NYHET11 november 2022

Västmanlandsföretagen har foten på bromsen

Många av företagen i Västmanlands län har passat på att andas ut efter åren som gått med restriktioner och ekonomisk återhållsamhet. Framöver ser det däremot inte lika ljust ut, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet som drygt 125 företag i Västmanland har svarat på. Den stundande lågkonjunkturen innebär att många företag i Västmanland lägger foten på bromsen för att vara redo för sämre ekonomiska tider – igen.

”Framtiden ser i dagsläget stabil ut för vissa, men är avsevärt mer oroande för den breda massan”, säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Närmare hälften av företagen uppger att deras försäljningsvolym har ökat de senaste 12 månaderna. Starkast är trenden inom industrisektorn, där hela 70% uppger att deras försäljningsvolym har ökat. Under de kommande 12 månaderna uppger däremot var fjärde företagare att de tror att försäljningsvolymerna kommer att minska.

– Vi har under flera kvartal i rad sett en positiv utveckling i regionen, men nu börjar en stor oro breda ut sig hos många av företagen. Ovissheten kring de höga energipriserna, den höga inflationen, ökade materialkostnader och den generellt fallande efterfrågan gör att pressen på företagen ökar – inte minst de mindre bolagen i branscherna som tidigare haft det tufft under coronarestriktionerna, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv Västmanland.

Att företagen har stabila och långsiktiga förutsättningar för investeringar och nyanställningar är grunden till Västmanlands och hela Sveriges tillväxt. När det gäller investeringar sjunker framtidstron för hela riket – men i Västmanlands län sjunker framtidstron oroande särskilt mycket. På frågan om hur företagets investeringar kommer att utvecklas de kommande 12 månaderna så ligger Västmanlands län nästan sist, vilket är ett trendbrott från att tidigare ha haft en starkt positiv syn på kommande investeringar.

Detsamma gäller företagens kommande vilja att rekrytera ny personal, där Västmanland sticker ut i sin tillbakagång – särskilt i relation till jämförelsebara län. De sektorer som tydligast flaggar för ett sämre anställningsläge är handel, besöksnäring och transport där 31% av de svarande företagen gör bedömningen att antalet anställda kommer att vara färre än idag.

Att Västmanland sedan lång tid tillbaka har en i jämförelse med andra regioner hög arbetslöshet och alltför många i utanför arbetsmarknaden gör att utgångsläget för länet är än mer alarmerande.

– Många av företagen i Västmanland, men till viss del också Sverige i stort, har just nu foten på bromsen för att vara redo för sämre ekonomiska tider. Det är i grund och botten ett sundhetstecken att företagen har örat mot marken och förbereder sig – men det är samtidigt en tydlig signal på återigen tuffare tider för näringslivet och ett tecken för vart marknaden är på väg. Framtiden ser i dagsläget stabil ut för vissa, men är avsevärt mer oroande för den breda massan, avslutar Kristin Lahed.

Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist