Carola Lemne och APM Terminals vd Henrik Kristensen i Göteborgs hamn
Foto: Thomas Johansson/TT

Nyligen besökte Carola Lemne Göteborgs hamn för att bland annat prata med APM Terminals vd Henrik Kristensen om konflikterna med Hamnarbetarförbundet. Konflikterna orsakar stora problem för svenska företag.

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

NYHET Publicerad

KONFLIKT Konflikten i Göteborgs hamn drabbar hela det svenska näringslivet och många företagare blir lidande ekonomiskt. När Carola Lemne och Transportföretagens vd Mattias Dahl träffade västsvenska företagare på ett möte i hamnen blev bilden ännu tydligare. ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen.

Mattias Dahl

Transportföretagens vd Mattias Dahl

Foto: Thomas Johansson/TT
Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

Foto: Thomas Johansson/TT

– Det här är svårt för oss. Men det är mycket mycket värre för svensk industri, sa Henrik Kristensen vid mötet.

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått i 45 år. Allt sedan Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet och LO 1972 har konflikthotet funnits i hamnen. APM Terminals, som tog över containerterminalen 2012, efter att Göteborgs stad valt att hyra ut hamnen, har de senaste åren fått känna av problemen. Trots att arbetsgivaren har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och därmed har köpt sig fredsplikt har strejker, blockader och maskningar varit ständigt återkommande genom Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Henrik Kristensen berättade om hur konflikterna i hamnen har tvingat APM Terminals att gå på 30 procent av sin kapacitet. I längden drabbar den svenska företag, svensk industri och svensk samhällsekonomi. Han fick medhåll av Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Hamnarnas problem är Sveriges problem, sa han.

– Hamnen genomgår just nu en stor omställning. Den digitalisering som industrin gjorde för 20 år sedan gör vi i hamnen nu. Det är inte alla som gillar det och det finns en romantiserad bild av hur hamnarbete ska gå till. Men om vi ska bli den bästa hamnoperatören i Skandinavien, vilket är vårt mål, behöver vi engagerade medarbetare som kan ta sig an många olika arbetsuppgifter, sa Henrik Kristensen.

Stora kostnader för samhället

I takt med att APM Terminals har tvingats dra ner på sin kapacitet blir resvägarna längre för alla containrar. Det innebär att leveranser försenas, att mer gods kör på vägar, vilket är dåligt ur klimatsynpunkt, och att svenska företag förlorar ekonomiskt eftersom de tvingas betala för de längre resvägarna.

– Varje gång en container lastas om i onödan i en annan hamn, kostar den 3 000–4 000 kronor extra. Bara den kostnaden innebär 3–4 miljarder kronor per år för svenska företag, sa Henrik Kristensen.

– Sverige är under press. Är det oro i hamnen så seglar båtarna på Århus eller Gdansk istället, fortsatte Henrik Kristensen.

– Det här är en katastrof för Sverige, menade en företagare på plats på mötet.

Hamn4an har ställt många olika krav om allt från skyddsorganisation till vilka truckar som arbetsgivaren ska köpa in och vilka tv-kanaler som ska finnas i pausutrymmen. Men trots att företaget och medlarna vid upprepade tillfällen har gått dem till mötes på de flesta punkter som rör kollektivavtalsfrågor, har de ändå tackat nej till alla erbjudanden om kollektivavtal. I somras gav medlarna upp.

”I snart sex månader har vi med olika intensitet försökt identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Såsom tvisten initialt presenterats av Hamn 4an (sic!) går den idag knappast, att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta allt! Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor m.m. ja hela hamnens verksamhet”, skrev medlarna i sin rapport från juli 2017.

Vill inte ha fredsplikt

– Det här handlar inte om tv-kanaler. Det handlar om att Hamn4an inte vill sälja sin fredsplikt. De har blivit erbjudna kollektivavtal som de säger sig vilja ha, men tackar ändå nej. På 45 år har de inte ingått ett enda avtal, sa Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Det här är ett maktmissbruk och det är nog väldigt många som inte förstår hur stor påverkan det har. Om inte Volvo kan producera sina bilar, så är det ett problem, menade en livsmedelsföretagare på mötet i hamnen.

Henrik Kristensen berättade om den danska modellen, där det efter medling går att vända sig till en så kallad förlikningsman.

– Om inte två parter kan komma överens, trots medlingsförsök, så går förlikningsmannen helt enkelt in och beslutar vad som ska ske, berättade han.

Utredning tar för lång tid

I våras tillsatte regeringen en utredning för att se över konfliktreglerna. Bakgrunden var just konflikten i Göteborgs hamn.

– Men det vi kan se just nu med konflikten i Göteborgs hamn, är ett väldigt besvärligt läge i och med att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson då till TT.

Nu har regeringen meddelat att utredningen ska vara klar i slutet av maj 2018. Det innebär att en lagstiftning kan vara på plats som tidigast årsskiftet 2018/2019. Det menar både Henrik Kristensen och Mattias Dahl är alldeles för lång tid.

– Det finns inga objektivt sakliga skäl för att utredningen ska behöva ta så lång tid. Det är en liten ändring i lagen, sa Mattias Dahl som menade att utredningen borde ta på sin höjd en månad.

”Skrik ut!”

Carola Lemne berättade om hur hon vid upprepade tillfällen pratat om problemen med statsminister Stefan Löfven.

– Men det tar hårdare om ni som företagare engagerar er och vågar tala om hur konflikten berör, sa hon och uppmanade företagarna på plats att själva ta kontakt med politiker.

– Orka engagera er. Skrik ut!, avslutade Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varselvärsting

ARBETSMARKNAD Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011–2017, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Konflikten i Göteborgs hamn är ett hot mot kollektivavtalsmodellen", säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.