Carola Lemne och APM Terminals vd Henrik Kristensen i Göteborgs hamn
Foto: Thomas Johansson/TT

Nyligen besökte Carola Lemne Göteborgs hamn för att bland annat prata med APM Terminals vd Henrik Kristensen om konflikterna med Hamnarbetarförbundet. Konflikterna orsakar stora problem för svenska företag.

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

NYHET Publicerad

KONFLIKT Konflikten i Göteborgs hamn drabbar hela det svenska näringslivet och många företagare blir lidande ekonomiskt. När Carola Lemne och Transportföretagens vd Mattias Dahl träffade västsvenska företagare på ett möte i hamnen blev bilden ännu tydligare. ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen.

Mattias Dahl

Transportföretagens vd Mattias Dahl

Foto: Thomas Johansson/TT
Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

Foto: Thomas Johansson/TT

– Det här är svårt för oss. Men det är mycket mycket värre för svensk industri, sa Henrik Kristensen vid mötet.

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått i 45 år. Allt sedan Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet och LO 1972 har konflikthotet funnits i hamnen. APM Terminals, som tog över containerterminalen 2012, efter att Göteborgs stad valt att hyra ut hamnen, har de senaste åren fått känna av problemen. Trots att arbetsgivaren har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och därmed har köpt sig fredsplikt har strejker, blockader och maskningar varit ständigt återkommande genom Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Henrik Kristensen berättade om hur konflikterna i hamnen har tvingat APM Terminals att gå på 30 procent av sin kapacitet. I längden drabbar den svenska företag, svensk industri och svensk samhällsekonomi. Han fick medhåll av Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Hamnarnas problem är Sveriges problem, sa han.

– Hamnen genomgår just nu en stor omställning. Den digitalisering som industrin gjorde för 20 år sedan gör vi i hamnen nu. Det är inte alla som gillar det och det finns en romantiserad bild av hur hamnarbete ska gå till. Men om vi ska bli den bästa hamnoperatören i Skandinavien, vilket är vårt mål, behöver vi engagerade medarbetare som kan ta sig an många olika arbetsuppgifter, sa Henrik Kristensen.

Stora kostnader för samhället

I takt med att APM Terminals har tvingats dra ner på sin kapacitet blir resvägarna längre för alla containrar. Det innebär att leveranser försenas, att mer gods kör på vägar, vilket är dåligt ur klimatsynpunkt, och att svenska företag förlorar ekonomiskt eftersom de tvingas betala för de längre resvägarna.

– Varje gång en container lastas om i onödan i en annan hamn, kostar den 3 000–4 000 kronor extra. Bara den kostnaden innebär 3–4 miljarder kronor per år för svenska företag, sa Henrik Kristensen.

– Sverige är under press. Är det oro i hamnen så seglar båtarna på Århus eller Gdansk istället, fortsatte Henrik Kristensen.

– Det här är en katastrof för Sverige, menade en företagare på plats på mötet.

Hamn4an har ställt många olika krav om allt från skyddsorganisation till vilka truckar som arbetsgivaren ska köpa in och vilka tv-kanaler som ska finnas i pausutrymmen. Men trots att företaget och medlarna vid upprepade tillfällen har gått dem till mötes på de flesta punkter som rör kollektivavtalsfrågor, har de ändå tackat nej till alla erbjudanden om kollektivavtal. I somras gav medlarna upp.

”I snart sex månader har vi med olika intensitet försökt identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Såsom tvisten initialt presenterats av Hamn 4an (sic!) går den idag knappast, att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta allt! Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor m.m. ja hela hamnens verksamhet”, skrev medlarna i sin rapport från juli 2017.

Vill inte ha fredsplikt

– Det här handlar inte om tv-kanaler. Det handlar om att Hamn4an inte vill sälja sin fredsplikt. De har blivit erbjudna kollektivavtal som de säger sig vilja ha, men tackar ändå nej. På 45 år har de inte ingått ett enda avtal, sa Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Det här är ett maktmissbruk och det är nog väldigt många som inte förstår hur stor påverkan det har. Om inte Volvo kan producera sina bilar, så är det ett problem, menade en livsmedelsföretagare på mötet i hamnen.

Henrik Kristensen berättade om den danska modellen, där det efter medling går att vända sig till en så kallad förlikningsman.

– Om inte två parter kan komma överens, trots medlingsförsök, så går förlikningsmannen helt enkelt in och beslutar vad som ska ske, berättade han.

Utredning tar för lång tid

I våras tillsatte regeringen en utredning för att se över konfliktreglerna. Bakgrunden var just konflikten i Göteborgs hamn.

– Men det vi kan se just nu med konflikten i Göteborgs hamn, är ett väldigt besvärligt läge i och med att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson då till TT.

Nu har regeringen meddelat att utredningen ska vara klar i slutet av maj 2018. Det innebär att en lagstiftning kan vara på plats som tidigast årsskiftet 2018/2019. Det menar både Henrik Kristensen och Mattias Dahl är alldeles för lång tid.

– Det finns inga objektivt sakliga skäl för att utredningen ska behöva ta så lång tid. Det är en liten ändring i lagen, sa Mattias Dahl som menade att utredningen borde ta på sin höjd en månad.

”Skrik ut!”

Carola Lemne berättade om hur hon vid upprepade tillfällen pratat om problemen med statsminister Stefan Löfven.

– Men det tar hårdare om ni som företagare engagerar er och vågar tala om hur konflikten berör, sa hon och uppmanade företagarna på plats att själva ta kontakt med politiker.

– Orka engagera er. Skrik ut!, avslutade Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet stod för flest varsel

GÖTEBORGS HAMN Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

2017 – konfliktfyllt år trots få konfliktdagar

KONFLIKTREGLERNA Avtalsrörelseåret 2017 kom att präglas av många varsel om stridsåtgärder vid sidan av avtalsförhandlingarna. Hamnarbetarförbundet varslade frekvent, dels i konflikten i Göteborgs hamn, dels till stöd för utländska hamnarbetare. "Det är välkommet att förändringar av reglerna på detta område nu på allvar diskuteras", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega drabbat av flest stridsåtgärder

ARBETSMARKNAD Almega är den arbetsgivarorganisation som drabbades av flest varsel i förbundsavtalstvister 2017. Stefan Koskinen, förbundsdirektör och arbetsgivarpolitiskt ansvarig inom Almega, menar att samtliga varsel handlade om att utmana det lönenormerande märket.
NYHET Publicerad:

Statssekreteraren: ”Hamnarbetarna har förstått att vi menar allvar”

ARBETSMARKNAD Statssekreterare Irene Wennemo är tydlig med att konflikten i Göteborgs hamn måste få ett slut. ”Det finns ju ingen annan än hamnarbetarna som tycker att den här situationen är lyckad”, sa hon vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Weihe: Dags att sluta hymla om Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN Det är dags att beskriva vad hamnkonflikten i Göteborg faktiskt handlar om, enligt Anders Weihe, vd för TEKO. Hamnarbetarförbundet har inga fackliga syften och vill inte teckna kollektivavtal utan vill alltid kunna gå i strejk i vilken fråga som helst, säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Ny universitetsstudie om hamnkonflikten

GRANSKNING Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska göra en opartisk studie av hamnkonfliktens effekter. Resultaten presenteras under 2019.
NYHET Publicerad:

Regeringen hänvisar till stridsåtgärdsutredningen

KONFLIKT Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att hamnkonflikten i Göteborg inte är ett isolerat problem till Västsverige, och att den hotar jobb och konkurrenskraft. Men när det gäller att få ny lagstiftning på plats hänvisar hon till den pågående stridsåtgärdsutredningen.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

KONFLIKT Hamnarbetarförbundet stod för flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017, visar en kartläggning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Många konfliktvarsel under 2017

KONFLIKT Årets avtalsrörelse innebar många fackliga varsel om stridsåtgärder. Det vanligaste syftet var att driva igenom låglönesatsningar enligt LO:s insamlingsmodell, vilka skulle leda till högre löneökningar än inom den lönenormerande industrin. Ofta kom varslen i ett tidigt skede. "Våra tillåtande konfliktregler försämrar kvaliteten i förhandlingarna och i avtalsinnehållet", konstaterar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Byggnads döms betala skadestånd för olaglig blockad

DOM Tingsrätten dömer fackförbundet Byggnads att betala skadestånd till entreprenören Henrik Gustavsson efter att ha utsatt hans företag för en olaglig blockad.
NYHET Publicerad:

Konflikten i hamnen långt ifrån över

HAMNKONFLIKTEN Konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn är inte över. Trots att inga formella stridsåtgärder pågår är läget inte lugnt. Enligt Transportföretagens vd Mattias Dahl försvårar Hamnarbetarförbundet verksamheten i hamnen, skriver Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Allianspartierna vill förändra konfliktreglerna

KONFLIKTREGLER Inför en proportionalitetsprincip och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Efter höstens partistämmor och motionsperiod står det klart att samtliga allianspartier förespråkar förändrade konfliktregler inför valåret 2018. 
NYHET Publicerad:

Riksdagsledamöter vill se förändrade konfliktregler

ARBETSMARKNAD Förhindra stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal, inför en proportionalitetsprincip och förbjud stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda. Under den allmänna motionstiden ställde flera enskilda riksdagsledamöter krav på förändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Vanligt med konfliktvarsel mot företag med kollektivavtal

ARBETSMARKNAD En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, på uppdrag av regeringen.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten slår mot klädjättarna

HAMNKONFLIKTEN Nu väljer även klädföretagen Lindex, H&M och Kappahl att berätta om hur de drabbas av konflikterna i Göteborgs hamn. "Vi behöver stabilitet och pålitlighet."
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Medlarna ger upp – ser ingen lösning på hamnkonflikten

MEDLING Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten – 140 anställda får lämna APM Terminals

HAMNKONFLIKTEN Strax före midsommar lade containerhamnsföretaget APM Terminals ett varsel som omfattade 160 medarbetare. Den 15 augusti stod det klart att företaget tvingas att säga upp 140 anställda.