NYHET18 mars 2024

Välbesökt heldag för västsvenska upphandlare

Svenskt Näringsliv bjöd i förra veckan in till en heldag på tema inköp och upphandling. Ett fyrtiotal upphandlingschefer och upphandlare var på plats för en heldag fylld av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Totalt fanns representanter från 16 olika kommuner i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län på plats med en gemensam inköpsvolym på över 50 miljarder.

- Vi tycker det är jätteroligt att detta initiativ är uppskattat av deltagarna. Syftet med upphandlingsdagen är att bidra till bättre inköpsprocesser för alla. Där kommunerna blir en mer attraktiv kund, men också där fler företag vill vara med och lämna anbud och konkurrera om uppdragen. För en effektiv inköpsprocess är inte bara bra för företagen som vill lägga anbud, utan även för den kommunala ekonomin. Varje insparad skattekrona är betydelsefull för kommuninvånarna, säger Kristian Ryberg regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv berättade om Svenskt Näringslivs syn på frågorna och för att presentera nyheter inom upphandling, både på nationell och EU-nivå. På scen fanns även upphandlare från Göteborgs Stad, Marks kommun och Falkenbergs kommun för att berätta om deras arbetssätt och tänk kring inköp.

Ann-Heléne Klasson, inköps- och upphandlingschef på Falkenbergs kommun berättade om kommunens arbete med marknadsdialog och tillsammanstänk. Med extra betoning av dialog som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i deras fall. Martin Bertilsson, inköpschef på Marks kommun presenterade kommunens strategier för nöjdare företag. Även här betonades dialog, men tyckte även på att vara tillgänglig och underlätta för företag att lägga anbud snarare än att försvåra en process.

Anita Olofsson Enquist och Johan Davidsson från inköps- och upphandlingsförvaltningen på Göteborgs Stad pratade om hur kommunen jobbar med avtalsuppföljning. Robin Kubista, Business Development Manager på EFFSO var även på plats berättade om hur kommuner kan påbörja sitt arbete med kategoristyrning.

Offentlig upphandling
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist