NYHET17 maj 2017

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.

"Vår bransch har varit en viktig del i integrationen av många nyanlända som genom att jobba hos oss lyckats skapa sig en första egen försörjning. Det är positiva sysselsättningsmöjligheter och vägar till arbete som nu ödeläggs", säger Jeanette Holm.

Jeanette Holm skapade sitt företag som ett direkt resultat av Rut-avdragets införande. Hon bildade Nannynu 2007, samma år som rut-reformen sjösattes. Företaget erbjuder barnpassning, hämtning och lämning från förskola. Det var en efterfrågad tjänst och företaget växte snabbt bland Stockholmsfamiljer. Antalet anställda barnvakter har vuxit till runt 1 000 personer.

Men sedan regeringen Löfven tillträdde har Nannunu och många andra företag i både Rut- och Rot-branschen fått dra åt tumskruvarna rejält, menar Jeanette Holm.

– Försämringarna av Rot- och Rut- avdragen ledde till stort kaos i vår bransch. Hösten 2015 gick alla kunder till byggföretagen och ville ha sina renoveringar gjorda innan försämringarna trädde i kraft. Därmed tog utrymmet för rut också slut och vi tappade enormt mycket försäljning.

En dubbelstöt för rut-branschen

Ett tufft år följde för Nannynu. Även om kundinflödet var stort så blev snittfakturan lägre och lägre. De uppsägningar de behövde göra hösten 2015 har inte kunnat återanställas. Dessutom höjdes arbetsgivaravgifterna för ungdomar samma period.

– De båda lagändringarna blev en ”dubbelstöt” för vår bransch. Det blev dyrare att anställa och dessutom fick kunderna mindre avdragsmöjligheter. Hade vi behållit de tidigare reglerna oförändrade så hade vi varit minst 30 procent större i dag. Våra planer att växa organiskt med befintlig verksamhet har tyvärr tillintetgjorts, säger Jeanette Holm.

Uppköp möjlighet att växa

Men Nannynu vill fortsätta växa. Även om antalet kunder inte minskade efter Rut-försämringen så blev faktureringen på varje kund väsentligt lägre – eftersom summan att göra avdrag för tar slut snabbare än tidigare för kunderna. Att växa med befintlig kundkrets skulle därför bli svårt, eftersom kunderna begränsar sina inköp till sitt sänkta Rut-avdrag.

Därför finns det bara ett sätt att öka omsättningen, genom att öka kundkretsen. Därför förvärvade företaget nyligen branschens näst största bolag, Nannyakuten. De ser uppköpet av ett konkurrerande bolag som ett sätt att effektivt utöka sitt kundregister och därmed öka volymerna.

– Nannyakuten tog kontakt med oss när vi annonserade om förvärv. Genom uppköpet utökar vi antalet Rut-avdragsberättigade kunder och därmed vår omsättning. De ökade volymerna är viktiga då marginalen på varje kund har blivit lägre, säger Jeanette Holm.

Tvingad till omställningar

Men det är inte bara Nannynu som drabbas av Rut-försämringarna. De medför också flera andra allvarliga effekter på sysselsättningen och samhällsekonomin. Stängda vägar in till arbetsmarknaden är en av dem. En ökad svart marknad i branschen är ytterligare en effekt. Försämringar för jämställdheten är en tredje.

– Jag och mina branschkollegor kan vittna om tydliga tecken på att svartjobben inom vår bransch ökar. Många barnvakter har fått förfrågningar från före detta kunder att fortsätta jobba hos dem men mot svart betalning.

Hoppas på politisk förståelse

Jeanette Holm vill att regeringspolitikerna får upp ögonen för de oönskade effekterna som har uppkommit när avdragen försämrades. Men hon hyser dessvärre inga större förhoppningar på att det ska bli en förbättring. När socialdemokraterna flaggade för begränsningar av visstidsanställningar på sin kongress visade de att de snarare väljer motsatt väg.

– Det är svårt att förstå hur politikerna resonerar. Vår bransch har erbjudit tusentals unga människor ett arbete och många av dem har därmed fått får sin första viktiga kontakt med arbetsmarknaden här. Dessutom har många långtidssjukskrivna här hittat en väg tillbaka till arbetslivet.

– Sist men inte minst har ett arbete i vår bransch varit en viktig del i integrationen av många nyanlända som genom att jobba hos oss lyckats skapa sig en första egen försörjning. Det är positiva sysselsättningsmöjligheter och vägar till arbete som nu ödeläggs, avslutar Jeanette Holm.

Henrik Sjögren

Rut och rot

Från och med januari 2016 halverades potten för rut-avdraget. Samtidigt sänktes rot-avdraget till 30 procent av arbetskostnaden, från tidigare 50. Eftersom båda avdragen ska sammanräknas blir det svårare för privatpersoner att utnyttja både rot och rut, och då har tyvärr många valt att prioritera rot. Det menar Jeanette Holm.

Enkla jobbRot och Rut
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist