LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 maj 2019

Vardagslärandet höjer kompetensen

I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.

Annelie Gustavsson, Caverion.jpg
– Vi har enorma kompetensbehov i branschen. Vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att attrahera morgondagens medarbetare, jobba med vidareutveckling och möjliggöra byte av karriär, säger Annelie Gustavsson på Caverion.

Som ett av Sveriges största installationsföretag är Caverion Sverige AB med sina 3 000 medarbetare i ständigt behov av personal såsom elektriker, rörmokare, energiingenjörer, kyltekniker och projektledare. Annelie Gustavsson, Head of Talent Management på företaget, beskriver sig själv som ansvarig för att utveckla företagets nuvarande talanger och attrahera morgondagens stjärnor.

– Mitt arbete handlar bland annat om att förstå hur vi som företag uppfattas och hur vi lever våra värderingar, allt för att stärka vårt varumärke och attrahera de rätta medarbetarna. En av fördelarna med att vara ett större bolag i vår bransch är att det finns möjligheter till individuell utveckling. Det finns många olika bilder av vad det innebär att göra karriär, men det viktiga är att man själv känner att man utvecklas i det man gör, oavsett om det handlar om att vara kvar där man är och bli specialist eller att ta ett kliv åt ett annat håll. Det handlar om att se och lyssna till sina medarbetare som individer som vill växa yrkesmässigt, säger Annelie Gustavsson.

Företaget genomför de obligatoriska utbildningar som styrs av regelverk och som därmed är en hygienfaktor, men utöver det finns också ett brett utbud av kompletterande lärande. Företaget satsar mycket på ledarutbildningar, bland annat genom Caverion Campus som Annelie Gustavsson har ansvar för.

– De utbildningarna är väldigt bra. Jag tror samtidigt att vi behöver öppna upp för lärandet i vardagen. Vi behöver se till att det finns flexibilitet och tillgänglighet i lärandet när man själv har tid. Vi har därför försökt att blanda de olika möjligheterna till utbildning, till exempel genom att erbjuda e-learning. Då kan man tillgodogöra sig utbildningen när det passar den enskilda individen som bäst, berättar hon.

Företaget har bland annat tagit fram utbildningsfilmer. Om man exempelvis har en chefsposition och behöver få kunskap om en specifik arbetsmiljöfråga finns en utbildningsvideo med företagets arbetsmiljöspecialist. Man försöker helt enkelt att nyttja den enorma kompetens som finns hos medarbetarna i företaget.

Caverion Sverige AB har även tät kontakt med skolor och utbildningsföretag för att kunna bidra med sin syn på vilka kompetensbehov som finns, och företaget bidrar med representation i ledningsgrupper på ett flertal yrkesskolor för att ge råd kring vissa specifika utbildningar.

– Vi har enorma kompetensbehov i branschen så vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att attrahera morgondagens medarbetare, jobba med möjligheter till vidareutveckling inom sitt yrke, möjligheten att byta karriär, hur vi validerar kompetens, med mera. Jag är själv involverad i Installatörsföretagens utbildningsutskott där vi bland annat arbetar med framtida utbildningsfrågor. Det är otroligt givande, säger Annelie Gustavsson.

För att locka fler människor till branschen ser hon gärna att det läggs mer energi på att skapa förutsättningar för den grupp av nyanlända som besitter kunskaper som branschen behöver, men som inte alltid har den formellt på papper.

– Jag vet att det är en fråga som är under utveckling, men det skulle behöva hända mer på det området och vi skulle behöva öppna upp för att validera kunskap bredare än vad som sker idag, säger hon.

KompetensförsörjningKompetensförsörjning
Skriven avKarin Carlesten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist