NYHET10 augusti 2022

Glöm inte potthålen i infrastrukturdebatten

I dagsläget ger västsvenska företag infrastrukturen knappt godkänt. Samtidigt handlar infrastrukturdebatten mer om nya och storslagna satsningar än faktumet att Sveriges befintliga infrastruktur är eftersatt.

Foto: Peter Bertholdsson & Canva

När Svenskt Näringsliv frågar västsvenska företag hur de upplever befintlig infrastruktur uppger hälften att brister påverkar företagets in- och utleveranser av varor negativt. De största problemen för företagen är köer, potthål, spår, sprickbildningar och andra fysiska brister på vägarna.

Givetvis är det mer än välkommet med nyinvesteringar, men dessa satsningar löser tyvärr inte kapacitetsbristen på många av våra befintliga järnvägar och vägar.

När företagen får betygsätta infrastrukturen i sin kommun visar det sig dessutom att endast 7 av Västra Götalands 49 kommuner får betyget bra.

Regeringen kom nyligen med en ny infrastrukturplan som de beskriver som den största satsningen någonsin. Problemet är bara att man i planen väljer att satsa mer på nyinvesteringar än på underhåll av den befintliga infrastrukturen, vilket är företagens verkliga problem.

Enligt nuvarande plan kommer underhållsskulden - alltså den kostnad för att återställa infrastrukturen till en acceptabel nivå - att växa från 70 till 136 miljarder kronor kommande tolv år. Att fokusera på nyinvesteringar gör att Sverige kommer bygga på sin redan höga underhållsskuld ännu mer och att dagens problem fortsätter att försämras.

Bristande underhåll är ett stort bekymmer för företagen då det leder till större kostnader och ökar olycksrisken. Företagare vittnar bland annat om hur åtgärder som att sänka hastigheten på vägarna införs istället för att reparera dem, vilket leder till längre körsträckor och omvägar vid leveranser. Många uppger även att problemen gör det svårare att rekrytera arbetskraft. Detta eftersom förbindelserna att ta sig till jobbet ibland är obefintliga om man inte har bil, men även för att längre körsträckor också innebär högre drivmedelskostnader.

Givetvis är det mer än välkommet med nyinvesteringar, men dessa satsningar löser tyvärr inte kapacitetsbristen på många av våra befintliga järnvägar och vägar.

Den nya prioriteringen kommer att slå mot företagen och det är dags att regeringen istället uppvärderar behovet av att åtgärda landets potthål. För ett mer konkurrenskraftigt företagsklimat. 

Jessica Tengeland
Näringspolitisk rådgivare

InfrastrukturLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist