NYHET29 november 2023

Företagaren om kompetensbristen: ”Politiken gör bevisligen inte tillräckligt”

”Jag skulle kunna anställa chaufförer redan idag, men vi hittar inte rätt folk”. Det menar Madelené Hjelm, VD på familjeföretaget IB Transport, som oroas över bristen på rätt kompetens i transportbranschen.

”Jag skulle kunna anställa chaufförer redan idag, men vi hittar inte rätt folk”, konstaterar Madelené Hjelm, VD på familjeföretaget IB Transport.

Familjeföretaget IB Transport Mälardalen AB startades 2002 i Kolsva utanför Västerås och drivs sedan dess av makarna Madelené och Arnt Hjelm. Det lilla företaget som startade med två budbilar sysselsätter idag drygt 60 personer med verksamhet i Sverige, Norden och hela Europa.

Företaget bedriver verksamhet inom allt från transporter och budservice till lagring och pallsortering. Fungerar inte transporterna så stannar Sverige, menar Madelené.

- Transportbranschen är bokstavligt talat livsviktig för Sverige som land, för medborgarna och för andra företag. Samtidigt som det är ett yrke med stor frihet så är det ett serviceyrke. Gillar man att lösa problem, jobba under eget ansvar, många nya möten med människor och hålla hög service så är yrket som chaufför helt rätt väg att gå.

En av branschens större utmaningar är just tillgången på relevant kompetens, någonting som delas med stora delar av näringslivet. Närmare sju av tio, 67 procent, som har gått ut fordons- och transportprogrammet har jobb inom ett år. Efter tre år är siffran ännu högre. Då har 77 procent av eleverna jobb. Nästan alla får alltså jobb. Trots detta så finns det ett stort behov av kvalificerad personal i branschen, även i Madelenés verksamhet.

- Vi omsätter idag drygt 70 miljoner kronor och sysselsätter ungefär 60 personer, men vi skulle kunna vara fler. Jag skulle gärna anställa ett gäng chaufförer redan idag, men vi hittar helt enkelt inte rätt folk med grundläggande behörighet i tillräckligt hög utsträckning.

Vem vill sätta sig vid skolbänken igen när man redan fått yrkesförarbeviset i handen?

Madelené ser två primära problem som behöver rättas till för att kunna säkerställa rätt kompetens i branschen. Dels behöver dimensioneringen av utbildningarna anpassas efter företagens behov, dels så behöver kursinnehållen anpassas bättre till just nu aktuella krav och regelverk och bli mer anpassningsbar till framtidens snabba utveckling inom branschen.

- Politiken gör bevisligen inte tillräckligt på det här området. Beslutsfattarna måste bli bättre på att samverka och rådgöra med näringslivet för att säkerställa att dimensioneringen av utbildningarna speglar näringslivets behov på framtida kompetens. Vi vill ju att man ska känna till våra behov och förutsättningar, och att utbildningarna dimensioneras och hänger med tidsmässigt efter det.

Dimensioneringen av utbildningar är kritiskt för stora delar av näringslivet, men även den information som kurs- och utbildningsdeltagare får ta del av menar Madelené.

- Många av de sökande till våra lediga tjänster har på pappret gått en relevant utbildning, men saknar trots detta komplett behörighet och är därför inte alltid anställningsbara direkt. Ansvariga för utbildningen måste på ett bättre sätt anpassa den ordinarie utbildningen efter det näringslivet kräver, för vem vill sätta sig vid skolbänken igen när man redan fått yrkesförarbeviset i handen?

Branschens attraktivitet ökar samtidigt i takt med den gröna omställningen, vilket också syns på söktrycket till många av de yrkesutbildningar som finns på området. Flera företag ställer om och elektrifierar fordonsflottan.

- Vi jobbar ständigt för att göra vad vi kan i omställningen. Det är ett långsiktigt arbete som kräver stora investeringskostnader, men idag är samtliga paketbussar eldrivna och vi kommer förstås verka för en fortsatt kundanpassad miljöutveckling framöver.

Efter många samtal med både politiker och skolor så upplever flera aktörer att förändringsarbetet tar för lång tid. Utmaningarna till trots så ser Madelené flera ljusningar, inte minst i takt med att fler och fler kvinnor hittar till branschen vilket skapar en lättare och skönare stämning på arbetsplatsen.

- Jag saknar tempo från beslutsfattarna. Men det är inte bara mörkt. Vi gläds åt ett ökat söktryck på flera yrkesutbildningar de senaste åren och vårt långsiktiga samarbete vi har med skolor och utbildningsföretag ger god avkastning i form av att vi kan anställa nya välutbildade yrkeschaufförer. I många fall har vi haft möjlighet att stärka deras kunskap i och med deras APL hos oss och i vissa fall har de även haft extraarbete innan studenten tas.

Kompetensförsörjning
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist