NYHET27 maj 2020

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.

"Om alla sjuksköterskor rent hypotetiskt skulle få 1 000 kr mer i månaden, som ett slags coronaplåster, så får de ju ingenting sedan under många år. Det är heller inte lyckat", säger LO:s Torbjörn Johansson.Foto: Anders Wiklund/TT

På kort sikt har många av de bekymmer som fanns på arbetsmarknaden före corona försvunnit. Då kretsade mycket kring kompetensbristen och hur man skulle få fler att flytta, vidareutbilda sig och lära upp sig till nya jobb. Det gällde att rusta människor för att snabbt kunna komma in på arbetsmarknaden.

Trots att det bara har gått två månader känns det som länge sedan, konstaterar Torbjörn Johansson. Nu handlar det i stället om att rädda företag som är livskraftiga på lång sikt men som för tillfället har ett akut behov av hjälp.

– Det är ett helt annat fokus – allt som är livskraftigt ska räddas. Permitteringslösningar och annat skapas för att snabbt lyfta av företagen kostnader. Annars kan de dö vilken sekund som helst.

Han förklarar att fack och arbetsgivare har en stor samsyn kring hur viktigt det är att rädda så många företag och jobb som möjligt inför framtiden.

– Säkerligen finns det de som undrar varför LO ska vara med och ”rädda kapitalismen”. Men vi måste se till att så mycket som möjligt av det som är bärkraftigt överlever. Företag som går i konkurs får svårt att resa sig igen. Vi kan inte rädda allt men det gäller att rädda det som räddas kan.

Han är övertygad om att coronakrisen kommer att förändra arbetsmarknaden men exakt hur är för tidigt att säga. En långvarig massarbetslöshet skulle påverka arbetsmarknaden kraftfullt men vänder det fort kan arbetsmarknaden i gengäld återhämta sig snabbt. Det beror på vilka nivåer det hamnar på, konstaterar han.

– I USA ligger arbetslöshetsnivån på runt 20 procent och biter det sig fast där, i västvärldens ekonomiska motor, påverkar det såklart efterfrågan och hur världsekonomin mår. Även om Sverige hittills klarat sig bättre än många andra länder kan vi påverkas desto mer längre fram.

Ett område som i och med corona får större betydelse än tidigare för LO är frågan om allmän visstidsanställning.

– Där har vi på LO blivit stärkta i vår tes att det behövs ett bättre skydd, i form av en starkare anknytning till arbetsmarknaden men också ett starkare samhällskontrakt.

Det tjänar både arbetstagare, arbetsgivare och samhälle på. Den som inte har ett fast jobb hamnar lätt mellan stolarna i socialförsäkringssystemet, konstaterar Torbjörn Johansson.

– Löntagare och arbetsgivare får ökad trygghet samtidigt som kostnaderna för samhället hålls på en vettig nivå. Till syvende och sist sitter vi i samma båt.

Parterna behöver även prata ihop sig om ett nytt sätt att förhålla sig till arbetsmarknaden på längre sikt för att klara av kommande kriser.

– Det är ju inte sista gången som vi upplever en kris. Hittar vi ett sätt att värnar varandra lite mer, ömsesidigt både företag och anställda, kan vi klara sådana här smällar bättre.

När det gäller lönebildningen kommer LO med största sannolikhet att hålla fast vid sin tidigare linje om att ställa lönekrav som ligger på en mellannivå utifrån konjunkturrensad statistik, förklarar han. De löneglidningstendenser som fanns på vissa håll på arbetsmarknaden före corona tror han inte kommer att påverka lönerörelsen.

– Vissa grupper som har haft konjunkturen i ryggen har kunnat få ut lite extra. Men allt sådant kommer att mattas av.

Även om enstaka grupper, exempelvis inom vården, kan dra nytta lönemässigt av sina ansträngningar i samband med corona tror han att det på längre sikt klingar av och återgår till det normala.

– Situationen är extrem och frågar man fler grupper om de nu borde få ett större lönelyft räcker alla upp handen. Men det fungerar inte att ha en sådan löneutveckling. Det finns många andra parametrar som också spelar roll – det finns krafter och motkrafter.

Marknaden påverkar löneutvecklingen hela tiden vilket innebär att lönerna brukar balanseras och följas åt.

– Om alla sjuksköterskor rent hypotetiskt skulle få 1 000 kr mer i månaden, som ett slags coronaplåster, så får de ju ingenting sedan under många år. Det är heller inte lyckat. Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt.

Det gäller att hitta en vettig balans, konstaterar Torbjörn Johansson.

– Det fungerar inte att lösa saker på så kort sikt. Lösningarna måste vara långsiktigt hållbara. Därmed inte sagt att de är enkla att åstadkomma…

LO fortsätter att trycka på för att staten ska bidra till ökad tillväxt på olika sätt så att ekonomin kan dra igång snabbt när det är dags för återhämtning. Men fokus ligger även kvar på tidigare frågor.

– Vi vill att folk ska ha vettigt betalt och att de inte blir sjuka på jobbet. Där ändrar vi oss inte så mycket. Arbetslinjen är fortsatt viktig – att folk jobbar och skapar välstånd i samhället.

LönebildningFramtidens arbetsmarknadLönebildningCoronaLönesättningAvtalsrörelsen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist