Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.

Jonas Lehmann

"Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens", säger Jonas Lehmann som driver familjeföretaget AroTech AB.

Foto: Linn Ålund Thorgren
Kristin Lahed

Västmanland har ljust nu lägst investeringstakt i Sverige, konstatera Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv.

Foto: STEFAN TELL
Madelene Hjelm

"För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden", säger Madelene Hjelm som äger och driver IB Transport.

Foto: Linn Ålund Thorgren

Sedan 2013 har vd Jonas Lehmann drivit familjeföretaget AroTech AB i Västerås. Ett bolag som tillverkar kylare, fläktar, ljuddämpningsutrustning samt tillverkar lego. I rådande konjunktur och med avtalsrörelsen vid horisonten svajar framtidstron hos Jonas Lehmann.

– Framtidstron är sådär just nu. Framförallt beror det på konjunkturen som gör att en del av våra stora kunder tvingas stänga skift, sakta ner arbetstakten, och att order blir försenade eller flyttade.

Rådande handelskonflikter och brexit skapar också stor oro då de kan komma att få betydande konsekvenser för företaget.

– Vi jobbar mycket med stål, något som kan påverkas av pågående konflikt mellan USA och Kina. Tillsammans med brexit, ökar risker för ståltullar, då Storbritannien har en stor stålmarknad och många komponenter till vår bransch tillverkas där.

Enligt siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel är företagarna i Västmanland mest negativa inför framtiden, när de får frågan om hur de ser på sin tillväxt de kommande åren. Samtidigt har Västmanland tidigare haft en av Sveriges högsta investeringstakter, tillsammans med Jönköping, men som nu mattas av.

– Nu har vi lägst investeringstakt i Sverige. Tron på att man ska kunna anställa och växa är också väldigt låg, något som inte går i balans med att Västmanland har en av Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv Västmanland.

Madelene Hjelm äger och driver IB Transport, och hon menar att det viktigaste som kan komma av avtalsrörelsen är ökad flexibilitet. Det måste bli mindre riskfyllt att anställa, något som Jonas Lehmann håller med om.

– För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden. Särskilt efter alla utmaningar som utvecklingens hastighet gett oss i alla olika branscher. Att skapa trygga arbetsplatser och stärka företagen är något som borde prioriteras, både för företagaren och sen anställdes skull, säger Madelene Hjelm.

– Industriavtalet är ganska rigit lönemässigt, och där skulle vi önska lite större spelrum. Men det som slår hårdast mot oss är att som ett litet företag blir det svårt när vi saknar flexibilitet i avtalen generellt, säger Jonas Lehmann.

Både Madelene Hjelm och Jonas Lehmann menar att de inte känner igen sig i den polarisering mellan parterna som målas upp i media.

– Vi försöker vara transparenta i företaget och jag upplever det som att det inte längre är samma hårda ton i mötet mellan fack och arbetsgivare som det var när jag började för 25 år sedan. Det är en symbios och vi pratar med varandra, säger Jonas Lehmann.

Industrin i Västmanland står för nära 48 000 jobb, eller omkring 39 procent av hela länets sysselsättning. En sjunkande konjunktur, tillsammans med höga personalkostnader, innebär svårigheter för företagen att kunna fortsätta anställa och investera.

– De senaste åren har det varit svårt att göra de riktigt stora investeringar som företaget behöver göra. För att kunna göra någon typ av vinst har vi fått tighta ihop personalstyrkan.

Samtidigt ser vi signalerna utifrån som gör att vi inte riktigt vågar ta in fler anställda. Vi undrar hela tiden när vi kan göra nya investeringar och rekryteringar.

Samtidigt är kompetensbristen är skriande problem i de flesta branscher, och i konkurrensen med andra länder förlorar Sverige på de höga personalkostnaderna. Något som kan påverkas av avtalsrörelsen och en revidering av LAS.

– Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens, säger Jonas Lehmann.

AroTech har haft ett långt samarbete med Teknikcollege men det är det svårt att få folk att söka de tekniska programmen. Särskilt svårt är det att locka tjejer till industrin. Men Madelene Hjelm ser en ljusning i kompetenskrisen.

– Med det bristande chaufförsläget som råder idag, ser vi ändå en ljusning för våra framtida personalrekryteringar av nyutbildade lastbilschaufförer i åkeribranschen. Idag ser vi en positiv utveckling jämfört med för 2 år sedan, särskilt med att söktrycket på chaufförsutbildningarna har ökat med 80% på 2 år. Fantastiska siffror som vi inte sett på många år!

Enligt Kristin Lahed är det viktigt att få ner nivåerna så att det exportberoende Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land. I samband med detta måste arbetsmarknaden bli mer flexibel och trösklarna in lägre.

– Vi måste växla ner mot tidigare nivåer, och börja prata om hur vi får in personer som står utanför arbetsmarknaden så vi kan säkra vi kompetensbehovet. Man måste kunna pröva människor som inte har all kompetens som krävs och även kunna skicka sina anställda på utbildning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Integrationsskulden måste jobbas bort

KRÖNIKA Sverige har fört en misslyckad integrationspolitik. Detta tar sig bland annat uttryck i den dåliga etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Situationen förvärras dessutom av coronakrisen. Därför krävs ett omedelbart omtag i integrationspolitiken och reformer på flera områden.
NYHET Publicerad:

"Ge unga vuxna större möjligheter att karriärväxla"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hallå där, Johan Olsson, samordningsansvarig kompetensförsörjning på branschorganisationen Byggföretagen i Västerås. Ni arbetar bland annat med att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Varför ska man söka sig till er bransch?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar när Northvolt laddar för framtiden

ENERGIFÖRSÖRNING Det svenska industriföretaget Northvolt satsar stort på tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. I Västerås har en stor anläggning för test- och utvecklingsverksamhet byggts upp och redan har många personer rekryterats. Ska Northvolt kunna fortsätta expandera behövs dock politiska satsningar på infrastrukturen, menar företaget.
NYHET Publicerad:

Var tredje företag i länet negativt påverkat av brottslighet

BROTTSLIGHET Problematiken med brottslighet ökar för företagen i Västmanland. 31 procent av företagen uppger nu att deras verksamhet påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med 937 svarande företag i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobben

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 13 115 personer i Västmanlands län antingen blivit arbetslösa eller korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Vi ställer inte in, vi ställer om

KRÖNIKA "Med en hållbar ekonomi har vi också muskler att hantera miljöutmaningar, social utsatthet och andra aspekter av hållbarhetsfrågan. Satsningar på företagsamhet och företagsklimat är således en satsning för ett hållbarare samhälle." Det skriver Kristin Lahed i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta länets ekonomi

DEBATT Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Västmanlands län kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt. Det skriver Kristin Lahed och Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Kungsörsföretag hjälper vården

CORONAKRISEN Många företag landet över upplever just nu stora bekymmer där efterfrågan störtdykt men utgifter förblivit oförändrade. Västmanland är inget undantag, men det finns också företag där verkligheten är en annan. Ronny Berglund, vd på Packing Kungsör AB, har tack vare en snabb omstrukturering av verksamheten istället fått se en ökad omsättning.
NYHET Publicerad:

Varierade betyg på kommunernas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv varje år genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. "De kommuner som presterar bäst i vår undersökning är kommuner som jobbat hårt och aktivt i flera år för att förbättra sitt lokala företagsklimat", säger Kristin Lahed.
NYHET Publicerad:

Recotech tuffar på trots Coronakrisen

CORONAKRISEN Recotech AB i Arboga kämpar likt många andra företag just nu mot en pandemi som både förändrat spelregler och möjigheter för våra svenska företag. Bo Martin Tell, VD, berättar att efter 1,5 års inbromsning hade trenden äntligen börjat vända och företaget fick allt fler ordrar. Då slog krisen till och skapade nya hinder.
NYHET Publicerad:

Tuff start för Fagersta Brukshotells nya ägare

CORONAKRISEN Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen och för Jennifer Troëng Johansson som tillsammans med sin man Robert Troëng Johansson vid årsskiftet tog över Fagersta Brukshotell har starten varit minst sagt turbulent.
NYHET Publicerad:

Västmanlands företag spår en dyster framtid

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 64 procent av företagen i Västmanland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser dyster ut när företagen blickar framåt.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU är vägen framåt

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.