NYHET14 maj 2020

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.

"Vi måste värna kompetensutvecklingen även för att vara en attraktiv bransch för yngre personer", säger Peter Kancans.
Foto: Håkan Flank

Inom industrin har det under många år funnits olika lösningar för att öka flexibiliteten med hjälp av korttidsarbete. Det säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna, ansvarig för arbetaravtalet inom stålbranschen.

Grundtanken med korttidspermittering är att möta ekonomiska svårigheter som anses vara av övergående natur med att kunna behålla personalen över svackan för att slippa rekrytera ny personal när krisen är över.

I dagsläget är 22 procent av arbetarna i stålindustrin, 3400 personer, korttidpermitterade och nu har Industriarbetsgivarna tecknat ett centralt kollektivavtal med fackförbunden i sina branscher om att kompetensutveckling bör ske för dessa personer.

– För att få korttidspermittera anställda med statligt stöd måste det finnas ett lokalt avtal och i det ingår det nu att arbetsgivaren kan besluta om utbildning för anställda även om det sker under den arbetsbefriade tiden.

Både arbetsgivare och fackförbund är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu, konstaterar han. Industrin är pressad och konkurrensen från utlandet är stenhård, inte minst från Kina.

– Eftersom företagen gör allt vad de kan för att slimma sina organisationer är det inte alltid så lätt att hitta tillfällen för kompetensutveckling. Men nu är ett sådant bra tillfälle.

Hittills under coronakrisen har dock inte så många företag använt sig av möjligheten eftersom de har haft fullt upp med annat, men Peter Kancans är övertygad om att intresset kommer att öka.

– Tyvärr har många haft svårt att orka med det mitt i krisen. Primärt handlar mycket om att rädda jobbtillfällen. Men jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver.

Stålföretagen har minskat personalstyrkan betydligt de senaste åren samtidigt som automatiseringen har ökat. Och eftersom yngre medarbetare enligt Las har fått gå först vid neddragningar är medelåldern numera hög. Samtidigt ställs allt högre krav på bred och djup kompetens hos de anställda.

– Det gör det till en extra viktig fråga för branschen. Vi måste värna kompetensutvecklingen även för att vara en attraktiv bransch för yngre personer, säger Peter Kancans.

Corona och covid-19KompetensutvecklingKompetensförsörjningkompetensbristKompetensbehovUtbildning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist