NYHET21 februari 2020

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Industrins arbetsgivare har lagt ett bud på 1,4 procents löneökningar. Det syftar till att stärka företagen när de tävlar mot företag i andra länder, vilket är en förutsättning för att företagen ska kunna växa och anställa fler.

Fackens krav är i realiteten trefaldigt större och mer ändå i flera branscher. Vilka är det som får ta smällen om facken driver igenom sina krav? Jo, inte minst alla de som inte har ett jobb. Nyanlända och de som har svårast att få jobb hamnar allt längre från arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig och forma ett självständigt liv.

De fackliga kraven inför avtalsrörelsen 2020 motsvarar enligt Svenskt Näringslivs beräkning en kostnadsökning på cirka 4 procent. Det befintliga avtalet är på 2,2 procent.

Framförallt fördyras ett stort antal jobb kraftigt inom sektorerna handel, hotell & restaurang samt bemanning.

– Det slår väldigt hårt på specifika branscher som anställer unga människor och nyanlända, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Höjs kostnaden på det sätt LO vill, ja då kommer man att driva upp prislappen för den här typen av grupper. Och då ökar risken för att fler människor inte kommer i arbete, menar Mattias Dahl.

Svensk Näringslivs beräkningar pekar på att kraven innebär en årlig kostnadsökning för:

  • Hotell & restaurang, Visita, på 4,5 procent
  • Bemanningsföretag, Kompetensföretagen, på 5,0 procent
  • Handeln, Svensk Handel, på 4,2 procent.

De ”extra” lönekostnaderna som fackets krav skulle innebära motsvarar totalt för näringslivet en extra kostnad på drygt 33 mdr, jämfört med befintlig avtalsnivå. Detta motsvarar drygt 60 000 jobb.

Inom branscherna handel, hotell och restaurang och bemanning finns dessutom idag 101 000 ungdomsjobb med lägre krav på utbildning och erfarenhet. Dessa jobb är känsliga för kostnadsökningar. Höjs tröskeln för att anställa avsevärt kan det leda till att jobben försvinner.

Avtalsrörelse och förhandlingAvtalsrörelsen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist