Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.

Jonas Lehmann

"Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens", säger Jonas Lehmann som driver familjeföretaget AroTech AB.

Foto: Linn Ålund Thorgren
Kristin Lahed

Västmanland har ljust nu lägst investeringstakt i Sverige, konstatera Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv.

Foto: STEFAN TELL
Madelene Hjelm

"För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden", säger Madelene Hjelm som äger och driver IB Transport.

Foto: Linn Ålund Thorgren

Sedan 2013 har vd Jonas Lehmann drivit familjeföretaget AroTech AB i Västerås. Ett bolag som tillverkar kylare, fläktar, ljuddämpningsutrustning samt tillverkar lego. I rådande konjunktur och med avtalsrörelsen vid horisonten svajar framtidstron hos Jonas Lehmann.

– Framtidstron är sådär just nu. Framförallt beror det på konjunkturen som gör att en del av våra stora kunder tvingas stänga skift, sakta ner arbetstakten, och att order blir försenade eller flyttade.

Rådande handelskonflikter och brexit skapar också stor oro då de kan komma att få betydande konsekvenser för företaget.

– Vi jobbar mycket med stål, något som kan påverkas av pågående konflikt mellan USA och Kina. Tillsammans med brexit, ökar risker för ståltullar, då Storbritannien har en stor stålmarknad och många komponenter till vår bransch tillverkas där.

Enligt siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel är företagarna i Västmanland mest negativa inför framtiden, när de får frågan om hur de ser på sin tillväxt de kommande åren. Samtidigt har Västmanland tidigare haft en av Sveriges högsta investeringstakter, tillsammans med Jönköping, men som nu mattas av.

– Nu har vi lägst investeringstakt i Sverige. Tron på att man ska kunna anställa och växa är också väldigt låg, något som inte går i balans med att Västmanland har en av Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv Västmanland.

Madelene Hjelm äger och driver IB Transport, och hon menar att det viktigaste som kan komma av avtalsrörelsen är ökad flexibilitet. Det måste bli mindre riskfyllt att anställa, något som Jonas Lehmann håller med om.

– För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden. Särskilt efter alla utmaningar som utvecklingens hastighet gett oss i alla olika branscher. Att skapa trygga arbetsplatser och stärka företagen är något som borde prioriteras, både för företagaren och sen anställdes skull, säger Madelene Hjelm.

– Industriavtalet är ganska rigit lönemässigt, och där skulle vi önska lite större spelrum. Men det som slår hårdast mot oss är att som ett litet företag blir det svårt när vi saknar flexibilitet i avtalen generellt, säger Jonas Lehmann.

Både Madelene Hjelm och Jonas Lehmann menar att de inte känner igen sig i den polarisering mellan parterna som målas upp i media.

– Vi försöker vara transparenta i företaget och jag upplever det som att det inte längre är samma hårda ton i mötet mellan fack och arbetsgivare som det var när jag började för 25 år sedan. Det är en symbios och vi pratar med varandra, säger Jonas Lehmann.

Industrin i Västmanland står för nära 48 000 jobb, eller omkring 39 procent av hela länets sysselsättning. En sjunkande konjunktur, tillsammans med höga personalkostnader, innebär svårigheter för företagen att kunna fortsätta anställa och investera.

– De senaste åren har det varit svårt att göra de riktigt stora investeringar som företaget behöver göra. För att kunna göra någon typ av vinst har vi fått tighta ihop personalstyrkan.

Samtidigt ser vi signalerna utifrån som gör att vi inte riktigt vågar ta in fler anställda. Vi undrar hela tiden när vi kan göra nya investeringar och rekryteringar.

Samtidigt är kompetensbristen är skriande problem i de flesta branscher, och i konkurrensen med andra länder förlorar Sverige på de höga personalkostnaderna. Något som kan påverkas av avtalsrörelsen och en revidering av LAS.

– Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens, säger Jonas Lehmann.

AroTech har haft ett långt samarbete med Teknikcollege men det är det svårt att få folk att söka de tekniska programmen. Särskilt svårt är det att locka tjejer till industrin. Men Madelene Hjelm ser en ljusning i kompetenskrisen.

– Med det bristande chaufförsläget som råder idag, ser vi ändå en ljusning för våra framtida personalrekryteringar av nyutbildade lastbilschaufförer i åkeribranschen. Idag ser vi en positiv utveckling jämfört med för 2 år sedan, särskilt med att söktrycket på chaufförsutbildningarna har ökat med 80% på 2 år. Fantastiska siffror som vi inte sett på många år!

Enligt Kristin Lahed är det viktigt att få ner nivåerna så att det exportberoende Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land. I samband med detta måste arbetsmarknaden bli mer flexibel och trösklarna in lägre.

– Vi måste växla ner mot tidigare nivåer, och börja prata om hur vi får in personer som står utanför arbetsmarknaden så vi kan säkra vi kompetensbehovet. Man måste kunna pröva människor som inte har all kompetens som krävs och även kunna skicka sina anställda på utbildning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lämna inte landsbygden i sticket

DIGITALISERING Regeringens bredbandsmål för 2020 kommer inte att nås, rapporterar bland annat SVT. Målet var att 95 procent av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Detta misslyckande sätter käppar i hjulet för såväl kommunernas effektivisering och tillväxten på landsbygden.
NYHET Publicerad:

Handeln i Västmanland står inför stora utmaningar

HANDELN I Västmanland arbetar cirka 11 procent av de sysselsatta inom handeln och detaljhandeln omsätter 65 800 kronor per capita i länet, enligt Svensk Handels rapport Handelns betydelse. Branschen är dock stadd i stor förändring och utsatt för allt större internationell konkurrens. Därför blir det allt viktigare att politiker på både kommunal och nationell nivå skapar goda förutsättningar för de svenska handelsföretagen framgent.
NYHET Publicerad:

RUT-avdraget allt populärare i Västmanland

RUT 2019 blev återigen ett nytt rekordår för Rutavdraget. I Västmanland ökade användningen av Rut-avdraget med hela 14 procent jämfört med året innan. Därmed var antalet köpare av Rut-tjänster i länet hela 25 350 under 2019. "Det är mycket positivt att Rut-marknaden stärks i Västmanland, för det bidrar till att underlätta folks vardag och samtidigt öppna upp en ny bransch, där fler kvinnor får möjlighet att driva och utveckla företag", säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen. Här kommer en julklapp i form av fem budskap till Stefan Löfven från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Krångliga miljöprövningar hämmar västmanländska lantbruk

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd där företagen stannar i sin utveckling istället för att expandera, något som skadar Västmanlands län där de gröna näringarna står för 2,5 procent av sysselsättningen.
NYHET Publicerad:

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten skapar otrygghet för Västmanlands företagare

KOMMENTAR De senaste årens dramatiska ökning av grova våldsbrott har orsakat stora nyhetsrubriker. Den lågprioriterade mängdbrottsligheten uppmärksammas inte på samma sätt, trots att den är mycket utbredd, ofta fungerar som inkörsport till tyngre kriminalitet och kostar svenska företag stora belopp.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

KOMMENTAR Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Västmanland och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk att svenska företag och jobb hamnar mitt i upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.