NYHET19 februari 2024

Välkommen perspektiv­förändring på flyget

Att flyga i tjänsten har kommit att betraktas som kontroversiellt i delar av samhällsdebatten, oavsett om det gäller kommuner eller företag. Trots att flyget är en viktig del av transportsystemet finns en ängslan över att bli utpekad som någon som inte bryr sig om klimatet. Det polariserade debattklimatet har Timrå kommun blivit påminda om.

Foto: Thomas Dutour/Mostphotos

Timrå, som tillsammans med Sundsvalls kommun äger Sundsvall Timrå Airport (Midlanda), har insett att logiken haltat när man valt bort flyget – trots att driften går med underskott och flygplatsen haft få avgångar. Att kommunstyrelsen därför beslutat att kommunens resepolicy ska ändras och tillåta resor med alla trafikslag för kommunanställda och politiker, även flyg, är rationellt.

Transportstyrelsen kartlägger årligen tillgänglighet med flyg i hela landet. För Sverige som helhet försämrades möjligheten att med flyg kunna ta sig till och från olika platser inom landet 2023. Flertalet regionala flygplatser, som ägs av kommuner och regioner, har särskilda utmaningar med underskott och begränsat passagerarunderlag vilket en utredning till regeringen också bekräftat.

I delar av landet har flyglinjer dragits in och försvunnit. Så länge det finns andra fullgoda alternativ, till exempel järnvägsförbindelser, behöver det inte påverka företagsklimatet. Men för ett län som Västernorrland är det svårt att överskatta betydelsen av en pålitlig flygförbindelse för tillgängligheten inrikes och utrikes. Att det går att resa till Timrå med flyg är viktigt för det befintliga näringslivet och en helt grundläggande förutsättning för många av de företag som överväger att investera i länet. Och den enda garanten för att det ska gå att flyga till Sundsvall Timrå Airport är att tillräckligt många väljer att resa med flyget. Det har man förstått i Timrå.

De invändningar kring flygets miljöpåverkan som riktats mot beslutet i Timrås kommunstyrelse känns igen. Men att sluta flyga vore ren signalpolitik. Flyget inom EU ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Den snabba utveckling som sker inom flygindustrin med att ta fram mer miljövänliga flygplan och bränslen kommer på sikt att minska den negativa miljöpåverkan som flyget i dag kritiseras för. Dessutom är det fullt möjligt att redan idag klimatreducera sin flygresa genom att köpa till hållbart flygbränsle (Sustainable Aviation Fuels, SAF).

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist