NYHET27 maj 2020

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.

"Vi människor är uppfinningsrika och anpassningsbara. Nu jobbar många hemifrån och digitala möten har fått ett uppsving. Mycket går förvånansvärt bra men det är ändå en undantagslösning", säger Mattias Dahl.Foto: Sören Andersson

Arbetsmarknaden kommer att se helt annorlunda ut när pandemin har blåst över. Det konstaterar Mattias Dahl, vice vd. Men hur den förändras är ännu svårt att säga.

– Eftersom vi inte vet än vart själva sjukdomsförloppet är på väg blir följderna för arbetsmarknaden oförutsägbara. Det beror på hur covid-19 går att hantera medicinskt.

Om det lättar i höst kommer vi att kunna se tillbaka på corona som en speciell händelse som varade under några månader men som reparerade sig ganska snabbt.

– Ju färre åtgärder som behöver vidtas i samhället desto mindre blir påverkan på ekonomin. Men det är en allvarlig situation som vi måste ha stor respekt för.

Men med tanke på hur beroende Sverige är av import och export kan det bli problematiskt för ekonomin om det dröjer innan världen öppnar, påpekar han.

– För att kunna upprätthålla det välstånd som vi är vana vid måste vi kunna handla med andra länder. Världen måste fungera, men det gör den inte just nu.

Hela samhället är i någon form av undantagstillstånd, konstaterar han. Många företag och anställda tvingas jobba på ett helt annat sätt än tidigare och i de flesta fall går det bra.

– Vi människor är uppfinningsrika och anpassningsbara. Nu jobbar många hemifrån och digitala möten har fått ett uppsving. Mycket går förvånansvärt bra men det är ändå en undantagslösning. Så här går det inte att ha det i längden utan att det får konsekvenser.

Sverige har som många andra länder haft högkonjunktur under lång tid och i stort sett i alla branscher har upplevt kompetensbrist. Samtidigt har utbildningssystemet inte levererat tillräckligt med ny kompetens inom vissa områden.

Men nu när mycket på företagen handlar om överlevnad läggs kompetensförsörjningsfrågan lite åt sidan, åtminstone tillfälligt.

– Till exempel har det i restaurangbranschen länge varit svårt att hitta kockar men det problemet utgår nu när nästan ingen går ut på restaurang. När vi förhoppningsvis kan återgå till en normalitet har vi ändå kvar grundproblemet.

När det gäller arbetsmarknadsfrågor sätter corona framför allt ljuset på nödvändiga förändringar inom arbetsrätt och omställning, enligt Mattias Dahl.

– Det måste till ett nytt uppdaterat regelverk för arbetsrätt som är anpassat till dagens situation. På så sätt får fler företag den kompetens de vill ha och de kan behålla och utveckla sin personal.

Ett regelverk som drar till sig företagande och entreprenörskap skulle få fler svenskar och personer i andra länder att vilja etablera företag i Sverige, vilket är ett måste för att fortsätta vara ett rikt land, menar han. Bland annat handlar det om LAS och reglerna för omställning men det räcker inte att ändra enskilda delar, anser han.

– Vi behöver en bred överenskommelse mellan fack och arbetsgivare för att öka tryggheten för företag och anställda, och för att bli bättre på omställning.

Han vill inte kommentera avtalsrörelsen med annat än han anser att det var rimligt att den sköts upp.

– När förhandlingarna återupptas i oktober hoppas vi återgå till den normala ordningen som innebär ett givande och ett tagande. Basmodellen är att arbetsgivare och fack inom industrin går först för att enas om en löneökningstakt som är rimlig för Sverige.

Att digitala möten har fått ett snabbt uppsving är en av många förändringar som corona för med sig.

– Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt. Det som annars hade tagit tio år händer på ett år när det gäller digitaliseringen men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder.

Mattias Dahl tycker att Teams och Zoom är ”toppen” men saknar samtidigt kroppsspråket och att kunna se de han kommunicerar med i ögonen.

– Även om vi använder digitala möten mer framöver tror jag också att vi kommer att värdesätta fysiska möten mer. Vi upptäcker hur mycket vi saknar att umgås med andra människor och inser att det inte bara är orden som betyder något.

Corona och covid-19LönebildningCoronaLönesättningLönebildningAvtalsrörelsen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist