NYHET29 juni 2017

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.

"Om vi ska kunna erbjuda sysselsättning till nyanlända och ungdomar, och samtidigt behålla industrin i vårt land måste vi öppna för möjligheten att släppa in fler på arbetsmarknaden", säger Michael Jonsson, AD-plast.

– Om vi ska klara välfärden framöver är det absolut avgörande att människor så snabbt som möjligt kommer in i systemet och känner att de bidrar. Ju längre tiden går desto större problem, både för individen och för samhället i stort, säger Michael Jonsson.

Michael Jonssons företag, AD-Plast AB, har runt 40 anställda i dag. De är legotillverkare inom formsprutning av plastföremål. Många arbetsuppgifter kräver ingen högre utbildning, men behöver ändå en viss inskolningsperiod på företaget. Han skulle gärna anställa fler om det vore lättare och billigare.

Lista: Det här måste regeringen göra NU

Stora kostnader vid nyanställningar

– Det innebär en stor risk för oss att anställa en oerfaren person i dag eftersom kostnaden endast är marginellt lägre mot att anställa en erfaren. Detta gör att många ungdomar och nyanlända stängs ute, säger Michael Jonsson.

Själva inskolningsperioden för en person kan bli en dyr historia. Ju längre inskolningsperiod desto större kostnader. Dels måste man avdela en resurs till att lära upp den nya, och dels är den nya inte lönsam under upplärningen.

– Det innebär att vi måste betala upp till en och den halv heltidstjänst, ibland under flera månaders tid. Detta kan kosta flera hundra tusen kronor och för vissa företag kan det vara hela årsvinsten. Om den nyanställda sedan lämnar företaget kan det bli katastrof, säger Michael Jonsson.

Lärlingssystem och lågavlönade jobb en lösning

Han tycker att någon form av lärlingssystem borde utvecklas. Ett system där företaget på något sätt blir kompenserat för det produktionsbortfall som en inlärningsperiod innebär. Han nämner den tyska modellen där lärlingssystemet är väl utbyggt och där företagens kostnad under inlärningsperioden är låg. Där är också ungdomsarbetslösheten mycket låg.

Men Michael Jonsson skulle också vilja erbjuda fler, enklare jobb, där inlärningsperioden är kort eller obefintlig. Problemet är bara att lönerna ännu så länge är nästan lika höga som för de mer kvalificerade jobben.

– Ett arbete med låg lön måste alltid betraktas som bättre än att ta bidrag. För en nyanländ är ett arbete ett sätt att komma in i samhället, att lära sig ett språk, att få in en fot på arbetsmarknaden.

Hög utbildning inget krav för karriär

Michael Jonsson drivit sitt företag sedan 1994 och har sett många lyckade exempel där människor har kommit in på företaget utan tidigare erfarenhet och vuxit med sina uppgifter.

– Efter kriget i forna Jugoslavien kom det många flyktingar till oss. Många var oerhört glada över att ha ett jobb, även om det var lågkvalificerat. Stoltheten och arbetsglädjen gick inte att ta miste på. Vissa är kvar och har avancerat till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det viktiga var att de snabbt kände att de gjorde nytta i samhället och ingick i ett sammanhang, säger Michael Jonsson.

Han berättar om ett annat exempel där en oerfaren person fick chansen att arbeta på AD-Plast som mycket ung. Exemplet visar att en framgångsrik yrkeskarriär inte förutsätter universitetsutbildning.

– En av våra anställda började arbeta på AD-Plast direkt efter nionde klass. Han avancerade till mer avancerade tjänster, blev produktansvarig och sedan marknadschef. Snart ska han lämna företaget för att ta över som ägare och vd för ett annat bolag med över trettio anställda.

En allmän attitydförändring till arbete vore enligt Michael Jonsson välkommen, där ett enkelt jobb inte behöver innebära låg status.

Politiken går åt fel håll

I dag ser Michael Jonsson med oro på den politiska utvecklingen som han anser går åt alldeles fel håll och han upplever att regeringen verkar vilja hindra företagare snarare än att hjälpa dem.

– Fördubblingen av arbetsgivaravgiften för ungdomar var en märklig åtgärd, som i ett slag höjde trösklarna för ungdomar att komma i arbete. De vill dessutom ta bort incitamenten för oss att riskera, satsa och utveckla i våra företag genom förändrade 3:12-regler som försämrar våra möjligheter att ta ut vinst. Vem ska skapa de nya jobben om risktagande inte ska få belönas med eventuell vinst?

Att Socialdemokraterna tidigare i våras öppnade för fackens krav att begränsa visstidsanställningar är ytterligare något som Michael Jonsson ser som ett tecken på okunskap om vad som skapar sysselsättning.

– Om vi ska kunna erbjuda sysselsättning till nyanlända och ungdomar, och samtidigt behålla industrin i vårt land måste vi öppna för möjligheten att släppa in fler på arbetsmarknaden. Det gör vi inte genom att försvåra och fördyra för företagare att anställa, säger Michael Jonsson.

Henrik Sjögren

Breddad rekryteringEnkla jobb
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist