NYHET28 september 2022

Kungsörs kommun stärker sin position ytterligare

För det sjätte året i rad visar Svenskt Näringslivs ranking om lokalt företagsklimat att Kungsörs kommun stärker sin position i frågan. På bara sex år har Kungsör ökat 251 placeringar, från plats 286 av 290 till plats 35.

Årets tydligaste trend är att kommuner som idag har ett aktivt och engagerat arbete med att stärka sitt lokala företagsklimat också får avkastning på sina insatser.

”Ett engagerat och långsiktigt arbete med det kommunala företagsklimatet är avgörande för att lyckas”, säger Kristin Lahed.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– I Västmanlands län ser vi tydligt att de kommuner som behöver stärka sitt arbete med att förbättra företagsklimatet som mest också är de som halkar efter i stället går åt fel håll. Det påtalar vikten av ett engagerat och långsiktigt arbete med det kommunala företagsklimatet, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västerås.

Samtidigt ser vi att vissa kommuner i de norra länsdelarna halkar efter i årets ranking med anledning av en skenande kompetensbrist och något försämrad attityd på företagande från lokala politiker.

Den allra största utmaningen för kommunerna i regionen är att hitta rätt kompetens. 8 av 10 kommuner i vår region upplever att möjligheten att hitta rätt kompetens har försämrats det senaste året, och blir därför den enskilt största utmaningen för regionens framtida tillväxt, tillsammans med dagsaktuella utmaningar – exempelvis stigande inflation, energikris och internationell oro som påverkar konsumenternas köpkraft.

Surahammars kommun tar i årets rankning på sig positionen som årets klättrare efter att ha ökat med 26 platser till plats 218 där kommunen de senaste senaste åren tagit en rad viktiga politiska beslut i syfte att förbättra företagsklimatet, vilket bidragit till att Surahammar vänt en negativ trend i Svenskt Näringslivs rankning över kommunernas företagsklimat.

Läs mer om hur andra kommuner i regionen jobbat för att stärka sitt företagsklimat på foretagsklimat.se.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist