NYHET27 mars 2022

Företagen efterfrågar en tydlig roll i civilförsvaret

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och företagare som ingår i Näringslivets säkerhetsdelegation (NSD) arrangerade Svenskt Näringsliv rundabordssamtal på tema krisberedskap och näringslivets roll i totalförsvaret.

 ”I ICA-sfären har vi under de senaste åren lånat varor och personal av varandra, men på ett större plan vet vi inte hur vi ska agera och hjälpa till om en liknande situation som vi ser i Ukraina skulle uppstå i Sverige”, säger Jörgen Kjerstensson, ICA Kvantum Bäckebol.Foto: Svenskt Näringsliv
Axel Josefson, kommunstyrelseordförande Göteborgs stad
Foto: Privat

Det som händer i omvärlden väcker många frågor. Allt från personalförsörjning och leveranskedjor till cyberattacker, från el och kommunikationer till skyddsrum och evakueringsplaner.

- Vi ser till exempel att trygga och billiga leveranser, som tidigare har varit styrkan i den svenska marknadsekonomi, nu slås ut. Företag som inte haft en back up har behövt tänka om rejält, säger Axel Josefson, kommunstyrelseordförande Göteborgs stad.

Det är tydligt att kriser gör en påmind och uppmärksam på hur vi kan och bör arbeta förebyggande. Tittar vi tillbaka på de senaste åren med pandemin i fokus, är det uppenbart att Sveriges näringsliv faktiskt är en helt central del av vårt totalförsvar. Inte bara formellt, utan framför allt i praktiken. Näringslivet spelade en stor roll i att hålla i gång flöden av förnödenheter, transporter etc.

Jörgen Kjerstensson, ägare ICA Kvantum Bäckebol.
Foto: ICA Bäckebol

- I ICA-sfären har vi under de senaste åren lånat varor och personal av varandra, men på ett större plan vet vi inte hur vi ska agera och hjälpa till om en liknande situation som vi ser i Ukraina skulle uppstå i Sverige, säger Jörgen Kjerstensson, ägare ICA Kvantum Bäckebol.

Nu efterfrågar företagen en övergripande plan om hur och på vilket sätt de kan vara en del av det svenska civilförsvaret.

- Detta var ett viktigt samtal. Vi har lång väg att gå för att nå den allmänna beredskapsnivå vi hade under kalla kriget, men samtidigt ser hoten och utmaningarna annorlunda ut idag, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv.

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götalands län.
Foto: Ernst Henry Photography

Men till dess att vi har en tydlig plan finns det några saker vi kan göra:

  • Se över vår egen verksamhets beredskap och identifiera kritiska parametrar
  • Etablera goda lokala samarbeten mellan företag och även med myndigheter
  • Vara redo att agera på lite information (hellre en gång för mycket)
  • Och byt lösenord!

Det behövs information och styrning för att leda viljan till rätt handling. Vi behöver alla hjälpas åt och samarbeta.

Kriget i Ukraina
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist