NYHET1 februari 2017

Flytta inte premiepensionskapitalet!

Svenskt Näringsliv säger nej till förslaget om att individernas sparade kapital inom premiepensionen ska kunna tvångsflyttas till statliga AP-fonden. Förslaget ska komma tillrätta med något som inte är ett problem, och riskerar istället att skapa stora förtroendeproblem i pensionssystemet.

Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert.
Foto: Nicklas Mattsson

Den statliga utredningen ”Fokus premiepension” föreslår att alla som gjort ett aktivt val för sin premiepension regelbundet – vart sjunde år – ska tillfrågas om de verkligen vill ha det gjorda valet, ett så kallat utvärderingsval. Om vi då inte väljer att byta till ett annat fondalternativ eller gör ett nytt val av samma alternativ så kommer hela det uppsamlade kapital att flyttas över till den statliga AP-fonden AP7 och det alternativ som är ”icke-val”, det vill säga till för dem som inte gör något aktivt val. Inte nog med det – även framtida pensionspremier hamnar i AP7.

Svenskt Näringsliv menar att utredningen tar till fel åtgärder när den föreslår att de, som engagerat sig i premiepensionen, inte ska få ha kvar sitt gjorda val, utan i stället flyttas över till ett alternativ som de valt att inte ha. Vi vet av egen erfarenhet att sådana här tvångsmässiga förflyttningar skapar mycket irritation hos spararna. När vi ändrade vår pensionsplan Avtalspension SAF-LO och efter upphandling endast erbjöd ett begränsat antal försäkringsgivare (10 stycken) gjorde vi ett obligatoriskt omval. Trots att detta endast berörde framtida premier så blev reaktionerna starka och vi har därefter jobbat för att individerna istället ska påminnas på ett bra sätt om de möjligheter de har att välja.

Det är bättre om det fortsatta arbetet i Pensionsgruppen riktar in sig på hur det ska gå till att få alla, som inte gjort något eget val av sparalternativ i premiepensionen, att göra det. Hellre det än att ställa till det för dem som har engagerat sig. Det finns, i det stora utbud som erbjuds inom premiepensionen, till exempel många alternativ som anpassar sig till åldern och där man kan anpassa sin risknivå på ett helt annat sätt än i det statliga alternativet AP7.

En annan erfarenhet som Svenskt Näringsliv fått, när vi arbetat med tjänstepensionsplanerna ITP och Avtalspension SAF-LO, är att intresset för att välja förvaltare av sin pension ökar med åldern. Även utredningen har observerat att de nytillkommande, det vill säga de riktigt unga, inte är så intresserade av att ta ställning till pensionsfrågor, men att intresset ökar snabbt efter ett tiotal år i systemet. Aktiviteten och intresset ökar naturligt inte bara på grund av ökad ålder, utan även av det faktum att det blir mer pengar på premiepensionskontot. Det är då viktigt att informationen till de sparande, det vill säga alla som arbetar i Sverige, ständigt förbättras så att det blir lättare att ta ställning till hur man vill ha sina pengar placerade. Här är Svenskt Näringsliv överens med utredningen om att det är viktigt att ta hjälp av den tekniska utveckling som hela tiden sker.

En annan olycklig konsekvens av förslaget om utvärderingsval skulle bli att AP7 skulle växa enormt. Utredningen beräknar att mellan 100 och 380 miljarder kronor kommer att omplaceras från placeringar på fondtorget till icke-valet AP7 (av utredningen kallat Förvalet). Det innebär en fördubbling av kapitalet i AP7, vilket sannolikt inte skulle vara bra ur avkastningssynpunkt. Denna kapitalansamling skulle också leda till en maktkoncentration som skulle kunna få politiker att vilja utnyttja/styra kapitalet utifrån politiska syften istället för att se till att de ger så bra pensioner som möjligt. Vi har sett många exempel på sådana försök tidigare och Svenskt Näringsliv menar att även denna risk är skäl nog att inte gå vidare med idéen om utvärderingsval.

Avtalsrörelse och förhandlingSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist