LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 oktober 2020

”Don’t waste a good crisis”

Coronapandemin har inneburit att många människor förlorat sina jobb, företag har gått i konkurs och de som redan stod längt ifrån arbetsmarknaden står nu ännu längre bort. Att ha ett arbete är mer än pengar i plånboken. Att ha ett arbete ger människor egenmakt, sammanhang och stolthet.

Det är därför centralt för beslutsfattare i Sverige att göra det mindre kostsamt för företag att anställa, för det är företag på den fria marknaden som skapar jobb. Här bör krutet läggas på människor som står längst bort från arbetsmarknaden, exempelvis på unga personer som behöver sitt första jobb. Samtidigt står det klart att långsiktiga reformer som behövdes redan innan krisen, behövs än mer nu. Staten kan inte hålla på konstgjord andning via de enorma ekonomiska stöden till näringslivet på lång sikt. Det behövs beslut här och nu, men framförallt långsiktiga reformer för att minska arbetslösheten och ge människor hopp om framtiden.

Gabriella Toftered
Gabriella Toftered, deltagare i Näringslivsakademin Väst 2020.

Svensk arbetsmarknad hade strukturella problem redan innan pandemin bröt ut, men de problemen har nu förvärrats. De grupper som redan innan krisen stod långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att halka längre ifrån, särskilt som flera branscher där många får sitt första jobb drabbats hårt. Unga är en av grupperna som drabbats värst av Coronakrisen, arbetslösheten bland unga uppgick till 13,5 % den 24 augusti enligt arbetsförmedlingen, att jämföra med 9,2 % bland hela befolkningen. Det är inte konstigt med tanke på att pandemin har slagit hårt mot serviceyrken eller olika typer av säsongsjobb där unga ofta får sitt första jobb. Det behöver därför bli billigare att anställa unga.

Genom att minska arbetsgivaravgifterna för unga, så vågar företagen satsa på ambitiösa, men oerfarna individer. Det första jobbet är så otroligt viktigt för att få in en fot på arbetsmarknaden och därmed kunna försörja sig själv. Staten kan inte sätta upp stora kostnader för företagen som står i vägen för unga att få sitt första jobb, framförallt i inte när vi är inne i en pandemi som riskerar att hålla unga människor utanför arbetsmarknaden och segmentera utanförskap.

 Nu är hög tid att genomföra långsiktiga förändringar som kan hjälpa till att återstarta Sverige och ge människor hopp om en bättre morgondag.

Don’t waste a good crisis. I kris verkar många vända sig till den stora staten för att lösa problemen, inte minst när det gäller jobbskapande. Staten kan hjälpa till med att bidra till att skapa förutsättningar för företagande, men det är inte politiker som skapar jobben. Därför är det angeläget politiken förbättrar spelreglerna på arbetsmarknaden. Långsiktiga reformer på arbetsmarknaden som behövdes redan innan krisen, är än mer angelägna att få på plats nu.

Arbetsrätten behöver förändras så fler kan komma in på den svenska arbetsmarknaden, det måste bli enklare att få sitt första jobb. Arbetsförmedlingen bör reformeras så myndigheten är inriktad på att hjälpa människor som har svårast att få jobb, som unga nyanlända och människor som stått långe utanför arbetsmarknaden. Vi behöver en bredd skattereform som innebär sänkta skatter på jobb och företagande. Det ska löna sig att stiga upp på morgonen och gå till jobbet, och det ska löna sig att ta risk, starta företag och våga anställa.

Svensk arbetsmarknad har länge haft strukturella problem där vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att inte kunna känna oberoende, att inte kunna försörja sig själv skapar hopplöshet och utanförskap. Det här utanförskapet har aktualiserats och förvärrats under pandemin. Nu är hög tid att genomföra långsiktiga förändringar som kan hjälpa till att återstarta Sverige och ge människor hopp om en bättre morgondag.

Gabriella Toftered

Återstarta Sverige
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist