NYHET27 maj 2020

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.

Martin Wästfelt på Unionen hoppas att ett permanent system för korttidsarbete äntligen etableras.

Många av Unionens medlemmar jobbar i den exportberoende och internationellt konkurrensutsatta sektorn som drabbas hårt av corona trots Sveriges mer försiktiga nedstängning. Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef är orolig för att det kan leda till protektionism och stängda gränser.

– Det är avgörande för oss som liten nation att våra exportföretag kan jobba internationellt och vara framgångsrika utanför Sverige och Norden. Vi vill att våra medlemmar ska utvecklas och med tiden göra uppgifter med allt högre förädlingsvärde.

Även om globaliseringens baksidor diskuteras livligare nu så har den varit bra för Sverige och Unionens medlemmar. Både för de som jobbar i internationella företag men också för de som indirekt har glädje av den stora tjänstemarknad som uppstår kring exportföretagen. Framgångsrika företag leder i sin tur till att skattepengar kommer in till den svenska välfärden.

– Det får vi inte tappa bort. Därför behöver vi försvara och förklara varför det är så viktigt med internationell handel. Det gynnar tillväxt och utveckling – som i längden skapar utrymme för reallöner.

Än tycker han att det är för tidigt att på djupet utvärdera hur arbetsmarknaden kommer att förändras på grund av corona. Unionen är fortfarande mitt uppe i att hantera mängder av förhandlingar om korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar.

En positiv effekt hoppas han dock blir att ett permanent system för korttidsarbete etableras.

– Den här gången hade vi inte regelverk på plats men tack vare att det fanns i byrålådan kunde det sparkas igång ganska snabbt även om det var lite stök. Med facit i hand är det såklart bättre att ha systemen på plats.

Unionen har drivit frågan om ett system för korttidsarbete i tio år, sedan finanskrisen då det visade sig att många andra länder i Västeuropa hade det. Men inte Sverige.

– Det skapar bristande konkurrensneutralitet vilket gör att investeringar riskerar att hamna i andra länder. Dessutom riskerar det att slå sönder verksamheter som inte kan övervintra.

Nu gäller det att förvalta erfarenheterna från corona för att bygga ett stabilt system för framtida kriser, konstaterar han.

– Det är viktigt att det inte bara blir en engångsföreteelse. Förhoppningsvis kommer det inte lika kraftiga pandemier men det lär uppstå svåra situationer igen.

Även om korttidspermitteringar hjälper företag i krisen så ökar arbetslösheten, till och med snabbare än under både 90-talskrisen och finanskrisen. Enligt Martin Wästfelt beror det på att fler idag är tidsbegränsat anställda, egenföretagare, eller jobbar på korta kontrakt. 10 000 av förbundets medlemmar är idag egenföretagare.

– Så länge allt går bra tänker man kanske inte på att skyddet är ganska tunt för den här gruppen. De var först med att bli av med sina uppdrag.

Unionen fortsätter att driva att visstidsanställda i större utsträckning ska omfattas av arbetsmarknadens system och avtal, bland annat arbetslöshetsförsäkringar och stöd för kompetensutveckling och omställning.

– Men när något som det här händer blir svagheterna tydligare och därmed blir vissa frågor än mer angelägna att ta itu med.

Även om de som arbetar inom välfärden just nu drar ett tungt lass är det viktigt att påminna sig om exportindustrins stora betydelse för den höga levnadsstandard som Sverige har, påpekar Martin Wästfelt.

– För att hålla ihop lönebildningen måste lönerna sättas i den sektorn. Det är grundläggande och får inte rubbas på grund av en oro för corona.

För närvarande är Unionens fokus att tillsammans med parterna skapa stabilitet och långsiktighet på arbetsmarknaden för att ge medlemmarna så mycket trygghet som det går.

– Det känns helt rätt att skjuta upp avtalsrörelsen. Vi behöver vara ödmjuka. Trots allt är vi bara två månader in i den här situationen.

LönebildningFramtidens arbetsmarknadLönebildningCoronaLönesättningAvtalsrörelsen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist