Spelreglerna för företagen under lupp

NYHET Publicerad

NÄRINGSPOLITIK Företagens önskan om en handlingskraftig regering med företagens bästa för ögonen hålls vid liv i möten och dialog. Vid ett politiker- och företagarmöte i Sundsvall i början av februari var ett inslag ett panelsamtal med tre av länets åtta riksdagspolitiker; Jörgen Berglund (M) och Malin Larsson (S) och Jasenko Omanovic (S).

Jörgen Berglund, Malin Larsson och Jasenko Omanovic
Foto: Anders Lövgren
Riksdagspolitikerna Jörgen Berglund, Malin Larsson och Jasenko Omanovic deltog i paneldebatten.
Avstamp Företagsamma 2019
Foto: Anders Lövgren
Företagsamma 2019 inleddes med frukost och mingel på Södra berget.
Regionrådet Sara Nylund och företagaren Mia Berglund
Foto: Anders Lövgren
Att träffas öga mot öga och byta några ord är många gånger en viktig del av Svenskt Näringslivs event. Här är det regionrådet Sara Nylund och företagaren Mia Berglund som möts.
Sara Nylund, Oliver Dogo, Glenn Nordlund
Foto: Anders Lövgren
Regionråden Sara Nylund och Glenn Nordlund, Region Västernorrland, och Handelskammarens Oliver Dogo (mitten) ser fram mot samarbetet Näringslivsparlamentet 2019 som samlar näringsliv och offentliga aktörer till stormöte 8 maj.
Marie Berglund och Anna Hedensjö Johansson
En intressant programpunkt var snabbföreläsningen av styrelseproffset Marie Berglund som mottagit Styrelseakademins pris Guldklubban för sitt arbete för konsultföretaget Eurocon.

– Större reformer och ändringar kommer inte att vara aktuella den här mandatperioden och det beror på att den sittande regeringen inte är tillräckligt stor för att genomföra sådana, konstaterade Jörgen Berglund (M).

Jasenko Omanovic (S) kommenterar;

– Politik är att kompromissa och man får aldrig igenom allt man vill utan man måste kompromissa för att hitta vägar framåt.

Inskränkningar i äganderätten har varit på bordet efter en utredning som föreslog möjlighet till statlig expropriering utan rätt till ersättning. Även om det var under socialdemokraternas ledning och direktiv som utredningen genomfördes så är förslaget om konfiskering av mark inte aktuell.

– Att stärka rätten att äga och bruka sin mark ingår i januariavtalet så det är det vi avtalat om som gäller nu, säger Malin Larsson (S) vars egna familj är skogsägare.

Panelsamtalet tog avstamp från frågor som företagare från Västernorrland lyfte i möten med riksdagspolitikerna vid ett möte i slutet av november 2018 vid ett besök i Riksdagen. På agendan stod bland annat undantag för beskattning av bärplockning, avskaffande av 3:12-reglerna, slopande av personalliggare, stärkt äganderätt, lika krav för åkerier oavsett om de är svenska eller utländska och uppluckring av LAS.

Företagens önskelista

Vad har då hänt med den önskelista som länets företagare presenterade hösten 2018?  Läs hela listan i artikeln: Lättar dimman?

Beskattningen på bärplockare – Medskicket i höstas var att bärnäringen riskerar att slås ut, att företagen inte hittar folk i Sverige som vill jobba och att lösningen då inte är att höja tröskeln för den villiga arbetskraften. Beskedet från politikerna vid mötet var att frågan är under beredning.

– Jurister gillar inte undantag så det är svårt att hitta en lösning, säger Jörgen Berglund.

– Det är en liten bransch som berör småföretagare, konstaterar Malin Larsson.

3:12-reglerna – Om företagare vill överlåta till nästa generation kommer liggande förslag innebära att de ”straffbeskattas”. Ska det vara mer förmånligt att sälja till ett riskkapitalbolag än att överlåta till annan familjemedlem? Svaret vid mötet var att denna fråga finns med i överenskommelsen som Centern och Liberalerna ingått med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men den kommer att hamna i utredningslådan och att det inte finns någon föreslagen tidpunkt för förändringar.

Personalliggare –Medskicket från företagen var att exkludera ägare från regeln och differentiera sanktionsavgiften utifrån storlek på företag. Vid mötet hänvisade deltagande riksdagspolitiker till Skatteverket som ska utreda frågan. Skatteverket i sin tur skjuter utredningen ett år framåt i tiden.

Stärkt äganderätt –Önskan från företagen var att låta ägare av skogen vårda, bruka och ta hand om den, att ha tillit och inte genomföra inskränkningar.

– Här har regeringen, Centern och Liberalerna en samsyn och frågan finns med i avtalet för regeringsbildningen, säger Jasenko Omanovic.

Uppluckring av LAS – På önskelistan står en önskan om förnyelse som bättre speglar behoven för både medarbetare och arbetsgivare nu och framåt. Riksdagspolitikerna hänvisar till att det nu finns ett direktiv för utredning av frågan men ingen tydlighet i detaljer gavs vid tidpunkten för mötet.

Transporter på svenska vägar –Högt på önskelistan står skärpta krav på utländska lastbilar. Att det ställs samma krav på utländska åkerier som svenska som kör i Sverige.

– Frågan ska utredas, vi har infört sanktionsavgifter och möjlighet till klampning, det vill säga att kunna stoppa lastbilar som inte lever upp till svenska säkerhetskrav, säger Jasenko Omanovic.

Mötet konstaterade att många av företagens frågor finns på den politiska agendan men flertalet av dem kommer att hamna i utredningslådan, därmed finns inget datum för beslut om förändringar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Västernorrland näst bäst på patent

IMMATERIALRÄTT Västernorrland är en region som sticker ut på innovationsområdet. Patent- och registreringsverket presenterar årligen statistik över nationella ansökningar. ”Det är väldigt bra för hela Sverige att innovativa regioner finns på flera ställen i landet” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”
NYHET Publicerad:

Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt

GÄSTKRÖNIKA "Första läsåret som regionchef för Ung företagsamhet Västernorrland är avklarat och när jag reflekterar över ett fullspäckat år av ungt entreprenörskap, energi och företagsamhet är orden som först dyker upp att vi verkligen gör skillnad, på riktigt", skriver Erik Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

FÖRETAGSKLIMAT Bra service och trevligt bemötande krockar inte med kommunal myndighetsutövning. Det menar Maria Söderlund, miljö- och byggchef vid Sollefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Ingen skatt på tankekraften

SOMMARKRÖNIKA "Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Oavsett om man gillar en aktiv semester eller lata dagar i solstolen så är det i alla fall min erfarenhet att det är då tankarna ges plats att vändas och vridas på lite extra. Vardagshjulets alla intryck och brus får nytt syre och lite perspektiv". Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Mera pang för pengarna genom dialog

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Att dialog mellan offentliga aktörer och leverantörer är en av nycklarna för att nå en bättre upphandling är alla överens om men många upphandlare klagar på att de inte har den tiden. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Brist på förare och långa tillståndsprocesser hämmar tillväxten

KONKURRENSKRAFT För den som gillar transporter är ett stort skogsbolag ett paradis. Det är betydande volymer – kubikmeter på ”skogsspråket” – som transporteras varje dag, året runt. Med lastbil, med järnväg och med sjöfart. Att Transportföretagens vd Mattias Dahl tillsammans med sina motsvarigheter i Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson och Per Hidesten valde att lägga en branschgemensam resa i Sundsvall är inte att förvåna. Beröringspunkterna är åtskilliga och det rådde ingen brist på samtalsämnen.
NYHET Publicerad:

Därför får Timrå sitt bästa betyg genom tiderna

UPPHANDLING En genuin omtanke om företagen på orten. Det präglar Timrå kommuns kontakter med näringslivet. ”En bra upphandling har tre vinnare. Kommunen, medborgarna och de lokala företagen”, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Dags att göra upp med kunskapssynen i skolan

RAPPORT En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

Så klarar du sommarens utmaningar

ARBETSRÄTT Semestertrubbel kan höja temperaturen hos vilken arbetsgivare som helst. Therése Brink och Anna Wedin på Svensk Handel tog tillfället i akt och bjöd in till ett seminarium på temat ”sommarens utmaningar” med fokus på de skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har i samband med semester och andra ledigheter.
NYHET Publicerad:

Företagare vana att arbeta med offentlig upphandling

UPPHANDLING Annica Axelsson, som driver Inredningshuset och Gardinmästarna, menar att kommuner och övrig offentlig verksamhet skulle spara mycket tid och pengar på att samverka med leverantörerna i samband med att förfrågningsunderlaget sammanställs. ”Vi kan det här med upphandling och lagstiftning och vad som krävs för att få ett så tryggt och säkert underlag som möjligt”, säger hon
NYHET Publicerad:

Drivkraft ger resultat för företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet 2019. Tre av länets sju kommuner har fått bättre omdöme jämfört med föregående år (Timrå, Sollefteå och Härnösand). Två kommuner får i det närmaste samma omdöme (Sundsvall och Ånge) medan Kramfors och Örnsköldsviks kommun får lägre betyg.
NYHET Publicerad:

Callans sänder varm tanke till grannlandet 17 maj

EXPORT I dag, den 17 maj,  är det stort firande i vårt kära grannland Norge. Ett företag i Västernorrland som gjort många affärer i landet och som gärna är med och uppmärksammar dagen är Callans Trä i Ånge. "Norge är speciellt för oss som gjort affärer där sedan 40-talet", säger vd:n Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

För tillväxt och mot regelkrångel

FÖRETAGSAMMA RESAN Svenskt Näringsliv Västernorrland bjöd in länets politiker, tjänstemän och medlemsföretag till två dagars turné i länet med företagsbesök.
NYHET Publicerad:

Välstånd, konkurrenskraft och EU-val

KRÖNIKA Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och det är hög tid att vi påminner oss själva om ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Elbranschen utbildar färdiga montörer på gymnasiet

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Elteknikföretagen har hittat en egen modell för att utbilda gymnasieelever och studerande inom Yrkesvux. I stället för att slussas in i det traditionella lärlingssystemet kan elever komma ut som färdiga montörer vilket är attraktivt för branschföretagen. "Den här modellen är bra både för eleverna och för företagen", säger Jan Svensson, avdelningschef på Bravida i Sundsvall som gärna rekryterar från ETG-skolor.
NYHET Publicerad:

Optimism bland Västernorrlands företag

KONJUNKTUREN Företagen i länet har haft den mest positiva utvecklingen i Sverige de senaste sex månaderna, när det gäller ökade produktions- och försäljningsvolymer. Bäst har det gått för företag inom industrin, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet 2019. De medelstora företagen har fortsatt höga förväntningar på det kommande halvåret jämfört med företag i övriga regioner i Sverige.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar för momssmocka

MOMSKAOS Den 1 juli införs moms på uthyrning av läkare. Det riskerar att slå undan benen på den privata sjukvården. "Våra kostnader skulle öka med sex miljoner kronor per år. Vi kommer att tvingas dra ned på vården", säger läkaren Patrik Wreeby som driver fem vårdcentraler i Södra Norrland.
NYHET Publicerad:

Näringslivsutvecklare är vi allihopa …

KRÖNIKA ”Alla vi som jobbar på kommunen måste förstå att vi är näringslivsutvecklare på ett eller annat sätt”. Citatet kommer från en deltagare som var med på en inspirationsdag som handlade om hur man kan jobba med att förbättra en kommuns företagsklimat. Sedan dess har jag funderat en hel del på innebörden i medskicket från deltagaren. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Studieersättning kan ge ny karriär efter uppsägning

LIVSLÅNGT LÄRANDE Från årsskiftet finns möjligheten att få studieersättning från TRR Trygghetsrådet, i vissa fall kombinerad med studiestöd från CSN, för den som vill studera och byta bransch. "En helt unik möjlighet som vi räknar med blir populär", säger Johan Zetterström, rådgivare, TRR.
NYHET Publicerad:

Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.