Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.

Jonas Lehmann

"Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens", säger Jonas Lehmann som driver familjeföretaget AroTech AB.

Foto: Linn Ålund Thorgren
Kristin Lahed

Västmanland har ljust nu lägst investeringstakt i Sverige, konstatera Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv.

Foto: STEFAN TELL
Madelene Hjelm

"För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden", säger Madelene Hjelm som äger och driver IB Transport.

Foto: Linn Ålund Thorgren

Sedan 2013 har vd Jonas Lehmann drivit familjeföretaget AroTech AB i Västerås. Ett bolag som tillverkar kylare, fläktar, ljuddämpningsutrustning samt tillverkar lego. I rådande konjunktur och med avtalsrörelsen vid horisonten svajar framtidstron hos Jonas Lehmann.

– Framtidstron är sådär just nu. Framförallt beror det på konjunkturen som gör att en del av våra stora kunder tvingas stänga skift, sakta ner arbetstakten, och att order blir försenade eller flyttade.

Rådande handelskonflikter och brexit skapar också stor oro då de kan komma att få betydande konsekvenser för företaget.

– Vi jobbar mycket med stål, något som kan påverkas av pågående konflikt mellan USA och Kina. Tillsammans med brexit, ökar risker för ståltullar, då Storbritannien har en stor stålmarknad och många komponenter till vår bransch tillverkas där.

Enligt siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel är företagarna i Västmanland mest negativa inför framtiden, när de får frågan om hur de ser på sin tillväxt de kommande åren. Samtidigt har Västmanland tidigare haft en av Sveriges högsta investeringstakter, tillsammans med Jönköping, men som nu mattas av.

– Nu har vi lägst investeringstakt i Sverige. Tron på att man ska kunna anställa och växa är också väldigt låg, något som inte går i balans med att Västmanland har en av Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv Västmanland.

Madelene Hjelm äger och driver IB Transport, och hon menar att det viktigaste som kan komma av avtalsrörelsen är ökad flexibilitet. Det måste bli mindre riskfyllt att anställa, något som Jonas Lehmann håller med om.

– För oss är det flexibilitet och att löneutvecklingen bromsar in så vi får chansen att komma ikapp och stärka upp företagens ekonomi och arbetsmiljö inför framtiden. Särskilt efter alla utmaningar som utvecklingens hastighet gett oss i alla olika branscher. Att skapa trygga arbetsplatser och stärka företagen är något som borde prioriteras, både för företagaren och sen anställdes skull, säger Madelene Hjelm.

– Industriavtalet är ganska rigit lönemässigt, och där skulle vi önska lite större spelrum. Men det som slår hårdast mot oss är att som ett litet företag blir det svårt när vi saknar flexibilitet i avtalen generellt, säger Jonas Lehmann.

Både Madelene Hjelm och Jonas Lehmann menar att de inte känner igen sig i den polarisering mellan parterna som målas upp i media.

– Vi försöker vara transparenta i företaget och jag upplever det som att det inte längre är samma hårda ton i mötet mellan fack och arbetsgivare som det var när jag började för 25 år sedan. Det är en symbios och vi pratar med varandra, säger Jonas Lehmann.

Industrin i Västmanland står för nära 48 000 jobb, eller omkring 39 procent av hela länets sysselsättning. En sjunkande konjunktur, tillsammans med höga personalkostnader, innebär svårigheter för företagen att kunna fortsätta anställa och investera.

– De senaste åren har det varit svårt att göra de riktigt stora investeringar som företaget behöver göra. För att kunna göra någon typ av vinst har vi fått tighta ihop personalstyrkan.

Samtidigt ser vi signalerna utifrån som gör att vi inte riktigt vågar ta in fler anställda. Vi undrar hela tiden när vi kan göra nya investeringar och rekryteringar.

Samtidigt är kompetensbristen är skriande problem i de flesta branscher, och i konkurrensen med andra länder förlorar Sverige på de höga personalkostnaderna. Något som kan påverkas av avtalsrörelsen och en revidering av LAS.

– Kompetensförsörjningen är katastrofal. Vi behöver allt från CNC-operatörer, laseroperatörer och montörer, till industrivant folk, till personer med ekonomisk kompetens, säger Jonas Lehmann.

AroTech har haft ett långt samarbete med Teknikcollege men det är det svårt att få folk att söka de tekniska programmen. Särskilt svårt är det att locka tjejer till industrin. Men Madelene Hjelm ser en ljusning i kompetenskrisen.

– Med det bristande chaufförsläget som råder idag, ser vi ändå en ljusning för våra framtida personalrekryteringar av nyutbildade lastbilschaufförer i åkeribranschen. Idag ser vi en positiv utveckling jämfört med för 2 år sedan, särskilt med att söktrycket på chaufförsutbildningarna har ökat med 80% på 2 år. Fantastiska siffror som vi inte sett på många år!

Enligt Kristin Lahed är det viktigt att få ner nivåerna så att det exportberoende Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land. I samband med detta måste arbetsmarknaden bli mer flexibel och trösklarna in lägre.

– Vi måste växla ner mot tidigare nivåer, och börja prata om hur vi får in personer som står utanför arbetsmarknaden så vi kan säkra vi kompetensbehovet. Man måste kunna pröva människor som inte har all kompetens som krävs och även kunna skicka sina anställda på utbildning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krångliga miljöprövningar hämmar västmanländska lantbruk

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd där företagen stannar i sin utveckling istället för att expandera, något som skadar Västmanlands län där de gröna näringarna står för 2,5 procent av sysselsättningen.
NYHET Publicerad:

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten skapar otrygghet för Västmanlands företagare

KOMMENTAR De senaste årens dramatiska ökning av grova våldsbrott har orsakat stora nyhetsrubriker. Den lågprioriterade mängdbrottsligheten uppmärksammas inte på samma sätt, trots att den är mycket utbredd, ofta fungerar som inkörsport till tyngre kriminalitet och kostar svenska företag stora belopp.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

KOMMENTAR Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Västmanland och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk att svenska företag och jobb hamnar mitt i upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ägarskiften i Västmanland

GENERATIONSSKIFTE Svenska företagare blir äldre, i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när ett generationsskifte ska genomföras. Anders Ydstedt, expert på ägarfrågor, vet vad som krävs för ett lyckat ägarskifte.
NYHET Publicerad:

Frida ska öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västmanland

SKOLNÄTVERK Vi välkomnar Frida Järleskog som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västmanland. Frida kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Prao bra för både elever och arbetsgivare

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Västmanland, men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Västmanlands konkurrenskraft

AVTAL 2020 Under avtalsrörelsen 2020 kommer cirka 500 avtal för 2,8 miljoner löntagare i samtliga samhällssektorer att förhandlas om. Att avtalen blir internationellt konkurrenskraftiga är avgörande för Västmanlands län, som exporterar varor för cirka 42 miljarder årligen och där totalt cirka 40 000 jobb är beroende av utrikeshandel.
NYHET Publicerad:

Tre Västmanlandskommuner bland de 100 bästa

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar, Kungsör och Västerås har bäst företagsklimat i Västmanland. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare har satt betyg på sin kommun. Dessa svar utgör, tillsammans med statistikfaktorer som marknadsförsörjning och andel företagsamma, grund för rankingen.
NYHET Publicerad:

Kungsör sätter företagsklimatet främst

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs kommun stiger i rankingen av lokalt företagsklimat med 106 placeringar, en imponerande klättring som gör dem till den kommun i Västmanlands län som gjort störst förbättring i år. Men ännu är de inte nöjda. ”Målet är att vara bäst” säger Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Dåligt med valfrihet i Västmanland

LOV Lagen om valfrihet har nu funnits i tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Västmanland saknas ännu valfrihet i åtta av tio kommuner samtidigt som den nationella lagstiftningen behöver justeras.
NYHET Publicerad:

Oroande konjunkturläge i Västmanland

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs företagarpanel ger de västmanländska företagen oroande prognoser om det ekonomiska läget. Detta måste både politiker och arbetsmarknadens parter ta till sig och agera på.