvkedjans montörer kvinnor. Från 2018 till 2019 ökade de med 17 procent.

– Även om de fortfarande bara utgör fyra procent av alla montörerna så har det skett en rejäl ökning på kort tid. Grundproblemet är att det fortfarande finns få kvinnor att tillgå när det gäller montörer.

På samma gång har det kommit in många utrikes födda. 187 av Golvkedjans 1400 montörer har utländsk bakgrund. Den ökningen har skett ännu snabbare – och den fortsätter, betonar han.

– Vi har inga specifika mål för hur stor vi vill att andelen kvinnor eller utlandsfödda ska vara utan målet är att företagen ska bli duktigare på att ta hand om sina anställda och se möjligheterna.

KompetensutvecklingJämställdhetKompetensbristMångfald
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist