NYHET8 februari 2024

Seminarium och rapportsläpp om järnvägens framtid

Svenskt Näringsliv Västra Götaland bjöd in till ett seminarium tillsammans med Omtag Svensk Järnväg, ett initiativ av SJ AB, där rapporten Järnvägslyftet presenterades. Under seminariet diskuterade järnvägens framtid, av en panel med lokala politiker och företagsrepresentanter från Volvo Cars, Astra Zeneca och Göteborgs Hamn var på plats.

Aldrig tidigare har det rullat så många tåg som det idag gör i Sverige och antal tågkilometer ökar för både godstransport och privatpersoner. Många förlitar sig på att järnvägen fungerar som den ska. Men dagens problem och komplikationer får stora konsekvenser, inte minst för näringslivet.

Niklas Kilberg, Public Affairs Manager på Volvo Cars, berättade om konsekvenserna en eftersatt järnväg får för deras verksamhet.

- Varje fel som uppstår, signalfel eller växelfel innebär merkostnader och att det tar längre tid för oss att komma fram med godset. I flera fall har vi fått lasta om på långtradare och i värsta fall kan det innebära att vi får stänga fabriken på grund av att vi inte får in godset, så det handlar om enorma kostnader, sade Niklas Kilberg.

I rapporten Järnvägslyftet presenteras “40 quick fixes”, alltså snabba åtgärder för att förebygga problem som riskerar att uppstå i framtiden. Poängen med dessa åtgärder är att det inte rör sig om några enorma investeringar, som annars ofta är ett skäl till att avstå investeringar i järnvägen. För att ta några exempel från rapporten så nämns bland annat införandet av längre tåg, införskaffande av modern teknik, se över järnvägsväxlar, koncentrera underhåll och reinvesteringar till de stråk som är mest trafikerade samt bättre framförhållning vad gäller underhållsarbeten.

Per Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och strategisk infrastruktur på SJ, berättade att investeringar i syfte att upprätthålla funktionalitet inte är tillräckligt och att det riskerar att straffa oss i framtiden. Han poängterar också att politiken är i behov av en ny vision gällande järnvägen.

- Järnvägen får inte bli en begränsning. Under en längre tid har det varit för dåligt med investeringar och förslag på reformer som inte realiserats. De planer som finns är försiktiga kring formuleringarna och arbetet kring järnvägsfrågor är defensivt. Det saknas vision, vilken roll järnvägen ska spela och hur den behöver fungera för att kunna möta behoven, sade Per Helgesson.

Per Tenggren (S), förste vice ordförande Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Madeleine Jonsson (MP), ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden och Peter Hermansson (M), ledamot i Miljö- och regionutvecklingsnämnden var eniga om den svenska järnvägens oersättliga funktion. Det var för det mesta en samstämmig panel när behovet av breda politiska överenskommelser över mandatperioder och högre prioritering av järnvägen diskuterades. Men Peter Hermansson betonar att väljarna inte alltid belönar den långsiktiga politiken.

- Det är viktigt att få med sig den breda opinionen för att driva sådana här stora frågor. Ingen regering får tillräckligt mycket stöd för att driva järnvägsfrågan ensam. Järnvägens betydelse anpassas efter den mediala uppmärksamheten så det är bra att den kommer högre upp på dagordningen nu, konstaterade Peter Hermansson.

Sammantaget från mötet var bilden att järnvägen är i behov av reformer, investeringar och en ny vision för att kunna möta framtidens behov och utmaningar.

Text: Linus Lörstad

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist