Spelreglerna för företagen under lupp

NYHET Publicerad

NÄRINGSPOLITIK Företagens önskan om en handlingskraftig regering med företagens bästa för ögonen hålls vid liv i möten och dialog. Vid ett politiker- och företagarmöte i Sundsvall i början av februari var ett inslag ett panelsamtal med tre av länets åtta riksdagspolitiker; Jörgen Berglund (M) och Malin Larsson (S) och Jasenko Omanovic (S).

Jörgen Berglund, Malin Larsson och Jasenko Omanovic
Foto: Anders Lövgren
Riksdagspolitikerna Jörgen Berglund, Malin Larsson och Jasenko Omanovic deltog i paneldebatten.
Avstamp Företagsamma 2019
Foto: Anders Lövgren
Företagsamma 2019 inleddes med frukost och mingel på Södra berget.
Regionrådet Sara Nylund och företagaren Mia Berglund
Foto: Anders Lövgren
Att träffas öga mot öga och byta några ord är många gånger en viktig del av Svenskt Näringslivs event. Här är det regionrådet Sara Nylund och företagaren Mia Berglund som möts.
Sara Nylund, Oliver Dogo, Glenn Nordlund
Foto: Anders Lövgren
Regionråden Sara Nylund och Glenn Nordlund, Region Västernorrland, och Handelskammarens Oliver Dogo (mitten) ser fram mot samarbetet Näringslivsparlamentet 2019 som samlar näringsliv och offentliga aktörer till stormöte 8 maj.
Marie Berglund och Anna Hedensjö Johansson
En intressant programpunkt var snabbföreläsningen av styrelseproffset Marie Berglund som mottagit Styrelseakademins pris Guldklubban för sitt arbete för konsultföretaget Eurocon.

– Större reformer och ändringar kommer inte att vara aktuella den här mandatperioden och det beror på att den sittande regeringen inte är tillräckligt stor för att genomföra sådana, konstaterade Jörgen Berglund (M).

Jasenko Omanovic (S) kommenterar;

– Politik är att kompromissa och man får aldrig igenom allt man vill utan man måste kompromissa för att hitta vägar framåt.

Inskränkningar i äganderätten har varit på bordet efter en utredning som föreslog möjlighet till statlig expropriering utan rätt till ersättning. Även om det var under socialdemokraternas ledning och direktiv som utredningen genomfördes så är förslaget om konfiskering av mark inte aktuell.

– Att stärka rätten att äga och bruka sin mark ingår i januariavtalet så det är det vi avtalat om som gäller nu, säger Malin Larsson (S) vars egna familj är skogsägare.

Panelsamtalet tog avstamp från frågor som företagare från Västernorrland lyfte i möten med riksdagspolitikerna vid ett möte i slutet av november 2018 vid ett besök i Riksdagen. På agendan stod bland annat undantag för beskattning av bärplockning, avskaffande av 3:12-reglerna, slopande av personalliggare, stärkt äganderätt, lika krav för åkerier oavsett om de är svenska eller utländska och uppluckring av LAS.

Företagens önskelista

Vad har då hänt med den önskelista som länets företagare presenterade hösten 2018?  Läs hela listan i artikeln: Lättar dimman?

Beskattningen på bärplockare – Medskicket i höstas var att bärnäringen riskerar att slås ut, att företagen inte hittar folk i Sverige som vill jobba och att lösningen då inte är att höja tröskeln för den villiga arbetskraften. Beskedet från politikerna vid mötet var att frågan är under beredning.

– Jurister gillar inte undantag så det är svårt att hitta en lösning, säger Jörgen Berglund.

– Det är en liten bransch som berör småföretagare, konstaterar Malin Larsson.

3:12-reglerna – Om företagare vill överlåta till nästa generation kommer liggande förslag innebära att de ”straffbeskattas”. Ska det vara mer förmånligt att sälja till ett riskkapitalbolag än att överlåta till annan familjemedlem? Svaret vid mötet var att denna fråga finns med i överenskommelsen som Centern och Liberalerna ingått med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men den kommer att hamna i utredningslådan och att det inte finns någon föreslagen tidpunkt för förändringar.

Personalliggare –Medskicket från företagen var att exkludera ägare från regeln och differentiera sanktionsavgiften utifrån storlek på företag. Vid mötet hänvisade deltagande riksdagspolitiker till Skatteverket som ska utreda frågan. Skatteverket i sin tur skjuter utredningen ett år framåt i tiden.

Stärkt äganderätt –Önskan från företagen var att låta ägare av skogen vårda, bruka och ta hand om den, att ha tillit och inte genomföra inskränkningar.

– Här har regeringen, Centern och Liberalerna en samsyn och frågan finns med i avtalet för regeringsbildningen, säger Jasenko Omanovic.

Uppluckring av LAS – På önskelistan står en önskan om förnyelse som bättre speglar behoven för både medarbetare och arbetsgivare nu och framåt. Riksdagspolitikerna hänvisar till att det nu finns ett direktiv för utredning av frågan men ingen tydlighet i detaljer gavs vid tidpunkten för mötet.

Transporter på svenska vägar –Högt på önskelistan står skärpta krav på utländska lastbilar. Att det ställs samma krav på utländska åkerier som svenska som kör i Sverige.

– Frågan ska utredas, vi har infört sanktionsavgifter och möjlighet till klampning, det vill säga att kunna stoppa lastbilar som inte lever upp till svenska säkerhetskrav, säger Jasenko Omanovic.

Mötet konstaterade att många av företagens frågor finns på den politiska agendan men flertalet av dem kommer att hamna i utredningslådan, därmed finns inget datum för beslut om förändringar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smarta rör tar Härnösandstjejer till SM

UNG FÖRETAGSAMHET Hållbarhet var en tydlig trend på årets regionala UF-mässa i Nordichallen. Re-Mark UF, som säljer pantrör för lyktstolpar, blev Årets UF-företag. De fyra Härnösandstjejerna tävlar därmed i riksfinalen i maj.
NYHET Publicerad:

”Det är en jättestor fråga att få nyanlända i arbete”

INSPIRATIONSDAG Att få nyanlända att ta steget från bidrag till självförsörjning är en viktig fråga för många kommuner, det framkom på Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett bättre företagsklimat. ”Här måste vi hitta arbetsmodeller tillsammans med näringslivet. Efter flyktingvågen har vi praktikförstört många företag,” säger Jonas Wessling, näringslivsutvecklare i Härnösands kommun.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga utställare på årets UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Västernorrlands regionchef Erik med medarbetare Elias, Jennie och Adam har bråda dagar inför den stundande regionala UF-mässan som äger rum den 20-21 mars på Nordichallen i Sundsvall. Hela 179 UF-företag och ca 500 ungdomar kommer på plats att visa upp sina kreativa produkter och tjänster.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten i länet ökar

NY RAPPORT Svenskt Näringslivs rapport ”Företagsamheten 2019” visar att företagsamheten ökar i Västernorrlands samtliga kommuner. Länet är dessutom ett av få i riket där även nyföretagsamheten ökar. "Västernorrlands framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Sveriges snabbaste byråkrati i sikte?

FÖRETAGSKLIMAT Den rödgröna makten är numera beroende av stöd från KD. Både kommunalråd och oppositionsråd är nya. Nu hoppas företagen i Härnösand att det nya politiska läget ska ge ökad dialog och mer fokus på näringslivsfrågor. "En av mina ambitioner är att tona ned käbblet", säger färska kommunalrådet Andreas Sjölander, (S).
NYHET Publicerad:

Företagen i Västernorrland ser en stagnerad arbetsmarknad

KONJUNKTUREN Produktions- och försäljningsvolymerna för företagare i Västernorrland har fallit det senaste halvåret jämfört med genomsnittet för övriga landet. Dock förväntar sig 60 procent av företagen inom industri- och tjänstesektorn att produktion och försäljning ska öka det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Tidiga kundmöten – en outnyttjad resurs

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvalls kommuns näringslivsbolag vässar arbetet med nya chefen Maria Åslin vid rodret. "Vi är inte nöjda med vår placering i rankingen och ska bland annat bli mycket bättre på innehållet i våra företagsbesök", säger hon.
NYHET Publicerad:

Starka företag driver samhället framåt

AVSTAMP 2019 Ett 80-tal företagare, politiker och tjänstemän från regionen och kommunerna var på plats när Svenskt Näringsliv kickade igång 2019 med en inspirationsträff och paneldebatt med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

Spelreglerna för företagen under lupp

NÄRINGSPOLITIK Företagens önskan om en handlingskraftig regering med företagens bästa för ögonen hålls vid liv i möten och dialog. Vid ett politiker- och företagarmöte i Sundsvall i början av februari var ett inslag ett panelsamtal med tre av länets åtta riksdagspolitiker; Jörgen Berglund (M) och Malin Larsson (S) och Jasenko Omanovic (S).
NYHET Publicerad:

Ungas perspektiv och innovationskraft knäcker koden

SKOLA/NÄRINGSLIV Nordea i Sundsvall tog chansen att låta 40 gymnasieelever knäcka en av deras tuffaste utmaningar – hur får man ungdomar att börja månadsspara. "Otroligt inspirerande att ta del av alla idéer", säger en mycket nöjd Carina Bergquist Palm, regionchef, Nordea.
NYHET Publicerad:

Nytt kommunstyre öppnar upp för valfrihet

FÖRETAGSKLIMAT Med nytt politiskt styre ska det bli bättre förutsättningar för Örnsköldsviks näringsliv. Valfrihet i vården är en fråga som varit död men där man nu gläntar lite på dörren.
NYHET Publicerad:

Kommunal tillväxtchef vill rekrytera som industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kan industrin, så kan offentlig verksamhet. Så förklarar Susanne Königson, tillväxtchef i Kramfors kommun, samarbetet med Sollefteå och Härnösand. Projektet inspireras av hur industriföretag i regionen samverkar för att rekrytera kompetens. "Många av företagen konkurrerar om arbetskraft men drar ändå åt samma håll", säger hon.
NYHET Publicerad:

Val av gymnasieprogram för framtida jobb och studier

GYMNASIEVALET Ungefär 3 000 niondeklassare i Västernorrland och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer från Pakistan ger Timråföretaget växtkraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på rätt kompetens är stor – inte minst inom teknikområdet. Midnet i Timrå anställde två ingenjörer med rötter i Pakistan. ”Utan dem hade vi aldrig kunnat växa”, säger vd och delägaren Jonathan Malmberg.
NYHET Publicerad:

Timrås nya kommunalråd greppar stafettpinnen

FÖRETAGSKLIMAT Efter 17 år som kommunalråd i Timrå så lämnar Ewa Lindstrand över stafettpinnen till sin efterträdare Stefan Dalin. Han får nu i uppgift att leda Timrå på vägen mot att bli bäst i Norrland vad gäller företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Digitaliserar primärvården tillsammans

DIGITALISERING I februari lanserar Premicare, som driver fem hälsocentraler i länet, appar och annan teknik för distansoberoende undersökningar. Arbetet har väckt stort intresse hos Region Västernorrland (tidigare landstinget), som driver 21 av länets 33 hälsocentraler. När regionen sökte EU-medel för digitalisering av primärvården vände man sig därför till Premicare och Mittuniversitetet.
NYHET Publicerad:

Kan broar av dialog göra skillnad?

KRÖNIKA Året lider mot sitt slut och när jag tittar i backspegeln på 2018 är det framför allt samtal och möten med företagare, politiker och tjänstemän som gjort avtryck. Sneglar lite på min bygghjälm på kontoret och tänker att jag är en brobyggare som har förmånen att sätta rum och arena för dessa möten, som på kort och lång sikt kommer göra skillnad. Det skriver Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

UF-företagande – en växande trend

UNG FÖRETAGSAMHET Hela 858 gymnasieelever i Västernorrland driver UF-företag i år. "UF-företagande är en växande trend bland unga", säger Erik Eriksson, regionchef, Ung Företagsamhet Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Ånges näringsliv tar i hand och siktar uppåt

FÖRETAGSKLIMAT Ett historiskt handslag i Ånge ska sätta fart på företagsklimatet. "Inom tre år ska vi klättra 100 placeringar med hjälp av bättre samverkan", säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson.
NYHET Publicerad:

Lättar dimman?

NÄRINGSPOLITIK Dimman ligger tät. Vilken regering som ska styra landet är för dagen oviss. Vi träffar några av våra folkvalda riksdagsledamöter och lyfter viktiga frågor som oroar oss. Det skriver sju företagare från länet i en insändare.