NYHET23 januari 2019

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, och Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.Foto: TT + Sören Andersson
Santhe Dahl, koncernchef på VIDA

– Vi håller på att analysera konsekvenserna just nu. Och det gör även alla företag som drabbas av konflikten, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Det är svårt att få en samlad bild, konstaterar han. Konsekvenserna påverkas av hur länge konflikten håller på. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen och på olika sätt aviserat att det kan komma fler varsel framöver.

– Men helt klart är att konflikten kommer att drabba svenska företag hårt och snabbt, säger Mattias Dahl.

Han lyfter fram skogsindustrin som särskilt drabbad. Det är en industri som just nu rustar extra hårt för en eventuell hård brexit. Och det är en exportindustri som är kraftigt beroende av att hamnarna fungerar.

– Att Hamnarbetarförbundet i det läget framför allt plockar ut hamnar som jobbar mot skogsindustrin är ju otroligt allvarligt, säger Mattias Dahl.

Santhe Dahl, koncernchef på VIDA, som bland annat driver nio sågverk, bekräftar problemen. Enligt honom är den pågående hamnkonflikten ”extra olycklig” just för att företagen förbereder sig på vad som kommer att hända med marknaden i Storbritannien vid brexit.

– En av våra stora exportmarknader är just Storbritannien och vi har försökt förbereda oss på vad brexit kommer att innebära för vår export till den marknaden, såsom att fylla på lagren extra. Att konflikten kommer nu och stoppar upp det arbetet är väldigt olyckligt, säger han.

– I dagsläget drabbas vi främst i Karlshamns hamn och vi har under åren försökt sprida ut vilka hamnar vi använder för att minska risken att drabbas. Nu kommer vi framöver att försöka använda oss av andra hamnar istället. Vi kan inte sitta och vänta på att den här konflikten löser sig. Vi har kunder som vi måste leverera till.

Att transportrutter ändras vid hamnkonflikter har tidigare visat sig få förödande miljökonsekvenser. En undersökning från Damvad Analytics visade till exempel att hamnkonflikten i Göteborg orsakade 70 000 ton extra koldioxidutsläpp bara år 2017, för att gods fick transporteras längre sträckor på vägar.

Santhe Dahl konstaterar att konsekvenserna drabbar flera led.

– Vi har varit skonade från konflikter generellt i Sverige på grund av att vi har ett bra samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men konflikter som denna ställer till det för oss. Vi blir drabbade som tredje part och våra kunder som fjärde part. Det är olyckligt, säger han.

Även skogsindustrikoncernen Stora Enso får problem. Presschefen Carl Norell berättar att de successivt har flyttat sin containertrafik från containerminalen i Göteborgs hamn till andra hamnar, på grund av den konflikt som tidigare pågick där. Men de använder fortfarande roro-terminalen.

– Det som kommer att ske nu är att roro-terminalen påverkas, vilket riskerar att försena våra leveranser, säger han.

Han berättar att de transporterar ungefär 600 000 ton gods om året via den terminalen.

– Men det är för tidigt att göra en bedömning om hur mycket den här strejken kommer att påverka oss. Vi kommer naturligtvis, i den mån vi kan, vidta logistiska åtgärder för att minimera påverkan.

Carl Norell är orolig för de långsiktiga konsekvenserna av hamnkonflikten.

– Den kan riskera att skada förtroendet för Sverige som handelsplats.

Även vice vd Peter Jeppsson oroar sig för konsekvenserna av den nu pågående konflikten.

– Den här konflikten får oproportionerliga effekter och slår över hela landet. Enligt vår uppfattning är den ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, säger han.

I början av sommaren presenterade Svenskt Näringsliv, tillsammans med LO, Saco och TCO ett lagförslag för förändrade konfliktregler. Förslaget innebär att företag som omfattas av kollektivavtal, det vill säga till exempel de svenska hamnarna, ska kunna räkna med att fredsplikt råder.

– Att Hamnarbetarförbundet nu återigen går ut i konflikt, trots att de har blivit erbjudna det de har begärt, gör det allt mer angeläget att få den nya lagstiftningen på plats så snart som möjligt, säger Peter Jeppsson.

Avtalsrörelse och förhandlingKonfliktreglernaStrejkrättHamnkonflikten i Göteborgs HamnKonflikten i Göteborgs hamnkollektivavtal
Skriven avStina BengtssonFrida NygrenAna Cristina Hernández
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist