NYHET16 oktober 2023

Kompetenskrisen är uppenbar i den skakiga konjunkturen

Företagen gör allt för att behålla sin personal och det är positivt om lågkonjunkturen blir kortvarig. Men om Riksbanken fortsätter höja räntan kan det vända fort. I många branscher där företagen håller kvar sin personal är marginalerna små och ett mer pressat läge kan tvinga fram uppsägningar.

Foto: Canva & Ernst Henry Photography AB

Nedgången i konjunkturen är ett faktum, framtiden är oviss och det bekymrar mig. I vår senaste konjunkturundersökning spår företagen i Västra Götaland minskad försäljning och minskade investeringar under det kommande året. Fler företag ser även risk för att behöva minska sin personalstyrka nästa år. Varslen har ökat och osäkerheten inför framtiden är tydlig.

Vart fjärde västsvenskt företag uppger dessutom att de för tillfället har fler anställda än vad verksamheten på kort sikt behöver. Min tolkning av detta är att många företag inte vågar säga upp personal, kanske med erfarenheter från pandemin. De som då skalade ner personalstyrkan hade allvarliga problem att hitta personal när det vände. Det blev dyrt att nyrekrytera och väldigt svårt att hitta rätt kompetens. En del företag tar alltså förluster på kort sikt för att försöka säkra personalstyrkan på längre sikt. Detta belyser ett genomgående problem för många företag, svårigheten att rekrytera.

Kompetenskrisen är ett långsiktigt strukturellt problem som förstärks av den mer akuta ekonomiska situationen.
Rudolf Antoni
Regionchef Västra Götaland

Hela 7 av 10 företag i Västra Götaland uppger att de haft svårigheter att rekrytera personal. Kompetensbristen är alltså så illa att många företag hellre går med förlust än att säga upp personal de egentligen inte behöver. Misslyckade rekryteringsförsök kan bero på många olika saker, men ofta är brist på relevant kompetens för det egna företaget som är kärnan till problemet. En tredjedel av företagen i Västra Götaland uppger att de tycker att kompetensförsörjningen i sin kommun fungerar dåligt. Utbudet på arbetsmarknaden är inte tillräckligt bra för att möta företagens behov.

Förra veckan höll jag tillsammans med en rad andra aktörer en heldag hos landshövdingen på residenset under rubriken ”Hur knäcker vi kompetenskrisen”. Uppslutningen var mycket god, från såväl ledande politiker i regionen som organisationer. Vi var där med en handfull företagare för att ge arbetsgivarperspektiv på frågeställningen. Dagen gav en bred samsyn kring problemet. Företag hittar inte den kompetens de behöver samtidigt som 112 000 människor i arbetsför ålder i Västra Götaland inte arbetar. Det som också blev tydligt var att det finns mängder med resurser och goda initiativ, kanske för många. Antagligen är det för spretigt och svårt att navigera för såväl arbetsgivare som arbetssökande. Tillsammans med regionen, länsstyrelsen, kommunerna och myndigheter kommer vi sannolikt långt om vi alla drar åt samma håll och fokuserar våra insatser där de ger bäst effekt.

Kompetenskrisen är ett långsiktigt strukturellt problem som förstärks av den mer akuta ekonomiska situationen. De företag som idag behåller mer personal än de behöver hoppas att lågkonjunkturen blir kortvarig. Om inte Riksbanken sansar sig och istället fortsätter höja räntan kommer de som gjort allt för att behålla sina medarbetare till slut tvingas att säga upp personal. Då riskerar lågkonjunkturen att bli djupare och mer långvarig än vad den behöver bli. Jag hoppas vi kan vända utvecklingen här och nu.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelenKompetensförsörjning
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist