Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 december 2020

Lärportal guidar till livslångt lärande

Hallå där Maria Rosendahl, ansvarig för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen som är en av de drivande aktörerna bakom lärportalen kompetens.nu. Vad är det?

”Många arbetsgivare tycker att det är svårt att veta vart de ska vända sig för att hitta relevanta utbildningar – och det blev ännu tydligare när corona slog till, säger Maria Rosendahl.

– Det är en portal med digitala utbildningar för yrkesverksamma. Än så länge är det mest tekniska industrinära utbildningar men efter årsskiftet lägger vi till utbildningar inom besöksnäring, transport och handel. På sikt vill vi att det ska vara för alla branscher.

 – Just nu är det ett ESF-projekt som sträcker sig till januari 2022 och fram till dess är utbildningarna kostnadsfria och vi utvecklar portalen och integrerar fler utbildningar efterhand. Men vi jobbar för att det här ska vara en långsiktig satsning.

Kan du ge något exempel?

 – Det kan vara allt från en 30 minuterskurs via Linkedin Learning till utbildningar för yrkesarbetande ingenjörer som sträcker sig över flera veckor eller Yrkeshögskolans deltidsutbildningar som pågår under ett halvår. Utbudet styrs av företagens behov. Vissa kurser är mer generella och andra mer specifika, exempelvis utbildningsmoduler som har tagits fram för ingenjörer inom industrin.

Vad ligger bakom satsningen?

 – Många arbetsgivare tycker att det är svårt att veta vart de ska vända sig för att hitta relevanta utbildningar. Det blev ännu mer tydligt och aktuellt under våren när corona slog till. Företagen ville använda tiden för kompetensutveckling av sina korttidspermitterade anställda men visste inte hur de skulle gå till väga. Att vi kunde dra igång så snabbt beror på att vi bygger vidare på en befintlig lärportal som företaget Collegial redan har tagit fram.

Vad betyder det för medlemsföretagen?

 – Det blir enklare att hitta relevanta utbildningar som redan är kvalitetssäkrade. Men det innebär också att de får hjälp med att skapa det kontinuerliga lärande som bör vara en del av varje arbetstagares och arbetsgivares vardag. Att komma igång med kompetensutveckling behöver inte vara så komplicerat. Digitala utbildningar kan man enkelt ta del av när och var det passar. Flexibiliteten är en avgörande faktor.

Vad hoppas ni att det ska ge framåt?

– Vi hoppas att det ska bli ett nationellt etablerat sätt för alla branscher att ta del av utbildning, en naturlig ingång för val av lämplig kompetensutvecklingsinsats. Det finns flera utbildningsportaler och vår ambition är att samverka med dem för ett enhetligt system.

– Målgruppen är primärt yrkesverksamma, oavsett utbildningsbakgrund. På sikt är tanken att rikta oss till alla yrkeskategorier på alla nivåer men inledningsvis är det framför allt yrkeshögskola och uppåt.

Varför är detta viktigt?

 – Redan före corona var vi inne i ett stort teknikskifte och det är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft att vi hänger med och utvecklar kompetensen vi har. Företag inom industrin kommer inte att kunna behålla sin verksamhet i Sverige om det inte finns tillgång till rätt kompetens.

 – En annan aspekt är att företag inte bara kan fokusera på de som är nyutexaminerade från högskolan. Än viktigare är det att vidareutveckla befintlig personal och bygga på den erfarenhet som redan finns. Det är ett ansvar både för arbetstagare och arbetsgivare att se till att kompetensen är uppdaterad.

Tunga aktörer

Bakom satsningen på lärportalen står Vinnova, Tillväxtverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Combient.

Samarbetet initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

KompetensutvecklingCorona och covid-19YrkeshögskolanUtbildning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist