NYHET28 oktober 2022

Kompetensförsörjning utmaning för HydraSpecma

HydraSpecma AB är ett växande bolag med tillverkning bland annat i Örnsköldsvik. På frågan vilken utmaning som är störst hamnar kompetensförsörjning högt upp på listan.

ITH (Institutet för tillämpad hydraulik) är ett kompetenscentrum för hydraulik. ”Detta är en jätteviktig resurs för oss. För närvarande har vi två elever från ITH som gör sin LIA, Lärande i arbete, hos oss”, säger Peter Selin, HydraSpecma. Foto: MostPhotos

HydraSpecmas tillverkningsindustri i Örnsköldsvik omfattar 65 anställda och tillverkar hydrauliska lösningar. I praktiken innebär det att bolaget köper in delar som sedan monteras ihop och säljs vidare till kunder. Produkterna används till alltifrån truckar till hissar, traktorer och skogsmaskiner. För att möta den allt större efterfrågan på bolagets produkter krävs hydraulikmontörer och hydrauliktekniker, vilket är en svårighet.

– En av våra stora utmaningar är att hitta medarbetare. Det svåraste är att hitta medarbetare som kommer direkt från gymnasiet, då intresset för industriprogrammet tyvärr har haft en negativ trend, säger Peter Selin, site manager på HydraSpecma i Örnsköldsvik.

För att försöka vända trenden är bolaget aktivt med att sälja in sin arbetsplats till skolelever, bland annat genom att välkomna praktikanter och ta emot gymnasieklasser som vill komma och se hur arbetet går till.

– Industrin är inte som för 15 – 20 år sedan. I dag är det ljust, rent och en bra arbetsmiljö. Och vi tar säkerheten på största allvar. Men jag tror tyvärr att minnet från en svunnen industrimiljö lever kvar och gör att skolelever väljer andra utbildningar. Här har hela industrin ett viktigt arbete att göra när det kommer till att förändra den bilden, fortsätter Peter Selin. 

Vuxenutbildning viktigt

ITH (Institutet för tillämpad hydraulik) är ett kompetenscentrum för hydraulik som bland annat erbjuder ettåriga utbildningar för de som i vuxen ålder vill skola om sig och bli hydrauliktekniker eller hydraulikmontör.

– Detta är en jätteviktig resurs för oss. För närvarande har vi två elever från ITH som gör sin LIA, Lärande i arbete, hos oss. Den stora majoriteten som går utbildningarna får arbete direkt efter examen. I vår bransch är det högt tryck och resursbehovet är stort, säger han.

På frågan vad som behöver göras för att säkra tillgången på kompetens framåt menar Peter Selin att det är både kommunens och bolagets eget ansvar.

– Kommunen samt olika företagsorganisationer gör väldigt många bra saker för att hjälpa oss med kompetensförsörjningen, vilket naturligtvis också bottnar i att Örnsköldsvik är en industristad. Men en stor utmaning är att få folk att flytta till oss och där är det kommunen som sitter på nycklarna. Det krävs skolor, bostadsområden och annan samhällsservice som är så pass bra att det får människor att välja Örnsköldsvik före andra kommuner.

– För egen del har vi en stor uppgift i att, dels vårda våra nuvarande medarbetare för att de ska vilja stanna kvar hos oss länge, dels vara en attraktiv arbetsplats så att kandidater till våra lediga tjänster verkligen söker sig till oss. Det är en stor utmaning med tanke på övriga industriföretag i närområdet, men det sporrar oss att bli ännu bättre, avslutar Peter Selin.     

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist