NYHET19 augusti 2019

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”

Ny teknik gör att nya företag och arbetsformer skapas, enligt Robin Teigland, professor på Chalmers. "Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men nu, med hjälp av internet och alla nya teknologier, börjar vi se helt nya sätt att organisera arbetet."Foto: Stina Stjernkvist/TT

Att samverkan mellan forskare och näringsliv stärker svensk konkurrenskraft är de flesta eniga om. Men trots det saknas alltför ofta grunden för ett bra samarbete – att man förstår varandras världar. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers.

Stora företag har stora resurser och mycket tid, medan små företag har små resurser och allt ska hända nu. När det gäller forskning är tidsspannen nästan alltid långa, men så skulle det inte behöva vara, anser hon.

Att svensk forskning inte är mer innovativ beror på att det inte finns några direkta incitament för forskare och professorer, enligt Robin Teigland. Fortfarande är det publicering av artiklar som räknas i forskarvärlden vilket gör att perspektiven blir så långa.

– Processerna är extremt långa eftersom det kan ta många år innan en artikel om ett forskningsresultat publiceras.

Om information om forskare och vad de gör kunde organiseras bättre skulle det bli tydligare och snabbare för näringslivet vad forskare kan hjälpa till med.

– Kanske kan vi till och med använda AI för att ta fram de bästa teamen för ett forskningsprojekt? Då kan hela processen bli snabbare.

Gränsen mellan forskning och företag måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskningen, anser hon. Hon frågar sig varför inte fler forskare och studenter sitter ute hos företag, och varför inte fler från företag sitter på universitet.

– Det skulle ge en högre innovationstakt och göra att vi i större utsträckning skulle forska på det som marknaden vill ha.

För företagen blir den ständiga utvecklingen av medarbetarnas kompetens en nyckelfråga. Problemet är bara att det blir allt svårare att avgöra vilken kompetens som behövs framåt. Robin Teigland berättar att AT&T som ett av flera amerikanska företag har byggt upp interna lärandeprocesser för att hantera kompetensfrågan.

– AT&T säger till sina anställda att de behöver gå onlinekurser 5–10 timmar i veckan för annars kommer de inte att vara relevanta för företaget framöver.

Eftersom framtidens företag behöver jobba mer med att lära känna sin marknad och anpassa verksamheten lägger de allt större vikt vid att bygga nätverk med sin omvärld.

Kärnan med anställda blir mindre och nätverket utanför organisationen växer. Det handlar om små företag som samverkar i självorganiserande nätverk som anlitas av större företag för sin samlade expertkunskap.

– Företag fastnar lätt i sitt sätt att se på världen, ”så här har vi alltid gjort”, och missar det som finns utanför. Därför blir nätverk allt viktigare. Lika barn leka bäst men olika barn leka ännu bättre.

Mindre företag är snabbare och därmed tryggare.

– Blockchain, linux och många produkter för 3D-skrivare har inte utvecklats av storföretagen utan av personer med olika drivkrafter som kommit samman i decentraliserade självorganiserande organisationer.

Framöver skapas nya typer av företag och arbetsformer med hjälp av ny teknik, enligt Robin Teigland. Vi får se fler små företag och allt färre riktigt stora, och trenden är redan tydlig.

– Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men nu, med hjälp av internet och alla nya teknologier, börjar vi se helt nya sätt att organisera arbetet.

Digitaliseringen gör att vissa jobb försvinner, men framför allt ändras arbetsuppgifterna och vi gör andra saker i andra typer av företag, konstaterar hon. Till exempel ökar antalet företag som helt saknar fysiskt kontor. Medarbetarna jobbar där de vill jobba.

– De jobbar hemma, på café eller i ett kontorskollektiv. Eller de kanske jobbar på Bali någon vecka och kombinerar det med att surfa. Det intressanta är att de själva väljer var de vill arbeta. Man tar med sig sitt jobb.

På framtidens flexibla arbetsmarknad handlar det heller inte så mycket om att antingen vara anställd eller sin egen eftersom det blir vanligare att vara både och, enligt Robin Teigland.

– Många kommer att ha flera typer av inkomstkällor. Redan idag träffar jag personer som hyr ut sitt hus via Airbnb, de jobbar som frilansare eller studerar samtidigt som de jobbar deltid för ett företag. Ofta kombinerar de dessutom arbetet med sin hobby.

Få kommer att jobba för ett enda företag hela livet, om det inte är ett litet familjeföretag eller om man jobbar som sin egen.

– Det gör samtidigt det ännu viktigare att själv hålla sig uppdaterad och aktuell och att vara delaktig i olika nätverk för att skapa trygghet i sin flexibilitet.

Framtidens arbetsmarknadForskningUtbildningKompetensförsörjningArbetsmarknadArtificiell Intelligens
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist