Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.

Jonas Lehmann

"Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens", säger Jonas Lehmann som driver familjeföretaget AroTech AB.

Foto: Linn Ålund Thorgren
Kristin Lahed

Västmanland har ljust nu lägst investeringstakt i Sverige, konstatera Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv.

Foto: STEFAN TELL
Madelene Hjelm

"För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden", säger Madelene Hjelm som äger och driver IB Transport.

Foto: Linn Ålund Thorgren

Sedan 2013 har vd Jonas Lehmann drivit familjeföretaget AroTech AB i Västerås. Ett bolag som tillverkar kylare, fläktar, ljuddämpningsutrustning samt tillverkar lego. I rådande konjunktur och med avtalsrörelsen vid horisonten svajar framtidstron hos Jonas Lehmann.

– Framtidstron är sådär just nu. Framförallt beror det på konjunkturen som gör att en del av våra stora kunder tvingas stänga skift, sakta ner arbetstakten, och att order blir försenade eller flyttade.

Rådande handelskonflikter och brexit skapar också stor oro då de kan komma att få betydande konsekvenser för företaget.

– Vi jobbar mycket med stål, något som kan påverkas av pågående konflikt mellan USA och Kina. Tillsammans med brexit, ökar risker för ståltullar, då Storbritannien har en stor stålmarknad och många komponenter till vår bransch tillverkas där.

Enligt siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel är företagarna i Västmanland mest negativa inför framtiden, när de får frågan om hur de ser på sin tillväxt de kommande åren. Samtidigt har Västmanland tidigare haft en av Sveriges högsta investeringstakter, tillsammans med Jönköping, men som nu mattas av.

– Nu har vi lägst investeringstakt i Sverige. Tron på att man ska kunna anställa och växa är också väldigt låg, något som inte går i balans med att Västmanland har en av Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv Västmanland.

Madelene Hjelm äger och driver IB Transport, och hon menar att det viktigaste som kan komma av avtalsrörelsen är ökad flexibilitet. Det måste bli mindre riskfyllt att anställa, något som Jonas Lehmann håller med om.

– För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden. Särskilt efter alla utmaningar som utvecklingens hastighet gett oss i alla olika branscher. Att skapa trygga arbetsplatser och stärka företagen är något som borde prioriteras, både för företagaren och sen anställdes skull, säger Madelene Hjelm.

– Industriavtalet är ganska rigit lönemässigt, och där skulle vi önska lite större spelrum. Men det som slår hårdast mot oss är att som ett litet företag blir det svårt när vi saknar flexibilitet i avtalen generellt, säger Jonas Lehmann.

Både Madelene Hjelm och Jonas Lehmann menar att de inte känner igen sig i den polarisering mellan parterna som målas upp i media.

– Vi försöker vara transparenta i företaget och jag upplever det som att det inte längre är samma hårda ton i mötet mellan fack och arbetsgivare som det var när jag började för 25 år sedan. Det är en symbios och vi pratar med varandra, säger Jonas Lehmann.

Industrin i Västmanland står för nära 48 000 jobb, eller omkring 39 procent av hela länets sysselsättning. En sjunkande konjunktur, tillsammans med höga personalkostnader, innebär svårigheter för företagen att kunna fortsätta anställa och investera.

– De senaste åren har det varit svårt att göra de riktigt stora investeringar som företaget behöver göra. För att kunna göra någon typ av vinst har vi fått tighta ihop personalstyrkan.

Samtidigt ser vi signalerna utifrån som gör att vi inte riktigt vågar ta in fler anställda. Vi undrar hela tiden när vi kan göra nya investeringar och rekryteringar.

Samtidigt är kompetensbristen är skriande problem i de flesta branscher, och i konkurrensen med andra länder förlorar Sverige på de höga personalkostnaderna. Något som kan påverkas av avtalsrörelsen och en revidering av LAS.

– Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens, säger Jonas Lehmann.

AroTech har haft ett långt samarbete med Teknikcollege men det är det svårt att få folk att söka de tekniska programmen. Särskilt svårt är det att locka tjejer till industrin. Men Madelene Hjelm ser en ljusning i kompetenskrisen.

– Med det bristande chaufförsläget som råder idag, ser vi ändå en ljusning för våra framtida personalrekryteringar av nyutbildade lastbilschaufförer i åkeribranschen. Idag ser vi en positiv utveckling jämfört med för 2 år sedan, särskilt med att söktrycket på chaufförsutbildningarna har ökat med 80% på 2 år. Fantastiska siffror som vi inte sett på många år!

Enligt Kristin Lahed är det viktigt att få ner nivåerna så att det exportberoende Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land. I samband med detta måste arbetsmarknaden bli mer flexibel och trösklarna in lägre.

– Vi måste växla ner mot tidigare nivåer, och börja prata om hur vi får in personer som står utanför arbetsmarknaden så vi kan säkra vi kompetensbehovet. Man måste kunna pröva människor som inte har all kompetens som krävs och även kunna skicka sina anställda på utbildning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ryns skor möter kunder på nya sätt

CORONAKRISEN Sällanvaruhandeln är en av de branscher som drabbats hårdast av Coronakrisen. För Ryns skor i Västerås och Köping har det varit en dramatisk utveckling. ”Hela vår verksamhet har skakats om i grunden”, berättar ägaren Ulf Antman.
NYHET Publicerad:

Surahammars kommun vill hjälpa företagen

KOMMUNER SOM GÖR Surahammars kommun har infört en rad åtgärder för att underlätta för företagen under Corona-krisen. Detta välkomnas av kommunens företagare som bland annat kan få anstånd med avgifter, framskjutna tillsynsbesök och lätt hitta rätt i kontakten med kommunen genom ”en väg in”.
NYHET Publicerad:

Snabbt agerat av flera västmanländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. Nu har många kommuner agerat för att mildra effekterna på näringslivet. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen. Många kommuner visar på en handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge vi befinner oss i", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Slut upp bakom Västmanlands näringsliv!

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Vi tvingas lägga om våra vardagsrutiner, ställa in aktiviteter och begränsa våra sociala liv. Universitet och gymnasier har stängt och bedriver undervisningen på distans. Personalen inom vård och omsorg är hårt belastad och gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Som en följd av viruset, och åtgärderna i syfte att hämma smittspridningen, drabbas också näringslivet och dess medarbetare i Västmanland hårt.
NYHET Publicerad:

Företagen på Erikslund hjälper varandra i krisen

CORONAKRISEN Corona-krisen påverkar landets företag mycket hårt. Över 75 procent av de västmanländska företagen har redan upplevt nedgång i försäljning och i handeln märks effekterna tydligt. Därför går nu företagen på Erikslunds handelsområde i Västerås ihop för att hjälpa varandra genom krisen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Sala stödjer företagen i krisen

CORONAKRISEN Sala kommun var snabba med att vidta åtgärder till stöd för de lokala företagen som drabbats hårt i Corona-krisens spår. Bland annat förlänger kommunens betalningstider, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen. Detta efter dialog med Svenskt Näringsliv och företagare i kommunen. "Vi ser hur näringslivet i vår kommun redan nu drabbas hårt av effekterna av viruset. Det är djupt oroande, och vi i Sala kommun vill göra vad vi kan för att mildra effekten, och åtminstone inte lägga sten på börda för hårt drabbade företagare", säger kommunstyrelsens ordförande, Anders Wigelsbo.
NYHET Publicerad:

Så här kan regionala åtgärder hjälpa länets företag i Coronatider

CORONA Vi lever verkligen i mycket annorlunda och ansträngda tider. Vi på Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19 och vilka konsekvenser det får i företagen. Utöver de nationella åtgärder som nu görs, behövs även åtgärder i kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenserna i detta läge.
NYHET Publicerad:

Coronaviruset påverkar Västmanlands företag

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Hela samhället sluter nu upp i syfte att begränsa smittspridningen och att ge sjukvården bästa möjliga förutsättningar att ta hand om de som insjuknat. Dessa säkerhetsåtgärder är viktiga och bra, men skapar också negativa bieffekter för många företag. Företagen i Västmanland vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Orättvisa förutsättningar för privat drivna verksamheter

VALFRIHET LOV-systemen i kommunerna och vårdvalet i regionerna bygger på att ökad konkurrens skapar högre kvalitet. Det skapar också en större valfrihet för fler människor. Om systemet ska fungera är det dock avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

OSUND KONKURRENS 23 procent av Västmanlandsföretagen upplever osund konkurrens från kommunal verksamhet. Men så måste det inte vara. Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Västmanland behöver fler företagsamma kvinnor

FÖRETAGSAMHETEN I Västmanland är 9,9 procent av befolkningen företagsamma, vilket är lägst andel i landet. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 6,0 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna. "Jag tror och hoppas att fler kvinnor är villiga att ta steget att driva företag, alla vinner på det", säger Madelené Hjelm, ägare av IB Transport i Västerås.
NYHET Publicerad:

Korttidsarbete måste snabbt på plats

KOMMENTAR Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Vi välkomnar förslaget som Svenskt Näringsliv arbetat och drivit på länge. Förslaget stärker Sveriges konkurrenskraft och kan rädda många svenska jobb, men reformen behöver skyndsamt på plats. Företagen kan inte vänta och första augusti kan vara för sent.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar sågverken

ELFÖRSÖRJNING Bristande framtida elförsörjning hotar många företag i Västmanland. Inom den elintensiva sågverksbranschen, som skapar många jobb i bland annat Skinnskatteberg,  Fagersta och Köping, växer oron. Detta efter varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen.
NYHET Publicerad:

Så kan Sveriges kommuner stå pall

KOMMUNKRISEN Det är kris i kommunsverige. Ungefär en tredjedel av alla kommuner gick minus förra året. Stora nedskärningar och skattehöjningar väntas på många håll i landet. Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i Västmanland anser dock att det finns en rad saker som kommunerna kan göra för att förbättra situationen, framför allt att långsiktigt utveckla det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader för små skogsnäringar

AVGIFTER Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid allmän väg, oavsett storlek på virkesupplag. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare. "Det vore mycket olyckligt både ur ett kostnads- och ett administrativt perspektiv om detta blev realiserat, säger Thomas Claesson, ordförande för Mellanskog i Västmanland.