Carola Lemne och APM Terminals vd Henrik Kristensen i Göteborgs hamn
Foto: Thomas Johansson/TT

Nyligen besökte Carola Lemne Göteborgs hamn för att bland annat prata med APM Terminals vd Henrik Kristensen om konflikterna med Hamnarbetarförbundet. Konflikterna orsakar stora problem för svenska företag.

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

NYHET Publicerad

KONFLIKT Konflikten i Göteborgs hamn drabbar hela det svenska näringslivet och många företagare blir lidande ekonomiskt. När Carola Lemne och Transportföretagens vd Mattias Dahl träffade västsvenska företagare på ett möte i hamnen blev bilden ännu tydligare. ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen.

Mattias Dahl

Transportföretagens vd Mattias Dahl

Foto: Thomas Johansson/TT
Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

Foto: Thomas Johansson/TT

– Det här är svårt för oss. Men det är mycket mycket värre för svensk industri, sa Henrik Kristensen vid mötet.

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått i 45 år. Allt sedan Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet och LO 1972 har konflikthotet funnits i hamnen. APM Terminals, som tog över containerterminalen 2012, efter att Göteborgs stad valt att hyra ut hamnen, har de senaste åren fått känna av problemen. Trots att arbetsgivaren har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och därmed har köpt sig fredsplikt har strejker, blockader och maskningar varit ständigt återkommande genom Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Henrik Kristensen berättade om hur konflikterna i hamnen har tvingat APM Terminals att gå på 30 procent av sin kapacitet. I längden drabbar den svenska företag, svensk industri och svensk samhällsekonomi. Han fick medhåll av Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Hamnarnas problem är Sveriges problem, sa han.

– Hamnen genomgår just nu en stor omställning. Den digitalisering som industrin gjorde för 20 år sedan gör vi i hamnen nu. Det är inte alla som gillar det och det finns en romantiserad bild av hur hamnarbete ska gå till. Men om vi ska bli den bästa hamnoperatören i Skandinavien, vilket är vårt mål, behöver vi engagerade medarbetare som kan ta sig an många olika arbetsuppgifter, sa Henrik Kristensen.

Stora kostnader för samhället

I takt med att APM Terminals har tvingats dra ner på sin kapacitet blir resvägarna längre för alla containrar. Det innebär att leveranser försenas, att mer gods kör på vägar, vilket är dåligt ur klimatsynpunkt, och att svenska företag förlorar ekonomiskt eftersom de tvingas betala för de längre resvägarna.

– Varje gång en container lastas om i onödan i en annan hamn, kostar den 3 000–4 000 kronor extra. Bara den kostnaden innebär 3–4 miljarder kronor per år för svenska företag, sa Henrik Kristensen.

– Sverige är under press. Är det oro i hamnen så seglar båtarna på Århus eller Gdansk istället, fortsatte Henrik Kristensen.

– Det här är en katastrof för Sverige, menade en företagare på plats på mötet.

Hamn4an har ställt många olika krav om allt från skyddsorganisation till vilka truckar som arbetsgivaren ska köpa in och vilka tv-kanaler som ska finnas i pausutrymmen. Men trots att företaget och medlarna vid upprepade tillfällen har gått dem till mötes på de flesta punkter som rör kollektivavtalsfrågor, har de ändå tackat nej till alla erbjudanden om kollektivavtal. I somras gav medlarna upp.

”I snart sex månader har vi med olika intensitet försökt identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Såsom tvisten initialt presenterats av Hamn 4an (sic!) går den idag knappast, att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta allt! Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor m.m. ja hela hamnens verksamhet”, skrev medlarna i sin rapport från juli 2017.

Vill inte ha fredsplikt

– Det här handlar inte om tv-kanaler. Det handlar om att Hamn4an inte vill sälja sin fredsplikt. De har blivit erbjudna kollektivavtal som de säger sig vilja ha, men tackar ändå nej. På 45 år har de inte ingått ett enda avtal, sa Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Det här är ett maktmissbruk och det är nog väldigt många som inte förstår hur stor påverkan det har. Om inte Volvo kan producera sina bilar, så är det ett problem, menade en livsmedelsföretagare på mötet i hamnen.

Henrik Kristensen berättade om den danska modellen, där det efter medling går att vända sig till en så kallad förlikningsman.

– Om inte två parter kan komma överens, trots medlingsförsök, så går förlikningsmannen helt enkelt in och beslutar vad som ska ske, berättade han.

Utredning tar för lång tid

I våras tillsatte regeringen en utredning för att se över konfliktreglerna. Bakgrunden var just konflikten i Göteborgs hamn.

– Men det vi kan se just nu med konflikten i Göteborgs hamn, är ett väldigt besvärligt läge i och med att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson då till TT.

Nu har regeringen meddelat att utredningen ska vara klar i slutet av maj 2018. Det innebär att en lagstiftning kan vara på plats som tidigast årsskiftet 2018/2019. Det menar både Henrik Kristensen och Mattias Dahl är alldeles för lång tid.

– Det finns inga objektivt sakliga skäl för att utredningen ska behöva ta så lång tid. Det är en liten ändring i lagen, sa Mattias Dahl som menade att utredningen borde ta på sin höjd en månad.

”Skrik ut!”

Carola Lemne berättade om hur hon vid upprepade tillfällen pratat om problemen med statsminister Stefan Löfven.

– Men det tar hårdare om ni som företagare engagerar er och vågar tala om hur konflikten berör, sa hon och uppmanade företagarna på plats att själva ta kontakt med politiker.

– Orka engagera er. Skrik ut!, avslutade Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.