NYHET9 november 2020

Sänkt arbetsgivaravgift för unga kommer för sent

Arbetsgivaravgiften för unga sänks 1 april nästa år. För sent, anser Svenskt Näringsliv i ett remissvar. ”Det är nu företagen behöver sänkta kostnader”, säger nationalekonomen Johan Lidefelt.

I handeln utgör unga mer än en femtedel av de sysselsatta, inom hotell och restaurang är andelen ännu högre, enligt siffor från SCB.

Arbetsgivaravgiften för unga sänks från och med den 1 april nästa år. Åtgärderna riktas mot dem i åldrarna 19 till 23 år. Förslaget beräknas kosta nio miljarder kronor per år.

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget men anser att sänkningen även bör omfatta personer i åldern 24 till 26 år och tidigareläggas för att få snabbare genomslag. Det framgår av ett remissvar till finansdepartementet. 

Reformen skapar fler jobb såväl i privata företag som kommuner och regioner. Speciellt viktigt är det för de branscher som nu har det allra tuffast, som tjänstesektorn med handel och besöksnäring.

I handeln utgör unga mer än en femtedel av de sysselsatta, inom hotell och restaurang är andelen ännu högre, enligt siffor från SCB.

Nationalekonomen Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv.

Regeringen borde ha sett till att den här kostnadssänkningen fanns på plats redan nu. Det riskerar att spä på krisen för delar av näringslivet, konstaterar nationalekonomen Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv.

– Det är nu företagen behöver sänkta kostnader, ett behov som bara har förstärks av den andra vågen av smittspridning. Tyvärr kommer nedsättningen långt in på våren nästa år, vilket är alldeles för sent.

Vi vet att det hade varit möjligt att få kostnadssänkningen på plats snabbare om regeringen hade velat det. Årsskiften är vanligtvis då skatterna förändras, säger Johan Lidefelt.

Framtidens arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist